คำที่ขึ้นต้นด้วย "a" จำนวน 4,712 คำ


A n อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a n อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a prf ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a prf ของ
a prf บน
a prf จาก
a prf ไปยัง
a prf ออก
a prf ไม่ (ย่อมาจาก an-)
a bit n จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
a bit adj เล็กน้อย
a bun in the oven sl ท้อง
A cashpoint machine sl ตู้เอทีเอ็ม
a clumsy person n คนที่งุ่มง่าม
a college servant n คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย
a curse on! int คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน
a curse on! n ผู้เล่นหมากรุก
a few adj เล็กน้อย
a few pron บางส่วน
a great amount adv มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ)
a group of ten n กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ
a landing-place n ทางลงสู่แม่น้ำ
a large amount of n จำนวนมาก
a large group of insects n ฝูงแมลง
a little adj บ้าง
a little adj เล็กน้อย
a lot n ปริมาณมาก
a lot of water has passed under the bridge idm มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
a moment n ชั่วเวลาประเดี๋ยว
A monkey’s sl ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ)
a monkey’s chuff sl ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ)
a narrow escape n การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ)
a number of adj ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง
a posteriori adj จากผลไปสู่เหตุ
a right one sl คนงี่เง่า
a short time n ช่วงเวลาสั้นๆ
a symmetry n ความไม่ได้สัดส่วน
a tremble adj เดินโซเซ (ด้วยความชรา)
a verse of poetry n โคลงบรรทัดหนึ่ง
A watched pot never boils idm ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
a wry adv บิด
A-bomb n ระเบิดปรมาณู
A.B. abbr อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts)
A.D. abbr ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini)
A.M. abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
a.m. abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
aaccusation n ข้อกล่าวหา
aardvark n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
aasiduity n ความพากเพียร
ab prf จาก
aback adv งงงวย
aback adv ถอยหลัง
abacus n ลูกคิด
abaft prep ข้างหลัง
abaft adv ข้างหลัง
abaft prep ไปทางข้างหลัง
abandon n การปลดปล่อย
abandon vt ทิ้ง
abandon vt ปล่อยตามอารมณ์
abandon oneself vi สำมะเลเทเมา
abandon to phrv ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ
abandoned adj ซึ่งรกร้าง
abandoned adj เกเร
abandoned adj ซึ่งพลัดหลง
abandonment n การทอดทิ้ง
abase vt ทำให้เสียเกียรติ
abase oneself phrv นอบน้อม
abasement n ความเสื่อมเสีย
abash vt ทำให้อาย
abashed adj อับอาย
abashed adj ขี้อาย
abashment n การทำให้อาย
abate vt ทำให้น้อยลง
abate vt ทำให้สิ้นสุด
abate vi น้อยลง
abate vi สิ้นสุด
abatement n การลดลง
abatis n แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
abattoir n โรงฆ่าสัตว์
abbacy n อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม
abbess n บาทหลวงหญิง
abbey n วัด
abbot n เจ้าอาวาส
abbreviate vt ทำให้สั้นลง
abbreviate vt ย่อความ
abbreviate to phrv ย่อ
abbreviated adj ไม่พอเพียง
abbreviated adj สั้น
abbreviated adj หายาก
abbreviation n การย่อ
abbreviation n อักษรย่อ
ABC of something idm หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง
abdabs sl ความรู้สึกที่กลัวมาก
abdicate vt ทำให้สละราชสมบัติ
abdicate vt, vi ละเลยหน้าที่
abdicate vi สละราชสมบัติ
abdication n การสละราชสมบัติ
abdomen n ท้อง
abdominal adj เกี่ยวกับท้อง
abdominous adj พุงพลุ้ย
abducent adj ซึ่งดึงออก
abduct vt ลักพาตัว
abduction n การลักพาตัว
abeam adv ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
abed adv บนเตียง
aberrant adj ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration n การเบี่ยงเบนจากปกติ
abet vt ให้กำลังใจ
abet in phrv ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด)
abetment n การให้กำลังใจ
abeyance n การระงับไว้ชั่วคราว
abeyant adj หยุดชั่วคราว
abeyant adj หยุดชั่วคราว
abhor vt เกลียดชัง
abhorrance n ความขยะแขยง
abhorrence n ความชิงชัง
abhorrence n ผู้ถูกเกลียดชัง
abhorrent adj น่ารังเกียจ
abide vt ทน
abide vi รอคอย
abide vi อยู่
abide at phrv พัก
abide by phrv ยอมปฎิบัติตาม
abide in phrv พัก (คำเก่า)
abide with phrv อยู่กับ (คำเก่า)
abiding adj ตลอดไป
ability n ความสามารถ
ability n พรสวรรค์
abiogenesis n สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
abject adj ต่ำช้า
abject adj ถ่อมตัว
abject adj น่าสังเวช
abjure vt บอกเลิกอย่างเป็นทางการ
ablate vt ระเหยไป
ablaut n การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
ablaze adj ไหม้
able adj ที่มีความสามารถที่จะทำได้
able adj ที่มีทักษะดี
able suf สามารถ
able to breathe again idm ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้)
able to cut something sl ทำได้สำเร็จ
able to do something blindfold idm สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
able to take a joke idm เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้)
able to take just so much idm มีความอดทนจำกัด
able to take something idm สามารถอดทนได้
able to walk adj ที่สามารถเดินได้
able-bodied adj แข็งแรง
able-bodism n การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย
ableism n การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย
abligation n งานที่รับผิดชอบ
abloom adj บาน
ablution n การชำระล้าง
ably adv อย่างสามารถ
abnegate vt ละทิ้ง
abnegation n การละทิ้ง
abnormal adj ผิดปกติ
abnormality n ความผิดปรกติ
abnormally adv อย่างผิดปกติ
aboard adv บนยานพาหนะ
aboard prep บนยานพาหนะ
abode n บ้าน
abolish vt เลิกล้ม
abolishment n การล้มเลิก
abolition n การเลิก
abolitionism n การเลิกทาส
abolitionist n ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส
abominable adj เลวทรามต่ำช้า
abominate vt ชิงชัง
abomination n ความชัง
abomination n สิ่งที่น่าเกลียดชัง
aboriginal adj ที่อยู่มาดั้งเดิม
aborigine n ชนพื้นเมือง
Aborigine n ชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลีย
aborigines n สัตว์หรือพืชพื้นเมือง
abort vt ทำให้ล้มเหลว
abort vi แท้ง
abort vt แท้ง
aborticide n การทำแท้ง
abortifacient adj ที่ทำให้แท้ง
abortion n การทำแท้ง
abortion n การยกเลิก
abortion n ความล้มเหลว
abortionist n ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
abortive adj ซึ่งไร้ผล
abound vi มากมาย
abound in phrv มีมากมาย
abound with phrv เต็มไปด้วย
abounding adj ที่มากมายไปด้วย
about prep เกี่ยวกับ
about prep ใกล้กับ
about prep ทั่วๆ
about adv ทั่วๆ
about adv ในทิศทางตรงข้าม
about prep ประมาณ
about adv แพร่หลาย
about prep รอบ
about to do something idm เกือบทำบางสิ่ง
above prep ข้างบน
above prep ดังกว่าเสียงอื่น
above prep ด้านเหนือ
above prep ดีเกินกว่า
above adv ที่มีอำนาจมากกว่า
above prep มากกว่า
above prep ยากเกินกว่า
above adv เหนือกว่า
above prep เหนือกว่า
above all idm โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง)
above suspicion idm ไม่น่าสงสัย
above-board idm โปร่งใส
aboveboard adj เปิดเผย
aboveboard adv เปิดเผย
abracadabra n คาถา
abrade vt ขัด
abrasion n การถลอก
abrasion n รอยขีดข่วน
abrasive adj ซึ่งกัดกร่อน
abrasive adj ที่ทำให้โกรธ
abrasive n สารขัด
abreast adj เคียงข้าง
abreast adv เคียงข้าง
abridge vt ตัดสิทธิ์
abridge vt ย่อ
abridgement n การย่อ
abridgement n ฉบับย่อ
abridgment n การย่อ
abridgment n ฉบับย่อ
abroad adv ในต่างประเทศ
abroad adv แพร่หลาย
abrogate vt ยกเลิก
abrogation n การเลิกใช้
abrogation n การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง)
abrupt adj ชัน
abrupt adj ซึ่งขาดตอน
abrupt adj ทันทีทันใด
abruptly adv อย่างทันที
abs sl กล้ามหน้าท้อง
abscess vi เป็นฝี
abscess n ฝี
abscission n การตัดออก
abscond vi หลบหนี
abscond from phrv แอบหนี
abscond with phrv ขโมย
abseil n การไต่เขาลงมา
absence n การขาด
absence n การไม่มีตัวตน
absence n ช่วงเวลาที่ไม่อยู่
absence of government n อนาธิปไตย
absent adj ขาด
absent adj ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent vt ทำให้ขาด
absent prep ปราศจาก
absent from phrv ไม่มา
absent without leave idm ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
absent-minded adj ใจลอย
absent-mindedness n การฝันกลางวัน
absent-mindedness n การตกอยู่ในห้วงฝัน
absentee n ผู้ที่ไม่มา
absinth n ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม
absinthe n ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม
absolute n กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute adj เต็มที่ (ใช้ในการเน้น)
absolute adj แท้จริง
absolute adj ไม่เจือปน
absolute adj ไม่มีขอบเขต
absolute majority n เสียงข้างมาก
absolute monarchy n ระบบเผด็จการทางการเมือง
absolute monarchy n อัตตาธิปไตย
absolute ruler n ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
absolute ruler n ผู้ปกครองที่เผด็จการ
absolutely adv อย่างแน่นอน
absolutely adv อย่างไม่มีเงื่อนไข
absolutely not adv ไม่ด้วยประการใดเลย
absolutely not adv ไม่
absolution n การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
absolution n การอภัยโทษ
absolutism n ระบบเผด็จการทางการเมือง
absolve vt ประกาศว่าพ้นผิด
absolve vt อภัยโทษ
absolve from phrv ยกโทษให้
absolve of phrv ยกโทษให้
absorb vt ดูดซึม
absorb vt ทำให้หมกมุ่น
absorb vt รวมเข้า
absorb vt รับรู้
absorb vt รับเอา
absorb in phrv หมกมุ่น
absorb into phrv ดูดซึม
absorb into phrv รวมเข้าเป็น
absorbable adj ซึ่งย่อยแล้ว
absorbed adj ที่หมกมุ่นกับ
absorbent adj ซึ่งไม่สะท้อน
absorbent adj ซึ่งอุ้มน้ำไว้
absorbent cotton n สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล
absorbing adj ที่ดึงดูดความสนใจ
absorption n การดูดซึม
absorption n การไม่สะท้อนกลับ
absorption n การรวมเข้าด้วยกัน
absorption n การหมกมุ่น
absorptive adj ที่สามารถดูดซับได้
abstain vi งดเว้น
abstain vi ไม่ลงคะแนนเสียง
abstain from phrv ละเว้นจาก
abstainer n คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
abstemious adj ตามอัตภาพ
abstention n การบังคับใจตนเอง
abstention n การเลี่ยง
abstention n การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา
abstinence n การบังคับใจตนเอง
abstinent adj ตามอัตภาพ
abstinent adj ไม่ดื่มเหล้า
abstinent adj ไม่เมา (ยาหรือเหล้า)
abstract n ข้อสรุป
abstract n ความคิดในทางทฤษฎี
abstract vt คิดในเชิงทฤษฎี
abstract vt ถอน
abstract adj ทางทฤษฎี
abstract adj ที่เป็นนามธรรม
abstract vt ลอบเอามา
abstract vt สรุป
abstract from phrv สรุป
abstracted adj ใจลอย
abstraction n นามธรรม
abstruse adj ยากที่จะเข้าใจ
absurb adj น่าขำ
absurd adj ไร้สาระ
absurdity n ความไร้สาระ
absurdly adv อย่างไร้สาระ
abundance n ความอุดมสมบูรณ์
abundancy n การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก
abundant adj มากมาย
abundantly adv อย่างมาก
abuse n การข่มเหง
abuse n การใช้ในทางที่ผิด
abuse n การสบประมาท
abuse vt ข่มเหง
abuse vt ใช้ในทางที่ผิด
abuse vt สบประมาท
abusive adj ซึ่งเป็นอันตราย
abusive adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
abusive adj ซึ่งหมิ่นประมาท
abusively adv อย่างดูถูกดูแคลน
abut vt ชิด
abut vi ชิด
abut against phrv ติดกับ
abut on phrv ติดกับ
abutment n การติดกัน
abutment n เครื่องรับน้ำหนัก
abysm n เหวลึก
abyss n นรก
abyss n สถานการณ์ที่เลวร้าย
abyss n สิ่งที่ลึกมาก
abyss n หุบเหวลึก
AC n กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current)
ac suf เกี่ยวกับ
AC / DC sl คนชอบทั้งสองเพศ
AC-DC sl คนชอบทั้งสองเพศ
academic adj ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ
academic adj ด้านวิชาการ
academic adj ในทางทฤษฎี
academic n อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
academic adv ด้านวิชาการ
academician n สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)
academy n โรงเรียน
academy n สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
acanthus n ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง
accede vi ขึ้นครองอำนาจ
accede vi ลงนามในสนธิสัญญา
accede vi เห็นด้วย
accede to phrv ยอมทำตาม
accelerando adj ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น
accelerando adv อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
accelerant n ตัวเร่ง
accelerate vt เร่งความเร็ว
accelerate vi เร่งความเร็ว
accelerate vt เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate vi เร่งให้เกิดขึ้น
acceleration n การเพิ่มความเร็ว
acceleration n ความเร่ง
accelerative adj ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว
accelerator n คันเร่ง
accelerator n ตัวเร่ง
accent n การเน้น
accent n การเน้นเสียง
accent n การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์)
accent n เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent vt เน้น
accent vt ลงเสียงหนัก
accent n ลักษณะเฉพาะ
accent n สำเนียง
accent mark n เครื่องหมายเน้น
accentuate vt ทำให้เด่น
accentuate vt พูดเน้น
accept vt เชื่อ
accept vt ต้อนรับ
accept vt ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept vt ยอมทน
accept vt ยอมรับการตำหนิ
accept vt รับ
accept vt รับคำเชิญ
accept vi รับคำเชิญ
accept vi รับภาระ
accept vt รับภาระ
accept vt เห็นด้วย
accept as phrv ยอมรับว่า
accept without question vt ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
acceptable adj ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable adj ที่ยอมรับได้
acceptable adj ที่น่าพอใจ
acceptably adv ยอมรับได้
acceptance n การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน)
acceptance n การตอบรับคำเชิญ
acceptance n การเต็มใจเชื่อ
acceptance n การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance n การรับ
acceptance n การเห็นพ้องกับ
acceptance n การอดทน
acceptant adj เต็มใจรับ
acceptation n ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
accepted adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
accepted adj ได้มาตรฐาน
accepted adj ที่ไม่สามารถคัดค้านได้
acceptor n ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
access n การระเบิดอารมณ์
access vt เข้า
access vt ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
access n ทางเข้า
access n สิทธิ์ในการเข้าพบ
access n สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
accessible adj ที่สามารถเข้าได้
accession n สิ่งที่เพิ่มเติม
accession n การเห็นพ้อง
accession n การรับไว้
accession n การรับช่วงต่อ
accessory n เครื่องประดับตามสมัยนิยม
accessory adj ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม
accessory adj ซึ่งสมรู้ร่วมคิด
accessory n ผู้สมรู้ร่วมคิด
accessory n ส่วนประกอบเพิ่มเติม
accidence n ไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับหน่วยคำเติม (ภาษา)
accident n การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
accident n เหตุบังเอิญ
accident n เหตุร้าย
accident n อุบัติเหตุ
accident n โอกาส
accident good fortune n อุบัติเหตุ
accident insurance n การประกันอุบัติเหตุ
accidental adj ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental adj โดยบังเอิญ
accidental n ผลข้างเคียง
accidental n สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
accidentally adv โดยบังเอิญ
acclaim vt สรรเสริญ
acclaim n เสียงโห่ร้อง
acclaim vt โห่ร้อง
acclamation n การปรบมือยกย่องชมเชย
acclimate vi ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimate vt ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize vt ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize vi ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize to phrv ปรับตัวเข้ากับ
acclivity n ความชัน
accolade n รางวัล
accommodate vt จัดที่อยู่ให้
accommodate vt จัดให้เหมาะ
accommodate vi บรรลุข้อตกลง
accommodate vt บรรลุข้อตกลง
accommodate vi ปรับตัว
accommodate vi ปรับโฟกัสของตา
accommodate vt ให้ยืมเงิน
accommodate to phrv ปรับให้เข้ากับ
accommodate with phrv เตรียมไว้ให้
accommodating adj ที่ช่วยเหลือ
accommodation n การตกลงกัน
accommodation n การปรับตัว
accommodation n การปรับโฟกัสของตา
accommodation n การอำนวยความสะดวก
accommodation n เงินกู้ยืม
accommodations n ที่พัก
accompaniment n สิ่งที่เพิ่มเติม
accompany vt (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย
accompany vi (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย
accompany vt ประกอบกับ
accompany vt ไปเป็นเพื่อน
accompany with phrv ทำพร้อมกับ
accompanying adj ที่เพิ่มเติม
accomplice n ผู้สมรู้ร่วมคิด
accomplish vt ทำสำเร็จ
accomplished adj ที่มีทักษะสูง
accomplishment n การบรรลุเป้าหมาย
accomplishment n งานที่ทำสำเร็จ
accomplishment n ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์)
accord n การตกลงร่วมกัน
accord n ข้อตกลง
accord n ความกลมกลืน
accord vi, vt เห็นด้วย
accord vt ให้
accord with phrv เข้ากันกับ
accordance n การทำให้สอดคล้อง
accordance n การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance n การยอมรับร่วมกัน
accordant adj ที่สอดคล้องกัน
according adj ที่ยอมรับร่วมกัน
according to prep ตามแต่
according to prep ที่กำหนดโดย
according to all accounts idm ตามคำบอกเล่า
accordingly adv ตามนั้น
accordingly adv อย่างสอดคล้อง
accordion n หีบเพลง
accost vt ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว)
accost vt เสนอขายตัว
accostom to phrv เคยชินกับ
accouchement n การให้กำเนิด
account n การคำนวณ
account n การบรรยาย
account vi ทำรายการบัญชี
account n บัญชี
account n บัญชีเงินฝาก
account vt พิจารณา
account n รายงาน
account book n สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร
account book n สมุดลงทะเบียน
account for phrv อธิบาย
account for phrv ฆ่า
account for phrv ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
account for preferences idm สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account for tastes idm สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account to phrv ตอบคำถาม
accountability n ความรับผิดชอบ
accountable adj ที่สามารถอธิบายได้
accountancy n การบัญชี
accountant n นักบัญชี
accounterment n สิ่งเพิ่มเติม
accounting n หลักการบัญชี
accounts n วิชาการทำบัญชี
accouter vt สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
accoutre vt สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
accredit vt แต่งตั้ง
accredit vt แต่งตั้งให้เป็นฑูต
accredit vt ให้การยอมรับนับถือ
accredit to phrv ถือว่าเป็นของ
accredit with phrv รับรองว่าเป็น
accredited adj ที่มีการรับรอง
accrete vi เกิดร่วมกัน
accrete vt ทำให้เกิดร่วมกัน
accrue vt ทำให้เพิ่มขึ้น
accrue vi เพิ่มขึ้น
accrue to phrv พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน)
acculturation n การแสดงสัญชาติ
acculturation n การแสดงสัญชาติ
accumulate vt เก็บสะสม
accumulate vi เก็บสะสม
accumulating n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
accumulation n การเก็บสะสม
accumulation n การเพิ่มของผลกำไร
accumulation n ของที่เก็บสะสม
accumulator n นักสะสม
accumulator n ผู้เก็บ
accuracy n ความแม่นยำ
accuracy n ความระมัดระวัง
accurate adj ถูกต้อง
accurate adj ระมัดระวัง
accurately adv อย่างแม่นยำ
accusal n การกล่าวหา
accusation n การกล่าวหา
accusation n ข้อกล่าวหา
accuse vt กล่าวหา
accuse vt ฟ้องร้อง
accuse of phrv กล่าวหาว่า
accused adj ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
accused n ผู้ต้องหา
accuser n ผู้กล่าวหา
accustom vt ทำให้คุ้นเคย
accustom to phrv ทำให้คุ้นชินกับ
accustom to phrv คุ้นเคยกับ
accustomed adj คุ้นเคย
ace n (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
ace n การตีลูกโฮลอินวัน (กีฬากอล์ฟ)
ace n การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
ace vt ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
ace n ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ)
ace vt ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
ace n นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป
ace n เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
ace adj ยอดเยี่ยม (คำสแลง)
ace vt เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
ace sl ยอดเยี่ยม (มักใช้โดยเด็กๆ)
acerb adj ซึ่งถากถาง
acerbity n การถากถาง
acetaldechyde n เอธิลอัลกอฮอล์
acetic adj ขม
acetic acid n กรดน้ำส้ม
ache n ความปวดร้าว
ache vi เจ็บปวด
ache vi ปรารถนา
ache for phrv เวทนา
achievable adj ที่สามารถได้มา
achieve vt สำเร็จ
achieve success vi ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ)
achievement n การบรรลุผลสำเร็จ
achieving n การกระทำ
Achilles n ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพันแต่มีจุดอ่อนที่ส้นเท้า
Achilles tendon n เอ็นร้อยหวาย
aching adj เจ็บปวด
aching adj เจ็บปวด
aching adj ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน
achromatic adj ที่ไม่มีสี
achromatism n ความซีดขาว
acid adj (คำพูด) ที่แหลมคม
acid n กรด
acid n คำพูดที่แหลมคม
acid adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด
acid n ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง)
acid sl ยาแอลเอสดี
acid rain n ฝนกรด
acidic adj ซึ่งเป็นกรด
acidify vt ทำให้เป็นกรด
acidify vi เปลี่ยนเป็นกรด
acidity n สภาพเป็นกรด
acidulous adj ซึ่งมีรสจัด
acious suf ใช้บอกลักษณะ
acity suf คุณสมบัติ
ackers sl เงิน
acknowledge vt ขอบคุณ
acknowledge vi ขอบคุณ
acknowledge vt ตอบรับ
acknowledge vi ตอบรับ
acknowledge vi ยอมรับ
acknowledge vt ยอมรับ
acknowledge as phrv ยอมรับว่าเป็น
acknowledged adj เป็นที่ยอมรับ
acknowledged adj เป็นที่รับรู้
acknowledgement n การยอมรับ
acknowledgement n การแสดงความขอบคุณ
acknowledgement n การแสดงว่าได้รับ
acknowledgement n ใบตอบรับ
acknowledgment n การยอมรับ
acknowledgment n การแสดงความขอบคุณ
acknowledgment n การแสดงว่าได้รับ
acknowledgment n ใบตอบรับ
acme n จุดสูงสุด
acne n สิว
acolyte n ผู้ช่วยพระ
aconite n พืชมีพิษชนิดหนึ่ง จำพวก Aconitum
acorn n ผลต้นโอ๊ก
acoustic n เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
acoustic adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
acoustic adj ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
acoustic adj ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง
acoustic guitar n กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย
acoustics n วิชาว่าด้วยเสียง
acoustics n สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง
acquaint vt ทำให้คุ้นเคย
acquaint vt แนะนำ
acquaint with phrv ทำให้คุ้นเคยกับ
acquaintance n คนรู้จัก
acquaintance n ความรู้
acquainted adj คุ้นเคย
acquainted adj เป็นที่รู้จัก
acquiesce vi ยอมทำตาม
acquiesce in phrv เห็นพ้องกับ
acquiesce to phrv เห็นพ้องกับ
acquiescence n การยอมตาม
acquintance n เพื่อนบ้าน
acquintance n เพื่อนบ้าน
acquire vt ได้รับ
acquired adj ที่ได้มา
acquirement n สิทธิในการครอบครอง
acquiring n การได้มา
acquisition n การได้มา
acquisition n การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน)
acquisition n การพัฒนาทักษะ
acquisition n สิ่งที่เพิ่มเติม
acquisitive adj โลภ
acquit vt จ่ายคืน
acquit vt ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน
acquit vt ประกาศว่าไม่มีความผิด
acquit vt ประพฤติตัว
acquit of phrv ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
acre n หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
acrid adj ดุเดือด (คำพูด, กิริยาวาจา)
acrid adj รุนแรง (กลิ่นหรือรส)
acrimonious adj เผ็ดร้อน (คำพูด, กิริยาวาจา)
acrimony n ความรุนแรง
acrobat n นักกายกรรม
acrobat n ผู้ซึ่งปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย
acrobatic adj ซึ่งเล่นต่อตัว
acrobatics n ศิลปการแสดงกายกรรม
acrodrome n สนามบิน
acronym n ตัวย่อ
acrophobia n โรคกลัวความสูง
acropolis n เมืองบริวาร
across prep ข้าม
across adv ข้าม
across adv ตลอด
across adv ตามขวาง
across the board idm ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
across-the-board adj ทั่วทั้งหมด
acrostic n โคลงกระทู้
act n กฎหมาย
act n การกระทำ
act n การทำหน้าที่
act n การแสร้งทำ
act vi ทำหน้าที่เป็น
act n บันทึกที่เป็นทางการ
act vi ปฏิบัติตัว
act vt ปฏิบัติตัว
act n ผู้แสดง
act n พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ)
act n สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
act vt แสดง
act vi แสดง
act vi แสร้งทำ
act n องก์ (ละคร)
act as phrv แสดงเป็น
act as a substitute vt ทำหน้าที่แทน (คำทางการ)
act for phrv ทำหน้าที่แทน
act of faith idm ความเชื่อมั่น
act of God idm ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
act on phrv มีผลต่อ
act on phrv ทำตาม
act out phrv แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา
act together vi กระทำร่วมกัน
act up phrv มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
act up to phrv ทำตาม
act upon phrv มีผลต่อ
act upon phrv ทำตาม
actin n โปรตีนในกล้ามเนื้อ
acting n การแสดง
acting adj ที่รักษาการแทน
acting adj เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร
actinia n สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก
actinian n สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก
actinism n ปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์
actinium n ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac
actinology n วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง
action n การกระทำ
action n การเคลื่อนไหว
action n การดำเนินคดี
action n การทำงานของเครื่องจักร
action n การรบ
action n ความกระฉับกระเฉง
action int เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์)
action n เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์
action n อากัปกิริยา
action n อิทธิพล
action replay n การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่
actionable adj ซึ่งฟ้องร้องได้
Actions speak louder than words. idm ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
activate vt กระตุ้น
activate vt เคลื่อนพล
activate vt ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ
activate vt ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนอง
activate vt ทำให้เป็นกัมมันตภาพรังสี
activate vt เพิ่มอำนาจการดูดซับ
activate vi มีชีวิตชีวา
active adj เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน
active adj คล่องแคล่ว
active adj ซึ่งต้องการพลังงาน
active adj ซึ่งทำกำไร
active adj ซึ่งทำงานอยู่
active adj ซึ่งปฏิบัติการ
active adj ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)
active adj ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
active adj ยังคุอยู่
active duty n การเข้าประจำการเต็มเวลา
actively adv อย่างกระฉับกระเฉง
activeness n ความกระฉับกระเฉง
activism n ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง
activist n นักกิจกรรม
activities n กิจกรรมทางสังคม
activity n การกระตือรือร้น
activity n การกระทำ
activity n การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี
actor n นักแสดงชาย
actor n ผู้กระทำ
actress n นักแสดงหญิง
actual adj ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้
actual adj แท้จริง
actualise vt ทำให้เป็นจริง
actuality n เนื้อแท้
actuality n ความเป็นจริง
actualize vt ทำให้เป็นจริง
actually adv อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง
actually heard adj ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
actuary n พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย
actuate vt กระตุ้นให้ทำ
acuity n ความฉลาดเฉลียว
aculeate adj เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ
aculeous adj ซึ่งมียอดแหลม
acumen n ความมีไหวพริบเฉียบแหลม
acuminate adj ซึ่งมีปลายแหลมเรียว
acupressure n การนวดด้วยมือ
acupuncture n การฝังเข็ม
acurate adj ถูกต้อง
acute adj ฉลาด
acute adj ฉับพลัน
acute adj รุนแรง
acute adj แหลม
acutely adv อย่างมีไหวพริบ
acutely adv อย่างรุนแรง
acutely adv อย่างแหลมคม
acuteness n ความเฉียบแหลม
acy suf มีคุณสมบัติ
ad n การโฆษณา (คำย่อของ advertisement)
ad prf ไป
ad hoc adj สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยเฉพาะ
ad infinitum adj ไม่มีที่สิ้นสุด
ad lib adj ที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad lib vi แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad lib vt แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad lib adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad-lib adj ที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad-lib vi แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad-lib vt แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad-lib adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ad-libbing n การพูดหรือแสดงโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
adage n ภาษิต
adagio n ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
adagio adv อย่างช้า ๆ
adagio adj อย่างช้า ๆ
Adam n ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์
Adam and Eve sl เชื่อ
adamant adj แน่วแน่
adamant n หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
adap vt ปรับตัว
adap vi ปรับตัว
adapt vt ทำให้เหมาะ
adapt vi เหมาะ
adapt as phrv ดัดแปลงให้เป็น
adapt for phrv ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
adapt from phrv ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice)
adapt to phrv ปรับให้เข้ากับ
adaptability n ความแตกต่าง
adaptability n การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
adaptable adj ที่ปรับตัวได้
adaptation n การปรับตัว
adapted adj ที่ประยุกต์ได้
adapted adj ที่เปลี่ยนแปลง
adapter n สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน
adaptive adj ซึ่งปรับตัวได้
adaptor n สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน
add vi คิดผลรวม
add vt คิดผลรวม
add vi เติมส่วนผสม
add vt เติมส่วนผสม
add vi ทำให้รุนแรงขึ้น
add vt นำเข้า
add vi นำเข้า
add vt พูดต่อ
add vi รวม
add vt รวม
add fuel vi เติมเชื้อเพลิง
add fuel vt เติมเชื้อเพลิง
add fuel to the flames idm ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
add in phrv เพิ่มเข้าไป
add insult to injury idm ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
add on phrv เพิ่มเข้าไป
add sugar vt ทำให้หวาน
add to phrv เพิ่ม
add together phrv รวม
add up phrv ทำให้รวมกัน
add up phrv น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ)
add up to phrv รวมกันเป็น
add up to phrv เทียบเท่า
added adj ที่เพิ่มขึ้น
added adj อีก
added adj เอาอีก
addend n จำนวนที่บวกเข้าไป
addendum n ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ)
addendum n สิ่งที่เพิ่มเข้า
adder n เครื่องคิดเลข
adder n ผู้บวก
addict vt ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict n ผู้ติดยาเสพย์ติด
addict n ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
addict to phrv ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ)
addict to phrv ชอบมาก
addicted adj ซึ่งติดยา
addictive adj ซึ่งทำให้ติดยาได้
adding machine n เครื่องบวกเลข
Addis Ababa n ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย
addition n การบวก
addition n การเพิ่มเติม
addition n สิ่งที่เพิ่ม
additional adj ที่เพิ่มขึ้น
additional charge vt เก็บเงินเพิ่ม
additional charge n การเก็บเงินเพิ่ม
additional clause n ข้อความเพิ่มเติม
additional comment n ข้อความเพิ่มเติม
additionally adv ยิ่งไปกว่านั้น
additive adj ซึ่งเพิ่มเข้าไป
additive n สิ่งที่เพิ่มเข้าไป
addle adj เน่า (ไข่)
address vt เขียนชื่อที่อยู่
address n คำปราศรัย
address vt จัดการปัญหา
address vt ปราศรัย
address n หลักแหล่ง
address list n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
address oneself to phrv พูดกับ
address oneself to phrv ง่วนอยู่กับ
address to phrv จ่าหน้าซองถึง
address to phrv ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง
addressee n ผู้รับ
addresser n ผู้ส่ง
adduce vt อ้างอิง
adduct vt เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adductor n กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
Aden n เมืองเอเดนในประเทศเยเมน
adenoid adj ที่เกี่ยวกับต่อมอดีนอยด์
adept adj ชำนาญ
adept n ผู้เชี่ยวชาญ
adeptly adv อย่างชำนาญ
adequacy n ความพอเพียง
adequate adj พอ
adequately adv อย่างพอเพียง
adhere vi ติด
adhere vi ยึดมั่น
adhere to phrv ติดอยู่กับ
adhere to phrv ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น)
adherence n การยึดมั่น
adherent adj ซึ่งติดแน่น
adherent n พลพรรค
adhesion n การติดแน่น
adhesion n สิ่งที่ติดอยู่
adhesive adj ซึ่งติดแน่น
adhesive n สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้
adhesiveness n การอยู่ติดกัน
adhibit vt ยอมให้ใช้
adieu n การจากลา
adieu int ลาก่อน
adijutant n นกกระสาแอฟริกาขนาดใหญ่
adijutant n นกกระสาแอฟริกาขนาดใหญ่
adit n ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง
adj n คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
adjacency n ความใกล้
adjacent adj ติดกัน
adjective adj เกี่ยวกับคุณศัพท์
adjective n คำคุณศัพท์
adjoin vt ติด
adjoin vi มีเขตแดนติดกัน
adjoin vt มีเขตแดนติดกับ
adjoining adj ติดกัน
adjoining adj ซึ่งติดกัน
adjourn vi บอกเลื่อน
adjourn vt บอกเลื่อน
adjourn vi ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง)
adjourn for phrv เลื่อนไปเพื่อ
adjourn to phrv ย้ายไป (สถานที่)
adjourn to phrv เลื่อนออกไป (เวลา)
adjournment n การเลื่อน
adjudge vt ตัดสิน
adjudicate vt วินิจฉัย
adjudicate vi วินิจฉัย
adjudicate in phrv ตัดสิน
adjudicate on phrv ตัดสิน
adjunct adj ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว
adjunct n ผู้ช่วย
adjunct n สิ่งเพิ่มเติม
adjunctive adj ที่เป็นสิ่งประกอบ
adjure vt สั่งการ
adjure vt อ้อนวอน
adjust vt ปรับตัว
adjust vi ปรับตัว
adjust vt ปรับเปลี่ยน
adjust to phrv เคยชินกับ
adjust to phrv เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
adjustability n การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
adjustability n ความสามารถหลายด้าน
adjustable adj ปรับได้
adjustment n การปรับเปลี่ยน
adjuvant adj ซึ่งช่วยเหลือ
adjuvant n ผู้ช่วย
adman n นักโฆษณา
administer vi จัดการ
administer vt จัดการ
administer vi ดูแล
administer vt ให้ (ยา)
administer correction vt ลงโทษ
administer to phrv ให้ (บางสิ่ง) กับ
administor n กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ)
administrate vt บริหารงาน
administration n การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration n การบริหาร
administration n การบริหารรัฐกิจ
administration n คณะบริหาร
administration n เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
administration n ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
administrative adj เกี่ยวกับการบริหาร
administrative agency n กระทรวง
administrator n ผู้บริหาร
administrators n คณะผู้บริหาร
adminstered n ซึ่งได้รับคำสั่ง
admirable adj น่าชมเชย
admirable quality n คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม
admirably adv อย่างน่าชื่นชม
admiral n นาวิกโยธิน
admiral n ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
admiral n พลเรือเอก
admiral n เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่
admiralty n หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
admiration n การชื่นชม
admiration n บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
admire vt นับถือ
admired adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
admirer n ผู้ให้ความช่วยเหลือ
admirer n คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
admirer n คนคลั่งไคล้
admiring adj น่าชมเชย
admissible adj ซึ่งยอมรับได้
admissible adj ซึ่งยอมให้เข้า
admission n การประกาศยอมรับ
admission n ค่าธรรมเนียมในการเข้า
admission n คำสารภาพ
admission n สิทธิ์ในการเข้าไป
admistrative n เขตปกครอง
admit vt จุได้ (จำนวนคน)
admit vi ยอมรับ
admit vt ยอมรับ
admit vi ยอมให้เข้า
admit vt สารภาพ
admit vi สารภาพ
admit vt อนุญาตให้เข้า
admit of phrv ยอมให้
admit to phrv อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม)
admit to phrv สารภาพผิดกับ
admit to the bar idm ทำให้เป็นทนาย
admittance n การอนุญาตให้เข้าได้
admitted adj ที่ยอมรับ
admittedly adv เป็นที่ยอมรับกัน
admix vi คลุกเคล้ากับ
admix vt คลุกเคล้ากับ
admixture n ส่วนผสม
admonish vt แนะนำ
admonition n การตักเตือน
ado n ความวุ่นวาย
adolescence n ขั้นกลางของการพัฒนา
adolescence n ช่วงวัยรุ่น
adolescent adj ซึ่งยังเยาว์วัย
adolescent n วัยรุ่น
adopt vt รับเลี้ยงเป็นลูก
adopt vt รับเอามา
adopt vt ลงมติยอมรับ
adopt vt เลือกใช้
adopt as phrv ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม
adopt as phrv เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
adoptable adj ที่สามารถรับเอามาได้
adopted child n บุตรบุญธรรม
adoption n การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption n การเลือกเอา
adoptive adj ที่เกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoptive parent n ผู้ปกครอง
ador n กลิ่นหอม
adorable adj ที่น่ารัก
adoration n ความเคารพบูชา
adore vt ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore vt บูชา
adore vt รัก
adored adj ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
adored adj ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
adoring adj แสดงความรัก
adoringly adj อย่างรักและบูชา
adorn vt ตกแต่ง
adorn with phrv ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า
adorned adj ที่ตกแต่งประดับประดา
adornment n การประดับประดา
adornment n สิ่งประดับตกแต่ง
adoupt vt นำมาใช้
adrenal adj ที่อยู่ใกล้ไต
adrenal gland n ต่อมหมวกไต
Adrenalin n ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
adrenaline n ฮอร์โมนอะดรีนาลีน
adrift adj ซึ่งไม่มีจุดหมาย
adrift adj ลอยไป
adroit adj คล่องแคล่ว
adroitness n ความคล่องแคล่ว
adsorb vt ดูดซับ
adsorbate n สารที่ถูกดูดซับ
adulate vt ยกยอ
adulation n การยกยอ
adult adj เป็นผู้ใหญ่
adult n ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
adult n ผู้ใหญ่
adult adj สำหรับผู้ใหญ่
adult education n การศึกษานอกเวลางาน
adulterant adj ซึ่งมีสิ่งเจือปน
adulterant n สิ่งเจือปน
adulterate adj ซึ่งไม่บริสุทธิ์
adulterate vt ปลอมปน
adulterated adj ซึ่งไม่บริสุทธิ์
adulteration n ความไม่บริสุทธิ์
adulterer n ชู้
adulteress n หญิงชู้
adulterous adj ที่เป็นชู้
adultery n การคบชู้
adulthood n ความเป็นชาย
adulthood n ความเป็นผู้ใหญ่
adulthood n การเจริญเติบโตเต็มที่
adulthood n อายุวัยกลางคน
adultness n ความเป็นผู้ใหญ่
adumbral adj เป็นเงา
adumbrate vt แรเงา
adumbration n ร่มเงา
adv n คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb)
advance n การขึ้นราคา
advance n การเคลื่อนไปข้างหน้า
advance n การจ่ายเงินล่วงหน้า
advance n การพัฒนา
advance vt ก้าวหน้า
advance vi คืบหน้า
advance vi เคลื่อนไปข้างหน้า
advance n เงินกู้
advance vt จ่ายล่วงหน้า
advance adj ด้านหน้า
advance vt ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า
advance vt เพิ่มขึ้น
advance vi เพิ่มขึ้น
advance vt เร่ง
advance vi เลื่อนขึ้น
advance vt เลื่อนขึ้น
advance vt ให้ยืม
advance guard n ทหารพราน
advance on phrv บุก
advance to phrv มาถึง
advance towards phrv มุ่งหน้าสู่
advance towards phrv เริ่มเข้าสู่สภาพ
advance upon phrv บุก
advanced adj ที่อยู่นำหน้า
advanced in years idm แก่
advancement n การเคลื่อนไปข้างหน้า
advancement n การพัฒนา
advancement n การเลื่อนตำแหน่ง
advancing adv ล้ำหน้า
advancing adj ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ
advancing adj ที่กำลังจะมาถึง
advancing adj ที่ใกล้เข้ามา
advancing adj ที่กำลังจะเกิดขึ้น
advantage n ความได้เปรียบ
advantage n ผลประโยชน์
advantage vt ให้ประโยชน์
advantage n โอกาส
advantageous adj เป็นประโยชน์
advantageously adv อย่างได้ผลประโยชน์
advanturous adj ซึ่งชอบเสี่ยง
advent n การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ)
Advent Sunday n วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
Adventist n สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน
adventitious adj ที่เพิ่มขึ้นมาเอง
adventure n การเก็งกำไร
adventure n การผจญภัย
adventure n ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
adventure vt เสี่ยง
adventuresome adj กล้า
adventurous adj ชอบผจญภัย
adverb n คำวิเศษณ์
adverbial adj เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
adverbial n คำวิเศษณ์
adverbial clause n กริยาวิเศษณานุประโยค
adverbial phrase n กริยาวิเศษณ์วลี
adversary n คู่ต่อสู้
adversary adj ซึ่งเป็นปรปักษ์
adversative adj ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
adverse adj ซึ่งเป็นอันตราย
adverse adj ตรงกันข้าม
adversely adv ในทางลบ
adversely adv อย่างกีดขวาง
adversity n เคราะห์กรรม
advert n โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
advert vt เรียกความสนใจ
advert to phrv พูดถึง
advertent adj สนใจ
advertise vt ลงโฆษณา
advertise vi ลงโฆษณา
advertise vt ลงประกาศ
advertise vi ลงประกาศ
advertise for phrv ประกาศรับ
advertisement n การโฆษณา
advertiser n นักโฆษณา
advertising n ธุรกิจโฆษณา
advertising n สิ่งโฆษณา
advertising agency n ธุรกิจโฆษณา
advertising copy n คำโฆษณา
advice n ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
advice n คำแนะนำ
advisable adj ซึ่งคู่ควร
advise vt แจ้ง
advise vi แนะนำ
advise vt แนะนำ
advise about phrv แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง
advise of phrv แจ้งให้ทราบ
advise on phrv แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง
advise with phrv ปรึกษาหารือ
advised adj ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisedly adv อย่างพิจารณาแล้ว
advisement n การพิจารณาอย่างละเอียด
adviser n ที่ปรึกษา
advisor n ที่ปรึกษา
advisor n ผู้ให้คำปรึกษา
advisor n ผู้ให้คำปรึกษา
advisory adj ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
advocacy n การต่อสู้ป้องกัน
advocacy n การแนะนำ
advocate n ทนาย
advocate n ผู้ให้การสนับสนุน
advocate vt สนับสนุน
ae adj หนึ่ง
aedes n ยุง
aedile n เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
aegis n การป้องกัน
Aeolian n กลุ่มชนพื้นเมืองเอโอลิส (Aeolis)
aeon n ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด
aerate vt ทำให้อากาศผ่านเข้าไปได้
aerated adj ที่อากาศเข้าได้
aerated sl ตื่นเต้นเกินเหตุ
aerator n เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
aerial n การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
aerial adj เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial adj เกี่ยวกับอากาศ
aerial adj ซึ่งอยู่ในจินตนาการ
aerial adj ซึ่งอยู่ในอากาศ
aerial adj เบาหวิว
aerial ladder n บันยาวที่ยืดออกได้ (มัดติดกับรถดับเพลิง)
aerial photograph n ภาพถ่ายทางอากาศ
aerialist n นักกายกรรมกลางหาว
aerie n ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie n รังของนกขนาดใหญ่
aeriform adj ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊ซ
aero adj ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือศิลปะการบิน
aero prf อากาศ
aerobe n สิ่งมีชีวิต
aerobic adj ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิต
aerobics n การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
aerodrome n สนามบิน (ขนาดเล็ก)
aerodynamics n กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
aerodyne n เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
aerography n การศึกษาสภาพอากาศหรือบรรยากาศ
aerolite n อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน
aerology n อุตุนิยมวิทยา
aeromechanic adj ซึ่งเกี่ยวกับกลศาสตร์อากาศหรือก๊าซ
aeromedicine n วิชาแพทย์ทางอากาศ
aerometer n เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ
aeronaut n นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน
aeronautical adj ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน
aeronautics n การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน
aeroneurosis n ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
aerophyte n พืชที่เกาะพืชชนิดอื่นอยู่ แต่ไม่ได้ดูดอาหารจากพืชชนิดนั้น เช่น มอส, กล้วยไม้, เฟิร์น
aeroplane n เครื่องบิน
aerosol n ละอองของเหลว
aerospace adj เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ
aerospace n บรรยากาศและอากาศทั้งหมด
aerosphere n ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก
aerostat n วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส
aerostatics n การศึกษาเกี่ยวกับก๊าซหรืออากาศธาตุ
aerostation n วิทยาศาสตร์หรือศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้างวัตถุเช่น บอลลูนให้ลอยในอากาศ
aery n ที่จับต้องไม่ได้
aesthesia n ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
aesthete n ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะ ดนตรี กวีและอื่น ๆ)
aesthetic adj งาม
aesthetic adj ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
aesthetic adj ที่เกี่ยวกับความงาม
aesthetic n หลักแห่งความงาม
aestheticism n สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม
aesthetics n สุนทรียศาสตร์
aestival adj แห่งฤดูร้อน
aestivate vi ผ่านฤดูร้อน
aestivation n การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม
aestivation n การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ)
aestivation n การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
aether n สารอีเทอร์
aetiology n การศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุ (โดยเฉพาะของโรค)
afar adv ห่างไกล
affability n การทำให้พอใจ
affable adj สุภาพ
affably adv อย่างสุภาพ
affair n การงาน
affair n ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
affair n เรื่องอื้อฉาว
affair n เหตุการณ์
affaire n ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
affaire n เรื่องอื้อฉาว
affairs n สถานการณ์
affect vt กระทบ
affect vt ทำให้กระทบจิตใจ
affect vt ทำให้เป็นโรค
affect vt ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
affect vt แสร้งทำ
affectability n ความรู้สึกไว
affected adj ได้รับผล
affected adj เสแสร้ง
affectibility n ความรู้สึกไว
affecting adj ที่กระทบกระเทือนใจ
affecting everyone adj ทั่วทั้งหมด
affection n ความรัก
affection n โรค
affection n อารมณ์
affectionate adj ซึ่งรักใคร่
affectionately adv อย่างใกล้ชิด
affectionately adv อย่างอบอุ่น
affective adj เกี่ยวกับอารมณ์
afferent adj ที่นำไปสู่อวัยวะในร่างกาย
affiance n การสัญญา
affiance vt สัญญาว่าจะแต่งงาน
affianced adj ซึ่งหมั้นหมายกัน
affidavit n คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
affiliate n บริษัทในเครือ
affiliate vi รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน
affiliate vt รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน
affiliate vt สืบสาวต้นตอ
affiliate to phrv เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice)
affiliate with phrv เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice)
affiliation n การเป็นสมาชิก
affine n บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
affined adj ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ)
affinity n คนที่น่าดึงดูด
affinity n ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน
affinity n ความใกล้ชิด
affinity n ความรู้สึกชอบพอ
affirm vi ยืนยัน
affirm vt ยืนยัน
affirmance n การยืนยัน
affirmant n ผู้ที่ยืนยัน
affirmation n การกล่าวหา
affirmation n การยืนยัน
affirmation n การยืนยัน
affirmation n การยืนยัน
affirmation n การยืนยันโดยเปิดเผย
affirmation n การพิสูจน์ความจริง
affirmative n ข้อความที่แสดงการยินยอม
affirmative n คำตอบรับ
affirmative adj ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative adj ซึ่งแสดงถึงการยินยอม
affirming adj ซึ่งแสดงถึงการยินยอม
affix n คำเติม
affix vt ผูก
affix vt เพิ่มเติม
affix n สิ่งที่เติม
affix to phrv ติด
affixture n การใส่เพิ่มเข้าไป
afflatus n การดลใจ
afflict vt ทำให้เจ็บป่วย
afflict with phrv ทุกข์ทรมานด้วย
afflicted adj มีภาระหนัก
afflicted adj ทุกข์ยาก
affliction n ความเจ็บปวดรวดร้าว
affliction n โรคภัยไข้เจ็บ
afflictive adj ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
affluence n ความมั่งคั่ง
affluent n ผู้ที่ร่ำรวย
affluent adj ร่ำรวย
affluently adv อย่างมั่งคั่ง
afflux n สิ่งที่ไหลไปยังจุด ๆ หนึ่ง
afford vt สามารถหาได้
afford vt ให้
affordability n การมีราคาย่อมเยา
afforest vt เปลี่ยนให้เป็นป่า
affranchise vt คืนเสรีภาพให้
affray n การทะเลาะวิวาท
affricate n เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์)
affright n ความตกใจ
affright vt ทำให้ตกใจ
affront n คำปรามาส
affront vt ดูถูก
Afghan adj เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน
Afghan n ชาวอัฟกานิสถาน
Afghanistan n ประเทศอัฟกานิสถาน
Afghanistan n อัฟกานิสถาน
aficionado n ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
afield adv จากบ้าน
afire adj ที่ลุกไหม้
aflame adv ที่ลุกไหม้
aflat adj ขนส่งทางทะเล
afloat adv ลอย
afloat adj ลอย
aflutter adj ที่น่าตื่นเต้น
aflutter adv ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ)
afoot adv โดยการเดิน
afore prep ก่อน
afore adv ก่อน
afore conj ก่อน
aforementioned adj ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว
aforesaid adj ดังที่กล่าวมาก่อน
aforethought adj ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว
afoul adj ในภาวะที่ปะทะกัน
afraid adj กลัว
afraid adj เกรงว่า
afresh adv อีก
Africa n ทวีปแอฟริกา
Africa n แอฟริกา
African adj เกี่ยวกับแอฟริกา
African n ชาวแอฟริกา
African American n คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
African violet n ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
African-American n คนผิวดำ
African-American adj เกี่ยวกับนิโกร
Afrikaans n ชื่อภาษาราชการของแอฟริกาใต้
Afrikander n ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
Afro prf แอฟริกา
Afro-American adj เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Afro-American n คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
aft adv ทางท้ายเรือ
after adj ภายหลัง
after prep ภายหลัง
after adv ภายหลัง
after conj หลังจาก
after a fashion idm ไม่ดีมาก
after all idm อย่างไรก็ตาม
after all is said and done idm ในที่สุด
after death adj หลังมรณกรรม
after hours idm หลังจากเวลาปกติ
after the fact idm หลังเกิดเหตุ
after the style of idm เหมือนกับ
after-thought n ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง
afterbirth n รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
afterburner n อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
aftercare n การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
afterdeck n ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
aftereffect n ผลกระทบ
aftereffects n ผลกระทบที่ตามมา
afterglow n แสงสายัณห์
afterlife n ชีวิตหลังความตาย
aftermath n การเพาะปลูกครั้งที่สอง (ในฤดูเดียวกัน)
aftermath n ผลที่ตามมา
aftermost adj ท้ายสุด
afternoon n ช่วงหลัง
afternoon n ตอนบ่าย
afternoon int สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
afternoons adv ทุกตอนบ่ายของทุกวัน
afterpains n ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
afters sl การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
aftershock n แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
aftertaste n รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก
afterthought n ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง
aftertime n อนาคต
afterward adv ภายหลัง
afterwards adv ภายหลัง
afterwars adv ภายหลัง
again adv เช่นเคย
again adv ในอีกด้านหนึ่ง
again adv เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว
again adv อีกครั้ง
against prep เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against prep ดูขัดแย้งกับ
against prep ต่อต้าน
against prep ต้าน
against prep ทาบ
against prep ปกป้องจาก
against prep ปะทะกับ
against prep เป็นข้อเสียของ
against prep เปรียบเทียบกับ
against prep ฝืน
against prep เพื่อใช้คืนให้กับ
againt vt ห้ามปราม
agape adv อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape adj อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agar n ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
agate n หินมโนรา
agave n ต้นหางจระเข้
agaze adj ที่จ้องเขม็ง
agaze adv อย่างจ้องเขม็ง
age n การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย
age n ความแก่
age n ช่วงชีวิต
age vt ทำให้แก่ขึ้น
age vi มีอายุเพิ่มขึ้น
age n ระดับการพัฒนา
age n รุ่น
age n สมัย
age n อายุ
age suf เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
age of indiscretion n ช่วงวัยรุ่น
Age of Reason n ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-old adj เก่าแก่
aged adj ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged adj ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged n ผู้สูงอายุ
aged adj สูงอายุ
aged adj อยู่ในช่วงอายุ
ageement n การสัญญา
ageless adj ที่เป็นอมตะ
ageless adj ไม่ยอมแก่
agelong adj ยาวนาน
agency n บริษัทตัวแทน
agency n สำนักงานตัวแทน
agency n หน่วยงานราชการ
agency n หน้าที่
agenda n กำหนดการ
agent n ตัวกระทำ
agent n ตัวแทน
agent n ผู้กระทำ
agent n พนักงานของรัฐ
agent n วิถีทาง
agent n สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
agent ambassador n ตัวแทน
agglomerate n การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate vi จับรวมเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate adj ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate vt ทำให้จับรวมเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate n หินภูเขาไฟ
agglomeration n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
agglomeration n สิ่งของที่รวบรวมไว้
agglutinant adj ซึ่งเกาะตัว
agglutinant n สารทำให้ติดกัน
agglutinate vi เกาะติดกัน
agglutinate adj ซึ่งติดกัน
agglutinate vt ทำให้เกาะติดกัน
agglutination n การเกาะติดกัน
aggrandize vt เพิ่ม
aggrandizement n การสรรเสริญ
aggravate vt ทำให้โกรธ
aggravate vt ทำให้แย่ลง
aggravation n ความยุ่งยาก
aggregate n ผลรวม
aggregate vt รวบรวม
aggregate adj รวม
aggregate vt รวมยอด
aggregate n ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate n ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน
aggregation n การรวมกัน
aggress vi ก้าวร้าว
aggress vi เริ่มทะเลาะ
aggression n การบุกรุก
aggressive adj ก้าวร้าว
aggressive adj ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive adj มั่นใจ
aggressive adj เริ่มต่อสู้
aggressor n ฝ่ายรุกราน
aggrieve vt ทำให้เศร้าโศก
aggrieved adj ซึ่งเสียใจ
aghast adj ตกตะลึง
aghast adj น่าสะพรึงกลัว
agile adj กระฉับกระเฉง
agilely adv อย่างนุ่มนวล
agility n ความคล่องแคล่ว
aging adj เป็นผู้ใหญ่
aging adj เริ่มแก่ตัว
agitate vt ทำให้ปั่นป่วน
agitate vt ทำให้สั่น
agitate vi ปลุกปั่น
agitate for phrv เรียกร้อง
agitated adj ปั่นป่วน
agitatedly adv อย่างหงุดหงิด
agitation n การขัดขวาง
agitation n ความปั่นป่วน
agitation n ความตื่นเต้น (แสลง)
agitation n ความกระวนกระวาย
agitation n การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล
agitation n ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ)
agitator n นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง
agitator n ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ)
agitator n ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
agitator n หัวหน้าแก๊ง
agitprop adj เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ
agleam adj ที่ส่องแสง
agleam adv อย่างส่องแสง
agley adv บิด
aglitter adj ที่ส่องแสงวูบวาบ
aglitter adv อย่างส่องแสงวูบวาบ
aglow adj สว่าง
agnate n ญาติฝ่ายพ่อ
agnomen n ชื่อเสริม
agnostic n ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า
agnosticism n ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า
ago adv ที่ผ่านมาแล้ว
ago adj ที่ผ่านมาแล้ว
agog adj ตื่นเต้นมาก
agog adv ตื่นเต้นมาก
agonic adj ที่ไม่ทำมุม
agonize vi เจ็บปวด
agonize vi ดิ้นรน
agonize vt ทำให้ทรมาน
agonize vi เป็นกังวล
agonized adj ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก)
agonizing adj ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก
agony n การดิ้นรน
agony n การระเบิดอารมณ์
agony n ความทรมาน
agora n เวที
agrarian adj เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน
agrarian n ผู้นิยมกรทำเกษตรกรรม
agree vi เข้ากัน
agree vi ตกลง
agree vt ตัดสิน
agree vi ตัดสิน
agree vi ยอมรับ
agree vi ลงรอยกัน
agree vt เห็นด้วย
agree vi เห็นด้วย
agree about phrv เห็นพ้องกับ
agree on phrv เห็นพ้องกับ
agree on phrv ตัดสินว่าเป็น
agree to phrv อนุมัติ
agree to disagree sl เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง
agree upon phrv เห็นพ้องกับ
agree upon phrv ตัดสินว่าเป็น
agree with phrv เห็นพ้องกับ
agree with phrv ยอมรับ
agree with phrv เข้ากันได้กับ
agree with phrv ดีต่อสุขภาพของ
agreeable adj ซึ่งยินยอม
agreeable adj เป็นที่พึงพอใจ
agreeable adj เป็นมิตร
agreeably adv อย่างน่าพอใจ
agreeing adj ที่ยอมรับร่วมกัน
agreeing adj ซึ่งแสดงถึงการยินยอม
agreeing n การเห็นพ้อง
agreeing adj สอดคล้องกัน
agreeing adj ที่เห็นพ้องต้องกัน
agreeing adj ที่มีหลักฐานยืนยัน
agreement n การเห็นพ้อง
agreement n ข้อตกลง
agreement n ความสอดคล้องทางไวยากรณ์
agreement n คำสัญญา
agression n ความเข้มแข็ง
agression n ความเป็นทหาร
agricultural adj ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
agriculturalist n กสิกร
agriculture n เกษตรกรรม
agriculturist n กสิกร
agrology n วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
agronomics n วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
agronomy n วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
aground adv บนพื้นดิน
aground adj บนพื้นดิน
ague n อาการมีไข้ (ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อมาเลเรีย)
ague n อาการสั่น
ah int ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น)
aha int คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahead adv ก่อนหน้านี้
ahead adj ก่อนหน้านี้
ahead adj ด้านหน้า
ahead adv ด้านหน้า
ahead adj แต้มนำไป
ahead adv แต้มนำไป
ahead adj ในอนาคต
ahead adv ในอนาคต
ahead adj ไปข้างหน้า
ahead adv ไปข้างหน้า
ahead adv ล้ำหน้า
ahead adj ล้ำหน้า
ahead of time idm ก่อนเวลา
ahem int (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ahoy int คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ai int คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
aid n ความช่วยเหลือ
aid vt ช่วยเหลือ
aid vi ช่วยเหลือ
aid n ผู้ช่วย
aid n ผู้ที่ช่วยเหลือ
aid and abet someone idm ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
aid-de-camp n นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
aide n นายทหารผู้ช่วย
aide n ผู้ช่วย
aide-de-camp n นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
aide-de-camp n นายทหารผู้ช่วย
aide-memoire n บันทึกช่วยจำ
aiding n การดูแล
aiding adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
aiding adj สนับสนุน
AIDS n เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome)
aigret n ขนนกประดับ
aigrette n ขนนกประดับ
aiguille n ก้อนหินคล้ายจะงอย
aiguillette n สายสะพายไหล่
ail vt ทำให้เจ็บป่วย
ail vi ป่วย
ailanthus n ชื่อต้นไม้จำพวก Ailanthus
aileron n พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้
ailing adj เจ็บป่วย
ailment n อาการป่วย
aim n การเล็ง
aim n ความตั้งใจ
aim vt ตั้งใจ
aim vi ตั้งใจ
aim vt ตั้งเป้า
aim vi ตั้งเป้า
aim n ทักษะการเล็ง
aim n เป้า
aim n ระดับความแม่นยำ
aim at phrv เล็ง (ปืน) ไปที่
aim at phrv มุ่งหมายเพื่อ
aim for phrv เล็ง (ปืน) ไปที่
aim for phrv พยายามเพื่อ
aimless adj ไม่มีจุดหมาย
aimless wander n การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย
aimlessly adv อย่างไม่มีจุดหมาย
air n การเดินทางโดยเครื่องบิน
air adj เกี่ยวกับจักรราศี
air n คุณสมบัติเฉพาะ
air n เครื่องปรับอากาศ
air n ท่วงทำนอง
air n ท้องฟ้า
air n บรรยากาศ
air vt ประกาศ
air vt ปล่อยให้อากาศเข้า
air vi ปล่อยให้อากาศเข้า
air n ลม
air vi ออกอากาศ
air vt ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์
air n อากาศ
air bag n ถุงลมนิรภัย
air base n ฐานทัพอากาศ
air bladder n ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด)
air brake n ระบบเบรกด้วยการอัดอากาศ
air brush n แปรงพ่นสี
air brush vt ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี
air cell n ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด)
Air Chief Marshal n พลอากาศเอก
air command n กองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditioner n เครื่องปรับอากาศ
air fleet n กองทัพอากาศ
air force n กองทัพอากาศ
Air Force One n เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
air gun n ปืนลม
air hole n หลุมอากาศ
air jump n การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน
air jump n ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน)
air lane n เส้นทางการบิน
air letter n ไปรษณีย์อากาศ
air lock n ภาวะอากาศอุดตัน
air officer n พลตรี (ยศ)
air pocket n หลุมอากาศ
air pollution n มลพิษทางอากาศ
air pressure n ความกดอากาศ
air raid n การโจมตีทางอากาศ
air rifle n ปืนลมไรเฟิล
air sac n ถุงลม (ขนนก)
air shaft n ปล่องที่มีอากาศเข้า
air ship n เรือบิน
air squadron n ฝูงบิน
air-bags sl ปอด
air-condition vi ปล่อยให้อากาศเข้า
air-conditioned adj หนาวเย็น
air-conditioner n เครื่องปรับอากาศ
air-minded adj ซึ่งสนใจการบิน
air-raid shelter n หลุมหลบภัย
airbase n ฐานทัพอากาศ
airborne n ที่ส่งโดยทางอากาศ
airbrush n แปรงพ่นสี
airbrush vt ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี
airbus n เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
aircraft n สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
aircraft carrier n เรือบรรทุกเครื่องบิน
aircrew n ลูกเรือบนเครื่องบิน
airdrome n สนามบิน
airdrop vt กระโดดร่ม
airdrop n การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน
Airedale n ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง มีขายาวขนแข็งเหมือนเส้นลวดมีสีแทนคาดดำ
airfield n ลานบิน
airflow n กระแสลม
airflow n กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน
airflow adj ที่ปล่อยให้ลมผ่าน
airfoil n ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์
airfreight n การขนส่งทางอากาศ
airhead n คนโง่ (คำสแลง)
airidity n ทะเลทราย
airily adv คล่องแคล่ว
airing n การตากลม
airless adj ที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์
airlift vt ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
airlift n ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน)
airline adj โดยเครื่องบิน
airline n สายการบิน
airliner n สายการบิน
airlocked sl เมา
airmail n จดหมายที่ส่งทางเครื่องบิน
airmailing n การส่งไปรษณีย์
airman n ทหารอากาศ
airman n นักขับเครื่องบิน
airplane n เครื่องบิน
airport n สนามบิน
airs and graces idm มีมาดดี
airscrew n ใบพัดเครื่องบิน
airship n เครื่องบินชนิดหนึ่งขับเครื่องด้วยตัวเองมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ
airsick adj เมาเครื่องบิน
airsickness n การเมาเครื่องบิน
airside n บริเวณหนึ่งของสนามบินซึ่งจำกัดให้เฉพาะผู้โดยสารและพนักงานเข้าไปได้เท่านั่น
airspace n น่านฟ้า
airspeed n ความเร็วของเครื่องบิน
airstrip n ทางวิ่งของเครื่องบิน
airtight adj ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
airtight adj ไม่มีจุดอ่อน
airwaves n สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
airway n เส้นทางบิน
airworthy adj ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
airy adj ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
airy adj ที่บางเบาเหมือนอากาศ
airy adj ที่อยู่บนอากาศ
airy adj สบายใจ
airy-fairy sl ความเพ้อฝัน
aisle n ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle n ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)
ait n เกาะขนาดเล็กในแม่น้ำ
ait n เกาะเล็กๆ
aitchbone n กระดูกสะโพก
aitchbone n เนื้อส่วนสะโพก
ajar adv เปิดแง้มอยู่
ajar adj เปิดแง้มอยู่
ajar adv ไม่สอดคล้องกัน
ajar adj ไม่สอดคล้องกัน
akimbo adj ที่เท้าสะเอว
akimbo adv เท้าสะเอว
akin adj เกี่ยวดองกัน
akin adj เหมือนกัน
aks sl ถาม
al suf ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
ala n ปีกหรือสิ่งที่คล้ายปีก (เช่น หู)
alabaster n หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
alack int อนิจจา
alacrity n ความกระตือรือร้น
Aladdin n อาละดิน
alameda n ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาของต้นไม้
alar adj เกี่ยวกับหรือมีปีก
alarm n กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
alarm n ความกลัว
alarm vt ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
alarm vt เตือนภัย
alarm vt ทำให้กลัว
alarm n สัญญาณเตือนภัย
alarm bell n สัญญาณเตือนภัย
alarm clock n นาฬิกาปลุก
alarmed adj ที่ตื่นกลัว
alarming adj ซึ่งน่าตกใจ
alarmist adj ที่ตื่นตูม
alarmist n พวกกระต่ายตื่นตูม
alarum n ความตกใจ
alas int คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ
alate adj ซึ่งมีปีก
alated adj ซึ่งมีปีก
alb n เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
albacore n ปลาทูน่าชนิดหนึ่ง
albatross n นกทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งตระกูล Diomedeidae
albeit conj ถึงแม้ว่า
albinism n ภาวะผิวเผือก
albino n คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
album n ชุดแผ่นเสียง
album n แผ่นเสียง
album n สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)
albumen n ไข่ขาว
albumin n โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด
alchemist n พ่อมด
alchemy n การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alchemy n การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
alchy sl เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
alcohol n เหล้า
alcohol n แอลกอฮอล์
alcoholic adj ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า
alcoholic adj ซึ่งติดเหล้า
alcoholic adj ผสมแอลกอฮอล์
alcoholic n ผู้ที่ติดเหล้า
alcoholism n การติดสุรา
alcoholism n โรคพิษสุราเรื้อรัง
alcove n เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
aldehyde n อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
alder n ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
alderman n เทศมนตรี
ale n เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
alembic n ภาชนะแก้วหรือโลหะที่ใช้ในการกลั่น
aleph n ชื่อของอักษรตัวแรกในภาษาฮิบรู
alert n การเตือนภัย
alert n ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert adj ตื่นตัว
alert vt เตือน
alert to phrv เตรียมพร้อมสำหรับ
alertly adv อย่างคล่องแคล่ว
alertly adv อย่างระมัดระวัง
alertness n ความตื่นตัว
alexandrine n โคลงกลอนที่มี 6 พยางค์
alexia n การสูญเสียความสามารถในการอ่าน
alfalfa n พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfresco adv กลางแจ้ง
alga n สาหร่าย
algae n สาหร่าย (รูปพหูพจน์ของ alga)
algebra n พีชคณิต
algebraic adj เกี่ยวกับพีชคณิต
Algeria n ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
Algeria n แอลจีเรีย
algorithm n ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน
algorithm n ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา
alias n ฉายา
alias adv มีนามแฝงว่า
alibi vi แก้ตัว
alibi n ข้อแก้ตัว (ไม่เป็นทางการ)
alibi n คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ
alien n คนต่างด้าว
alien n คนนอก
alien adj ต่างด้าว
alien adj แปลก
alien n มนุษย์ต่างดาว
alien vt โอน (ทรัพย์สิน)
alienate vt ทำให้หมางเมิน
alienate vt โอน (ทรัพย์สิน)
alienate from phrv ทำให้เหินห่าง
alienated adj ที่ต่อต้านสังคม
alienation n การทำให้เหินห่าง
alienation n การโอน (ทรัพย์)
alienation n ความห่างเหิน
alienation n สภาวะผิดปกติ
alienee n ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
aligh from phrv ขี่ม้า
alight vi บินถลาลง
alight vi ลงจากพาหนะ
alight vi เห็นโดยบังเอิญ
alight adj ซึ่งกำลังลุกโชนอยู่
alight adj เต็มไปด้วยพลัง
alight from phrv ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ)
alight on phrv บินลงมา (นกหรือแมลง)
alight on phrv พบโดยบังเอิญ
alight upon phrv บินลงมา (นกหรือแมลง)
alight upon phrv พบโดยบังเอิญ
align vt จัดให้เป็นแนวเดียวกัน
align vt จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
align vt ประกาศสนับสนุน
align vi อยู่ในแนวเดียวกัน
align with phrv ทำให้อยู่เป็นแนวเดียวกัน
align with phrv ทำให้เห็นพ้องกัน
alignment n การจัดให้ถูกตำแหน่ง
alignment n การวางแนว
alignment n แนวร่วม
alike adv เช่นเดียวกัน
alike adj เหมือนกัน
alikeness n ความเหมือนกัน
aliment vt เลี้ยงดู
aliment n อาหาร
alimentary adj เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง
alimentary adj เกี่ยวกับอาหาร
alimentary canal n ทางเดินอาหาร
alimentation n การโภชนาการ
alimentation n สนับสนุน
alimony n ค่าเลี้ยงดู
aline vt จัดให้เป็นแนวเดียวกัน
aline vt จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline vt ประกาศสนับสนุน
aline vi อยู่ในแนวเดียวกัน
aliquant adj ที่เป็นตัวหารไม่ลงตัว
aliquot adj เป็นตัวหารได้พอดี
aliquot n ส่วนที่หารลงตัว
alive adj เต็มไปด้วย
alive adj มีชีวิตชีวา
alive adj มีชีวิตอยู่
alive adj รู้ (ถึงอันตราย)
alive and kicking idm แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ)
alive with idm เต็มไปด้วย
alkali n ด่าง
alkaline adj เป็นด่าง
alkalinity n ภาวะที่เป็นด่าง
alkalinize vt ทำให้เป็นด่าง
alkalize vt ทำให้เป็นด่าง
alkie sl คนที่ติดเหล้า
alky sl คนที่ติดเหล้า
all n จำนวนทั้งหมด
all adj ทั้งหมด
all pron ทุกคน
all adj ทุกๆ
all adj มาก (คำไม่เป็นทางการ)
all and sundry idm ทุกคน
all at once idm ทันทีทันใด
all better now idm ดีขึ้น
all but adv เกือบจะ
all day long adv ตลอดวัน
all day long idm ตลอดวัน
all dressed up idm แต่งตัวเต็มยศ
all for something idm เชื่ออย่างยิ่งว่าบางสิ่งจะถูกกระทำ
all in idm เหน็ดเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ)
all in all idm โดยรวม
all in good time idm ในไม่ช้า
all in one breath idm (พูด) กระหืดกระหอบ
all in one piece idm อย่างปลอดภัย
all manner of someone or something idm ทุกประเภท
all mouth and no trousers sl ที่พูดยกยอตัวเอง
all night adj ตลอดคืน
all night adv ตลอดคืน
all night long idm ตลอดคืน
all of a sudden idm ทันทีทันใด
all of a sudden idm ทันทีทันใด
all out effort idm พยายามอย่างยิ่ง
all over idm เสร็จสิ้น
all over idm ทุกแห่งหน
all over bar the shouting idm จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
all over the place idm ทุกหนแห่ง
all over the shop sl เสีย
all over the shop sl ทุกที่
all over with idm จบสิ้น
all right int ตกลง
all right adj น่าพอใจ
all right adv แน่นอน
all right adj ปลอดภัย
all right adj เรียบร้อย
all right adv อย่างน่าพอใจ
all right idm น่าพอใจ
all right sl ใช่แล้ว (ถ้านำหน้าคำนามใช้ all-right)
all right sl ใช่แน่
all right with someone idm (บางคน) ยอมรับได้
all roads lead to Rome idm มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน
All Saints Day n วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
all skin and bones idm ผอมมาก
all systems go idm ทุกอย่างพร้อมแล้ว
all talk idm ดีแต่พูด
all the livelong day idm ตลอดวัน (ทางวรรณคดี)
all the rage idm (เป็นที่) นิยมในปัจจุบัน
all the same idm แต่กระนั้น
all the same idm ถึงอย่างไรก็ตาม
all the time adv ตลอดมา
all the time adv ตลอดเวลา
all the time idm โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
all the time idm ตลอดเวลา
all the way sl ทั้งหมด
all the way live sl น่าตื่นเต้นมาก (ใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย)
all to cock sl ใช้ประโยชน์ไม่ได้
all to the good idm เป็นประโยชน์
all told idm รวมทั้งหมดแล้ว
all walks of life idm ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
All work and no play makes Jack a dull boy idm เราควรพักผ่อนพอๆ กับทำงาน
all year round idm ตลอดฤดูกาล
all-American adj ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา
all-American n ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม
all-around adj รอบด้าน
all-around adj รอบรู้
all-around adv อย่างรอบรู้
all-embracing adj กว้างใหญ่ไพศาล
all-fired adj สุดขีด (คำสแลง)
all-out adj ทั้งหมด
all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด
all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
all-right adj ที่ดีเยี่ยม (คำสแลง)
all-round adj ทุกรูปแบบ
all-round adj รอบด้าน
all-star adj ประกอบด้วยเหล่าดาราดัง
all-star n หนึ่งในสมาชิกของทีมดาราดัง
Allah n พระเจ้า (ศาสนาอิสลาม)
allay vt ทำให้สงบ
allay vt บรรเทา
allegation n การกล่าวหา
allegation n ข้อหา
allege vt กล่าวหา
allege vi กล่าวหา
allege vi ยืนยัน
allege vt ยืนยัน
allege vt ให้เหตุผล
allege vi ให้เหตุผล
alleged adj ซึ่งถูกกล่าวหา
allegedly adv ถูกกล่าวหา
allegiance n ความจงรักภักดี
allegorical adj ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
allegorical adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
allegorical adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
allegorical adj เป็นสัญลักษณ์
allegorize vt เปรียบเทียบ
allegorize vi เปรียบเทียบ
allegory n การแฝงคติ
allegory n เครื่องหมายสัญลักษณ์
allegory n นิทานเปรียบเทียบ
allegretto adv ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว (ดนตรี)
allegretto adj ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว (ดนตรี)
allegretto n ดนตรีซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว
allegro adv (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว
allegro adj (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว
alleluia n เพลงสรรเสริญพระเจ้า
allergen n สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergic adj แพ้
allergic adj ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ)
allergist n แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
allergy n ความไม่พอใจ
allergy n อาการแพ้
alleviate vt ทำให้บรรเทา
alleviate vt ทำให้ลดลง
alleviation n การบรรเทา
alleviative adj ซึ่งช่วยบรรเทา
alley n ตรอก
alley n ทางเดินที่แคบๆ
alleyway n ตรอก
alliance n ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance n สมาชิก
alliance n สหพันธ์
allied adj ซึ่งเป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา
allied adj ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
allied adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
alligator n สัตว์ตระกูลจระเข้ อาศัยอยู่ในเขตอเมริกาเหนือ
alligator n หนังของสัตว์ชนิดหนึ่ง
alligiance n ความรักชาติ
allimentary n ธาตุอาหาร
alliterate vi สัมผัสอักษร
alliterate vt สัมผัสอักษร
alliteration n การสัมผัสอักษร
allocate vt จัดสรร
allocate to phrv จัดสรร (มักใช้ passive voice)
allocation n การแบ่งส่วน
allocator n ผู้จ่าย
allopath n ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติตามหลัก
allopathy n วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา
allot vt แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot vt แบ่งสันปันส่วน
allot to phrv จัดสรร (มักใช้ passive voice)
allotment n การจัดแบ่ง
allotrope n รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy n คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
allotted adj ที่แบ่งสันปันส่วน
allover adv เต็มไปหมด
allover adj เต็มไปหมด
allow vt แบ่งสรร
allow vt ยอมรับ
allow vt สำรอง
allow vt ให้เงิน
allow vt อนุญาต
allow entrance to vt อนุญาตให้เข้า
allow for phrv จ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน)
allow for phrv เผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่)
allow for phrv พิจารณา
allow in phrv ยอมให้เข้ามา
allow into phrv ยอมให้เข้ามา
allow of phrv ยอมให้เกิดขึ้น
allow out phrv อนุญาตให้ออกไป (จากห้อง ตึก อาคาร ประตู)
allow through phrv ยอมให้ผ่าน
allow to phrv ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน)
allow up phrv ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย)
allowable adj ที่อนุญาตได้
allowance n การอดทน
allowance n ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance n งบประมาณ
allowance n เบี้ยเลี้ยง
allowance n ส่วนลด
allowed adj ที่ได้รับอำนาจ
allowedly adv ซึ่งยินยอมได้
alloy vt เจือปน
alloy vt ผสมโลหะ
alloy n โลหะผสม
alloy n สิ่งเจือปน
alloy steel n เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
allspice n ผลไม้แห้ง
allude vi พูดเป็นนัย
allude to phrv พาดพิงถึง
allure n การจูงใจ
allure vt ดึงดูด
allure vi ดึงดูด
allurement n การจูงใจ
allurement n เสน่ห์
alluring adj ที่ดึงดูดใจ
allusion n การพาดพิงถึง
alluvial adj เกี่ยวกับชั้นของดินโคลนที่น้ำพัดพามา
alluvion n น้ำท่วม
alluvion n ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม
alluvium n ชั้นของดินโคลนที่น้ำพัดพามา
ally n คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ally vt จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)
ally vt ทำให้รวมตัวกัน
ally vi รวมตัวกัน
ally vi สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน
ally vt สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน
ally n อวัยวะที่สัมพันธ์กัน
ally to phrv เป็นพันธมิตรกับ
ally with phrv เป็นพันธมิตรกับ
alma mater n โรงเรียนที่เคยศึกษามา
almanac n ปฏิทินโหราศาสตร์
almanac n หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ
almighty adj ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด
almighty adj รุนแรง
almighty adv อย่างรุนแรง
almond adj ที่ทำจากอัลมอนด์
almond adj ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
almond n เมล็ดอัลมอนด์
almond n สีน้ำตาลอ่อน
almond n อัลมอนด์
almond rocks sl ถุงเท้า
almond-eyed adj มีนัยน์ตาเรียวยาว
almoner n นักสังคมสงเคราะห์
almost adv เกือบจะ
alms n ของบริจาค
alms-seeking adj ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
almsgiver n ผู้ให้ทาน
almshouse n บ้านพักคนชรา
almshouse n บ้านสงเคราะห์คนจน
aloe n ว่านหางจระเข้
aloe n หางจระเข้
aloe vera n ว่านหางจระเข้
aloe vera n หางจระเข้
aloft adv สูงขั้นไป
aloha int คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย
Aloha State n ชื่อเล่นของรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
aloin n ผงยาดำจากต้นพืชจำพวกหางจระเข้ใช้เป็นยาระบาย
alone adv โดยลำพัง
alone adj โดยลำพัง
along prep คล้ายกับ
along prep คู่กันกับ
along adv ด้วย
along adv ต่อไป
along adv ไปยัง
along with prep รวมทั้ง
alongside prep ข้างๆ
alongside adv อยู่ข้าง
aloof adj ที่อยู่ไกล
aloof adv ห่างไกล
aloofly adv อย่างเย็นชา
aloofness n การวางเฉย
aloofness n คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ)
alopecia n หัวล้าน
aloud adv อย่างดัง
alpenhorn n แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์)
alpenstock n ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา
alpestrine adj ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์
alpha n จุดเริ่ม
alpha n พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
alpha and omega n ตอนเริ่มและตอนจบ
alpha and omega idm เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย
alpha and omega idm ตั้งแต่ต้นจนจบ
Alpha Centauri n ชื่อดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวเซนทอรัส (Centaurus)
alpha particle n อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน
alpha ray n ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
alpha test n การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
alphabet n ตัวอักษร
alphabet n สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabet soup sl คำย่อ
alphabetic adj ที่เรียงตามลำดับอักษร
alphabetical adj ที่เรียงตามลำดับอักษร
alphabetize vt จัดตามลำดับอักษร
alphorn n แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์)
alpine adj ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์
alpinist n นักปีนเขา
Alps n เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
already adv แล้ว
alright adv ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ)
alright sl คำทักทายเมื่อพบกัน
alright! sl คำทักทายเมื่อพบกัน
Alsatian n ชื่ออีกชื่อหนึ่งของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด
also adv เช่นกัน
also adv ยิ่งกว่านั้น
also furthermore adv ยิ่งกว่านั้น
also-ran n ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
also-ran n ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม
alt adj สูง (เสียง)
alt n เสียงสูง
altar n แท่นบูชา
altarpiece n ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์
alter vt ทำหมัน
alter vt ปรับเปลี่ยน
alter vi ปรับเปลี่ยน
alter vt เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี
alter boy n เด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์
alter manoeuvre vt ตบตา
alterable adj ปรับได้
alteration n การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
alteration n ผลของการเปลี่ยนแปลง
alterative adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
alterative n ทางเลือก
altercate vi ทะเลาะกัน
altercation n การทุ่มเถียง
altered adj ที่เปลี่ยนแปลง
altered adj ซึ่งปฏิรูป
alternate adj ซึ่งสลับกัน
alternate n ตัวสำรอง
alternate n ทางเลือก
alternate vt ทำให้สลับกัน
alternate adj ที่เป็นตัวเลือก
alternate vi ผลัด
alternate vi ผันผวน
alternate vi สำรอง
alternate adj หนึ่งเว้นหนึ่ง
alternate between phrv เปลี่ยนจากบางสิ่ง (การกระทำ) ไปสู่บางสิ่ง (การกระทำ)
alternate with phrv สลับกับ
alternately adv ที่ผลัดกัน
alternating adj ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง
alternating current n กระแสไฟฟ้าสลับ (มีคำย่อว่า AC)
alternation n การผลัดเปลี่ยนกัน
alternative adj ซึ่งไม่ตามประเพณี
alternative n ทางเลือก
alternative adj ที่มีตัวเลือก
alternative adj อย่างเดียว
alternative n โอกาสในการเลือก
alternative route n เส้นทางอ้อม
alternatively adv ที่ผลัดกัน
alternator n ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
althorn n แตรดนตรีชนิดหนึ่ง
although conj ถึงแม้ว่า
altimeter n เครื่องมือวัดความสูง
altimetry n วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง
altitude n ความสูง
altitude n ชนชั้นสูง
altitude n ที่สูง
altitude n ระดับหรือตำแหน่ง
altitude n ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)
alto adj เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto n เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
alto clef n ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
altogether adv ด้วยประการทั้งปวง
altogether adv ทั้งหมด
altogether adv แน่นอน
altruism n ความไม่เห็นแก่ตัว
altruist n ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
altruistic adj ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว
alum n สารส้ม
alumina n ออกไซด์ของอะลูมิเนียม
aluminium n อลูมิเนียม
aluminum n อะลูมินัม
alumna n ศิษย์เก่าหญิง
alumnus n ศิษย์เก่าชาย
alveolar adj ที่มีลักษณะเหมือนถุง
alveolate adj ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ
alveolus n ถุงลมเล็กๆ ในปอด
alveolus n รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)
always adv ตลอดเวลา
always adv เสมอ
AM abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
am aux รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์
am abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
amalgam n การผสม
amalgam n สารที่ใช้อุดฟัน
amalgamate vt ทำให้รวมกัน
amalgamate vt รวมกัน
amalgamate with phrv รวมกัน
amalgamation n จำนวนสิ่งของที่รวมกัน
amalgamation n ผู้ผสมผสาน
amanuensis n เลขานุการ
amaranth n สีม่วงซีด
amass vt รวบรวม
amass vi รวบรวม
amassed adj ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
amasser n ผู้เก็บ
amassing n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
amassment n การเก็บรวบรวม
amassment n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
amateur adj ซึ่งไม่มีทักษะ
amateur n ผู้ที่ไม่มีทักษะ
amateur n มือสมัครเล่น
amateur adj สมัครเล่น
amateurish adj สมัครเล่น
amative adj เกี่ยวกับความรักใคร่
amatol n ระเบิดชนิดหนึ่ง
amatory adj เกี่ยวกับการแสดงความรัก
amaze vt ทำให้ประหลาดใจ
amazed adj น่าทึ่ง
amazement n ความประหลาดใจ
amazing adj น่าประหลาดใจ
amazingly adv อย่างน่าประหลาดใจ
Amazon n แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
amb prf ทั้งสองด้าน
ambassador n ตัวแทน
ambassador n เอกอัครราชทูต
ambassdor n รัฐมนตรี
amber adj ที่ทำจากอำพัน
amber adj สีเหลืองอย่างอำพัน
amber n สีเหลืองอำพัน
amber n อำพัน
amber-colored adj สีเหลืองอย่างอำพัน
ambergris n ไขจากลำไส้ปลาวาฬ (นำมาใช้ทำพวกน้ำหอมบางชนิด)
ambi prf ทั้งสองด้าน
ambiance n สภาพแวดล้อม
ambidexterity n ความถนัดทั้งสองมือ
ambidextrous adj ซึ่งถนัดทั้งสองมือ
ambidextrous adj ซึ่งมีทักษะหลายด้าน
ambience n สภาพแวดล้อม
ambient adj ซึ่งล้อมรอบ
ambiguity n ข้อความกำกวม
ambiguity n ความกำกวม
ambiguous adj ที่กำกวม
ambiguous adj ที่ไม่ชัดเจน
ambit n วง
ambition n ความทะเยอทะยาน
ambition n จุดมุ่งหมาย
ambitious adj ทะเยอทะยาน
ambitious adj ยาก
ambivalence n ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ)
ambivalent adj ซึ่งลังเล
amble n การเดินช้าๆ สบายๆ
amble vi เดินช้าๆ
ambling adj ที่เดินอยู่
ambrosia n อาหารของพระเจ้า
ambrosia n อาหารที่แสนอร่อย
ambulance n รถพยาบาล
ambulanceman n เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ambulant adj ที่เคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ambulate adj เดินไปเดินมา
ambulatory adj เกี่ยวกับการเดิน
ambulatory adj ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง
ambulatory adj ที่สามารถเดินได้
ambulatory n สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน
ambuscade n การซุ่มโจมตี
ambuscade vi ซุ่มโจมตี
ambush n การซุ่มโจมตี
ambush vi ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush vt ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush vi ซุ่มอยู่
ambush vt ซุ่มอยู่
ambush n ผู้ที่ดักลอบทำร้าย
ameba n ตัวอะมีบา
ameba n อะมีบา
amebic adj เกี่ยวกับตัวอะมีบา
ameboid adj คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา
ameliorate vi ดีขึ้น
ameliorate vt ทำให้ดีขึ้น
amelioration n การปรับปรุง
amen int ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
amenable adj ซึ่งยอมให้ทดสอบ
amenable adj ซึ่งยินดีร่วมมือ
amenable adj ที่ตอบสนองต่อ
amend vt ทำให้ดีขึ้น
amend vt ทำให้ถูกต้อง
amend vi ประพฤติตัวดีขึ้น
amendatory adj ซึ่งแก้ไข
amended adj ที่พัฒนาดีขึ้น
amendment n การแก้ไข
amendment n การพัฒนาขึ้น
amends n การแก้ไข
amenity n ความน่าดึงดูด
amenity n สิ่งอำนวยความสะดวก
amenorrhea n ภาวะที่ไร้ประจำเดือน
amenorrhoea n ภาวะที่ไร้ประจำเดือน
amentia n ความบกพร่องทางจิตใจ
Amerasian adj ซึ่งเกี่ยวกับพวกอเมริกันเซียน
Amerasian n ลูกครึ่งอเมริกันและเอเซีย
amerce vt ลงโทษ
amercement n ของที่เป็นค่าปรับ
amercement n ค่าปรับ
America n ทวีปอเมริกา
America n สหรัฐอเมริกา
America n อเมริกา
America Online n ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
American adj เกี่ยวกับอเมริกา
American n คนอเมริกา
American history n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
American materials n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
American Revolution n สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
Americana n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
Americanism n ความเลื่อมใสอเมริกา
Americanization n การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize vi กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize vt มีลักษณะของอเมริกา
americium n ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
amethyst n แร่ควอตซ์สีม่วง (ใช้เป็นเครื่องประดับ)
ameze vt ประหลาดใจ
amiability n ความเป็นมิตร
amiability n ความเมตตากรุณา
amiability n ความเมตตา
amiable adj เป็นมิตร
amiably adv อย่างเป็นมิตร
amicable adj เป็นมิตร
amid prep ท่ามกลาง
amidships adv ตรงกลางลำเรือ
amidships adj ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
amidst prep ตรงกลาง
amigo sl เพื่อน
amino acid n กรดอะมิโน
amiss adj ไม่ถูกต้อง
amiss adv อย่างไม่ถูกต้อง
amission n การตัดออก (คำทางการ)
amity n มิตรภาพ
ammeter n เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์
ammo sl หลักฐาน
ammonia n สารละลายแอมโมเนีย
ammonia n แอมโมเนีย
ammonia water n สารละลายแอมโมเนีย
ammonium n แอมโมเนีย
ammunition n วิธีการโต้ตอบ
ammunition n อาวุธยุทธภัณฑ์
ammunition sl เหล้า
amnesia n ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amnesiac adj ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน
amnesiac n ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน
amnesic adj ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน
amnesic n ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน
amnesty n ช่วงนิรโทษกรรม
amnesty vt นิรโทษ
amnesty n นิรโทษกรรม
amnion n ถุงน้ำคร่ำ
amniotic fluid n น้ำคร่ำ
amoeba n ตัวอะมีบา (สัตว์เซลล์เดียว ขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งตัว)
amoebic dysentery n โรคบิดมีตัว
amoeboid adj คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา
amok adj ที่คลุ้มคลั่ง
amok n ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน
among prep ท่ามกลาง
amongst prep ท่ามกลาง
amoral n คนไร้ศีลธรรม
amoral adj ไร้ศีลธรรม
amorous adj ที่เต็มไปด้วยความรัก
amorously adv ด้วยเสน่หา
amorousness n ความรักและปรารถนา
amorphous adj ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน
amorphous adj ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้
amortise vt หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize vt หักกลบลบล้าง (หนี้)
amount n จำนวนรวม
amount vi มีผลรวม
amount passed down throat n ปริมาณที่กลืน
amount to phrv รวมกันเป็น
amount to phrv กลายเป็นจริง
amour n การลักลอบรักกัน
amour-propre n ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส)
amp n แอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า)
amperage n กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere n หน่วยของกระแสไฟฟ้า
ampersand n สัญลักษณ์ & (มีควาหมายว่า และ )
amphetamine n แอมเฟตามีน
amphibian n ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
amphibian n สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibian flying boat n เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้
amphibious adj ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphibious adj ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก
amphitheater n อัฒจันทร์
amphitheatre n อัฒจันทร์
ample adj เพียงพอ
ample adj ใหญ่
amplifier n เครื่องขยายเสียง
amplify vt ขยาย
amplify vi พูดหรือเขียนโดยละเอียด
amplify vt เพิ่มรายละเอียด
amplifying mechanism n เครื่องขยายเสียง
amplitude n ความกว้างขวาง
amplitude n ความล้นเหลือ
amply adv พอเพียง
ampoule n หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด
ampul n หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด
ampule n หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด
ampulla n ภาชนะใส่น้ำมันเพื่อทำพิธีกรรม
amputate vi ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด)
amputate vt ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด)
amputee n ผู้ที่ถูกตัดแขนหรือขา
amteurish adj ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ
amu abbr หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
amuck adv ที่อาละวาด
amulet n เครื่องราง
amuse vt ทำให้สนุกสนาน
amuse vt ทำให้หัวเราะ
amuse with phrv ทำให้เพลิดเพลินกับ
amused adj ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused adj น่าขบขัน
amusement n กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง
amusement n ความขบขัน
amusement park n สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
amusing adj ขบขัน
amusing adj น่าสนุกสนาน
amusingly adv อย่างสนุกสนาน
amusive n น่าสนุกสนาน
amygdalitis n ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ
an art หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
an adj หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
an prf ไม่
an prf ต่อต้าน
an suf เกี่ยวกับ
an additional one pron สิ่งอื่น
an identical item n เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก
an identity n เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก
ana prf สู่
Anabaptist n ผู้ยึดถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีการล้างบาป
anabolism n การสร้างเนื้อเยื่อ
anachronism n เกิดผิดยุคสมัย
anaemia n ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ)
anagram n การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
anal adj เกี่ยวกับทวารหนัก
anal sphincter n หูรูดทวารหนัก
analecta n งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ
analects n งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ
analeptic adj บำรุงกำลัง
analeptic n ยาบำรุงกำลัง
analgesia n ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด
analgesic adj ซึ่งทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
analgesic n ยาบรรเทาปวด
analog n ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่
analogism n อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize vi ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize vt ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogous adj ที่คล้ายกัน
analogue n สิ่งที่คล้ายกัน
analogy n ความคล้ายคลึงกัน
analyse vt วิเคราะห์
analysis n การวิเคราะห์
analysis n จิตวิเคราะห์
analysis n ผลการวิเคราะห์
analyst n นักวิเคราะห์
analyst n นักวิเคราะห์ทางจิต
analytic adj เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical adj เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical adj ซึ่งเป็นสถิติ
analytics n วิเคราะห์วิทยา
analyze vt วิเคราะห์
anapaest n การออกเสียงในภาษาอังกฤษที่สองพยางค์แรกเน้นเสียงเบาตามด้วยหนึ่งพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก
anarchism n ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล
anarchy n สถานการณ์ที่สับสน
anarchy n อนาธิปไตย
anathema n บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
anathema adj เป็นที่รังเกียจ
anathematize vi ประณาม
anathematize vt ประณาม
anatomic adj ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
anatomical adj ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
anatomist n ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์
anatomize vt ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize vi ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomy n กายวิภาคศาสตร์
anatomy n การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy n ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)
ance suf การกระทำหรือภาวะ
ancestor n บรรพบุรุษ
ancestor n ผู้ที่นำหน้า
ancestor n รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต
ancestral adj ที่ได้จากบรรพบุรุษ
ancestress n บรรพบุรุษหญิง
ancestry n บรรพบุรุษ
anchor adj ซึ่งยึดติด
anchor vi ทอดสมอ
anchor vt ทอดสมอ
anchor n ที่ยึดเหนี่ยว
anchor vt เป็นผู้ประกาศข่าว
anchor n ผู้ที่สามารถไว้ใจได้
anchor n ผู้ประกาศข่าว
anchor n สมอ
anchorage n ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ)
anchoress n ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล
anchoret n ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล
anchorite n ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล
anchorman n หัวเรี่ยวหัวแรง
anchors sl เบรก
anchovy n ปลาแอนโชวี่
ancient adj เก่า
ancient n คนสมัยโบราณ
ancient adj โบราณ
ancient n ผู้ที่ชรามาก
ancient times n ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
anciently adv ในสมัยโบราณ
ancillary adj ซึ่งช่วยเหลือ
ancy suf ภาวะหรือคุณสมบัติ
and conj จากนั้น
and conj ดังนั้น
and conj รวมกับ
and conj และ
and elsewhere adv และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
And how! sl ฉันด้วย
and soon adv และอื่นๆ
and the like idm สิ่งอื่นที่คล้ายกัน (คำไม่เป็นทางการ)
and then some idm มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)
and what have you idm อื่นๆ
Andes n เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
andiron n ขาหยั่งโลหะ
andr prf ผู้ชาย
andro prf ผู้ชาย
androecium n เกสรตัวผู้
androgyne n คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ)
androgynous adj ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
androgynous adj มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ
andsome sl ดีมาก
ane sl ตูด
anear adv ใกล้
anear prep ใกล้
anecdote n เรื่องราว
anecdotist n ผู้ที่เล่าเรื่องหรือเกร็ดต่างๆ ได้สนุกและน่าสนใจ
anechoic adj ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้
anemia n ความอ่อนแอ
anemia n ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ)
anemograph n เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
anemometer n เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
aneroid adj ซึ่งไม่ใช้ของเหลว
aneroid barometer n เครื่องวัดความดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
anesthesia n การไร้ความรู้สึก
anesthesia n การไร้อารมณ์
anesthesiologist n แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา
anesthesiology n วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา
anesthetic adj ที่เกี่ยวกับการไร้ความรู้สึก
anesthetic n ยาระงับความรู้สึก
anesthetist n ผู้ที่ถูกฝึกฝนในการใช้ยาชา
anesthetize vt ทำให้เป็นอัมพาต (ทางการแพทย์)
anesthetize vt ทำให้สลบ
aneurism n ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้
aneurysm n ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้
anew adv อีกครั้ง
Ang Thong n จังหวัดอ่างทอง
Ang Thong n อ่างทอง
angel n คนที่ใจดี
angel n เทพธิดา
angelology n การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา
anger n ความโกรธ
anger vt ทำให้โกรธ
angina n โรคอักเสบที่ลำคอ
angina pectoris n อาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหัวใจที่แผ่จากหัวใจไปยังไหล่แล้วไปที่แขนข้างซ้ายหรือจากหัวใจไปที่ท้อง
angiosperm n พืชเมล็ดอยู่ภายในผลหรือเมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม
angle n การวัดมุม
angle n แง่มุมในการพิจารณา
angle n มุม
angle vi หักมุม
angle vt หักมุม
angle vt ตกปลา
angle vt ล่อ
angle for phrv ล่อหลอก
angle iron n เหล็กฉาก
angled adj ซึ่งมีมุม
Anglia n ชื่อภาษาละตินของอังกฤษ
Anglican adj ของชาวอังกฤษ
angling n การตกปลา
Anglo prf อังกฤษ
Anglo prf อังกฤษ
Anglo-Saxon n คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ
Anglomania n การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
Anglophile n คนที่นิยมชมชอบความเป็นอังกฤษ
Anglophobe n ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ
Angora n แมวชนิดหนึ่งมีขนยาว
Angora cat n แมวชนิดหนึ่งมีขนยาว
angostura n ชื่อเปลือกไม้หอมที่ใช้เป็นยาบำรุงและยาลดไข้
angrily adv อย่างโกรธเคือง
angry adj โกรธ
angry adj ที่มีพายุแรง
angry adj อักเสบ
anguish n ความรวดร้าว
anguish vi เจ็บปวดรวดร้าว
anguish vt ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว
anguished adj ซึ่งประสบกับความยากลำบาก
angular adj เกี่ยวกับมุม
angularity n ความที่เป็นมุม
angulation n การเกิดมุม
anhydride n สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง
anhydrous adj ปราศจากน้ำ
anile adj เหมือนหญิงแก่
anility n ความแก่
anima n จิตวิญญาณ
animadversion n การวิพากษ์วิจารณ์
animadvert vt วิจารณ์
animadvert on phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
animadvert upon phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
animal adj เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
animal adj เกี่ยวกับสัตว์
animal n คนที่หยาบคาย
animal n สัตว์
animal heat n ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
animal husbandry n การเลี้ยงสัตว์
animal kingdom n อาณาจักรสัตว์
animal liberation n การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
animal rights n สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
animal-free adj ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
animalcule n สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)
animalism n ธรรมชาติของสัตว์
animalistic adj เกี่ยวกับสัตว์
animality n ความเป็นสัตว์
animate adj ซึ่งมีชีวิต
animate adj ซึ่งมีชีวิตชีวา
animate vt ดลใจ
animate vt ทำให้ดุจมีชีวิต
animate vt ทำให้มีชีวิต
animate vt ทำให้มีชีวิตชีวา
animate adj ที่มีชีวิตชีวา
animate being n สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์)
animated adj ที่เหมือนมีชีวิต
animated cartoon n ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
animating n ความมีชีวิต
animation n การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
animation n ความมีชีวิต
animation n ความมีชีวิตชีวา
animation n ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
animato adv มีชีวิตชีวา (ดนตรี)
animato adj มีชีวิตชีวา (ดนตรี)
animator n บุคคลหรือสิ่งที่มีชีวิตชีวา
animator n ผู้สร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้
animism n ความเชื่อว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล
animosity n ความเกลียดชัง
animus n ความตั้งใจ
anion n ไอออนที่มีประจุลบ
anise n เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส
aniseed n เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส
anisette n เหล้าเจือรสของเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง (anise)
ankle n ข้อเท้า
ankle vi เดิน (คำสแลง)
ankle-biters sl เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)
anklebone n กระดูกข้อเท้า
anklet n สิ่งที่สวมรอบข้อเท้า
ankylose vi เชื่อมต่อกัน
ankylose vt เชื่อมต่อกัน
annalist n ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals n จดหมายเหตุ
annals n บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
Annam n ประเทศเวียดนาม
Annamese adj เกี่ยวกับญวนหรือเวียดนาม (ชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรม)
Annamese n ชาวญวน
anneal vt หลอมให้อ่อนตัวแล้วทำให้เย็นลง
annex vt เพิ่มเข้าไป
annex n ภาคผนวก
annex vt ยึดครองบริเวณ
annex to phrv เข้ายึดครอง
annihilable adj ที่สามารถถูกทำลายได้
annihilate vt ทำลาย
annihilating adj ซึ่งทำให้ล้มเหลว
annihilating adj เป็นอันตราย
annihilation n การทำลายล้าง
anniversary n การฉลองครบรอบปี
anniversary n วันครบรอบปี
annotate vt ทำหมายเหตุประกอบ
annotation n ข้อคิดเห็น
announce vi ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce vt บอก
announce vt ป่าวประกาศ
announce to phrv ประกาศต่อ
announcement n การประกาศ
announcement n คำประกาศ
announcer n ผู้ประกาศ
annoy vt ทำให้รำคาญ
annoy vi รบกวน
annoyance n ความรำคาญ
annoyance n สิ่งที่รบกวน
annoyed adj ที่รำคาญ
annoying adj น่ารำคาญ
annoyingly adv อย่างรำคาญ
annual adj ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง
annual adj ประจำปี
annual n หนังสือประจำปี
annual festival n เทศกาลประจำปี
annual ring n การเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้ของแต่ละปี
annuitant n ผู้ได้รับรายได้ (โดยเฉพาะเป็นรายปี)
annuity n การลงทุนที่จ่ายเงินคืนรายปี
annuity n เงินรายปี
annuity n สิทธิในการรับเงินรายปี
annul vt ทำให้เป็นโมฆะ
annul vt ทำให้สิ้นสุด
annular adj ซึ่งเป็นรูปวงแหวน
annular eclipse n สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
annulate adj เป็นวงแหวน
annulated adj เป็นวงแหวน
annulet n วงแหวนเล็กๆ
annulment n การประกาศว่าเป็นโมฆะ
annum n ปี (ภาษาละติน)
annunciate vt แจ้งให้ทราบ
annunciator n ผู้ประกาศ
anode n ขั้วบวก
anodyne adj บรรเทาความเจ็บปวด
anodyne n สิ่งที่บรรเทาปวด
anoint vt แต่งตั้ง
anoint vt ทาด้วยน้ำมัน
anoint with phrv เจิมด้วย (ทางศาสนา)
anointment n การทาด้วยน้ำมัน
anomalous adj ที่ต่างไปจากปกติ
anomaly n ความผิดปกติ
anomaly n สิ่งที่แปลกประหลาด
anomie n ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม
anomy n ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม
anon adv ในไม่ช้า
anonym n ชื่อแฝง
anonymity n ความไม่มีลักษณะเฉพาะ
anonymous adj ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ
anonymous adj นิรนาม
anonymous letter n บัตรสนเท่ห์
anopheles n ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
anorak n เสื้อแจ๊คเกตตัวหนาและใหญ่ มีหมวก (ใช้สวมในที่มีอากาศหนาวเย็นมาก)
anorexia n ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้
another adj ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน
another pron สิ่งอื่น
another adj อีก
anoxemia n ภาวะออกซิเจนในเลือดลดลง
anquish vt ทำให้เจ็บปวด
anquished adj ไม่มีความสุข
anquished adj ไม่มีความสุข
answer n การตอบคำถาม
answer n การโต้ตอบ
answer vt แก้ตัวในศาล
answer n คำแก้ต่างในศาล
answer n คำตอบ
answer vi ตอบ
answer vt ตอบ
answer vi ตอบสนอง
answer vt ตอบสนอง
answer vt โต้ตอบ
answer vi โต้ตอบ
answer vt ทำให้บรรลุตามความต้องการ
answer vi บรรลุจุดประสงค์
answer vi รับ (โทรศัพท์)
answer vt รับ (โทรศัพท์)
answer n วิธีแก้ปัญหา
answer n สิ่งที่โต้ตอบ
answer back v สวนตอบ
answer back phrv เถียงกลับ
answer for phrv รับผิดชอบต่อ
answer to phrv สนองตอบ
answer to phrv อยู่ในความควบคุม
answer up phrv ตอบให้ชัดเจน
answerable adj ตอบได้
answerer n ผู้ตอบ
answering adj ที่ตอบกลับมา
answering machine n เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
answerphone n เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
ant n มด
ant prf ต้าน
ant suf ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
ant hill n จอมปลวก
antacid n สารลดกรด
antagonism n การท้าทาย
antagonism n ความเป็นศัตรู
antagonism n ความเป็นศัตรู
antagonist n ผู้เป็นปรปักษ์
antagonistic adj ซึ่งเป็นปฏิปักษ์
antagonize vt ทำให้กลายเป็นศัตรู
Antananarivo n เมืองหลวงของมาดากัสการ์ (ชื่อเดิมของ Antananarivo)
antarctic adj ที่ใกล้กับบริเวณขั้วโลกใต้
Antarctica n บริเวณขั้วโลกใต้
ante prf ก่อน
ante prf ก่อน
ante partum adj ก่อนคลอด
ante up phrv วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ)
antecede vi มาก่อน
antecede vt มาก่อน
antecedence n เรื่องราวที่ต้องมาก่อน
antecedent adj ซึ่งเกิดขึ้นก่อน
antecedent n สิ่งที่มาก่อน
antecedents n ประวัติของบุคคล
antechamber n ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า
antedate vt ลงวันที่ก่อนวันจริง
antediluvian adj ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก
antediluvian adj เก่าแก่มาก
antediluvian n คนหัวโบราณ
antelope n สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว
antemeridian adj ที่เกิดก่อนเที่ยง
antenna n ความอยากรู้อยากเห็น(ไม่เป็นทางการ)
antenna n สายอากาศ
antenna n หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ
antepenult n พยางค์ที่สามจากท้ายสุดของคำ
anterior adj ก่อน
anterior adj ซึ่งอยู่ข้างหน้า
anteriorly adv ก่อน
anteroom n ห้องเล็กที่อยู่ด้านหน้าห้องใหญ่
anthelmintic adj ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
anthelmintic n ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
anthem n เพลงสดุดี
anthem n เพลงสวดในโบสถ์
anther n เกสรตัวผู้ของดอกไม้
anthesis n การบานเต็มที่ของดอกไม้
anthill n รังมด
anthologize n ทำการรวบรวมบทประพันธ์
anthology n การรวบรวมบทประพันธ์ของหลายนักเขียน
anthozoan n กะละปังหา
anthracite n ถ่านหินชนิดแข็ง
anthrax n โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (เช่น วัว ควาย)
anthropo prf คน
anthropoid adj คล้ายคน
anthropoid n ที่มีลักษณะคล้ายลิงเอป
anthropoid ape n ลิงไม่มีหาง
anthropologist n นักมานุษยวิทยา
anthropology n มานุษยวิทยา
anthropometry n การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
anthropomorphism n การถือเอารูปร่างและลักษณะของคนหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เป็นพระเจ้า
anthropomorphosis n การเปลี่ยนให้เป็นรูปร่างคน
anti n คนที่ต่อต้าน
anti prf ต่อต้าน
anti prf ต้าน
anti- prf ต้าน
anti-ballistic missile n ขีปนาวุธสำหรับยิงขีปนาวุธ (เขียนย่อว่า ABM)
anti-electron n โพซิตรอน
anti-infective adj ที่ยังยั้งการติดเชื้อ
anti-religious adj ซึ่งไม่เชื่อพระเจ้า
anti-Semite n ผู้ต่อต้านยิว
anti-Semitic adj ที่ต่อต้านยิว
antiaircraft adj ที่ใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบ
antibacterial adj ซึ่งต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย
antibacterial n ยาหรือสารที่ต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย
antibiotic adj ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic n ยาปฏิชีวนะ
antibody n โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย
antic n การเล่นตลก
antic adj แปลกและน่าขบขัน
antichrist n ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์
anticipant adj ที่คาดการณ์ไว้
anticipant n ผู้คาดการณ์
anticipate vt คาดหวัง
anticipate vt เตรียมป้องกันล่วงหน้า
anticipate vt ทำนาย
anticipate vt ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า
anticipating adj ที่คาดการณ์ไว้
anticipation n การรอคอยอย่างคาดหวัง
anticipations n ความคาดหมาย
anticipative adj ซึ่งมีความหวัง
anticipative adv อย่างคาดหวังไว้
anticlerical adj ต่อต้านอิทธิพลและการกระทำของพระ
anticlimax n เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน
anticlinal adj ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
anticline n ส่วนหลังลาด
anticlockwise adj ที่ทวนเข็มนาฬิกา
anticoagulant n ยาหรือสารซึ่งต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด
anticyclone n บริเวณที่ความกดอากาศสูงและมีลมแรงพัดออกมา
antidepressant adj ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant n ยาต้านอาการเศร้าซึม
antidotal adj ซึ่งเป็นการรักษา
antidote n ยาถอนพิษ
antifreeze n สารต้านการเยือกแข็ง
antifreeze sl เหล้า
antigen n สารที่กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้
antigen n แอนติเจน
antigue adj แก่มาก
antiknock n สารที่เติมในเชื้อเพลิงเพื่อลดเสียงระเบิดของเครื่องยนต์
antilogy n ความแย้งกันของความคิดหรือข้อคิดเห็น
antimacassar n ผ้าสำหรับคลุมที่พิงหลังเพื่อกันเปื้อน
antimicrobial n ยาปฏิชีวนะ
antiparticle n อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน
antipasto n ชนิดของเครื่องแต่งกลิ่นปรุงรส
antipathetic adj ที่ตรงกันข้าม
antipathetical adj ที่ตรงกันข้าม
antipathy n ความเกลียดชังอย่างมาก
antipathy n สิ่งที่เกลียดชัง
antipersonnel adj ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน
antiperspirant n ยาลดการขับเหงื่อ
antiphlogistic adj ที่ต้านการอักเสบ
antiphlogistic n ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ
antiphon n เพลงที่ร้องโต้ตอบ
antiphrasis n การใช้คำที่มีความหมายตรงข้าม
antipode n สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน
antipodes n สถานที่ 2 แห่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกันบนโลก
antipope n สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
antipyretic adj ซึ่งลดไข้
antipyretic n ยาลดไข้
antiquarian adj เกี่ยวกับโบราณวัตถุ
antiquarian n ผู้ศึกษาโบราณวัตถุ
antiquary n ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ
antiquate vt ทำให้เก่าหรือล้าสมัย
antiquated adj เก่าแก่
antique adj ซึ่งเป็นของโบราณ
antique vt ทำให้ดูเก่า
antique n โบราณวัตถุ
antique n ศิลปสมัยโบราณ
antique shop n ร้านขายของเก่า
antiquity n ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
antiremonstrant n ผู้ทัดทานและแนะนำ
antisepsis n การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
antiseptic adj ซึ่งฆ่าเชื้อโรค
antiseptic adj ที่ปราศจากเชื้อโรค
antiseptic n ยาฆ่าเชื้อโรค
antiserum n ซีรัมที่มีแอนติบอดี้มีภูมิคุ้มกันโรค
antislavery adj ที่ต่อต้านระบบทาส
antisocial adj ซึ่งไม่เข้าสังคม
antisocial adj ที่ต่อต้านสังคม
antitank adj ใช้ต่อสู้กับรถถัง
antithesis n การใช้ถ้อยคำขัดแย้งกัน
antithesis n สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
antitoxin n สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง
antitrades n ลมที่พัดเหนือลมสินค้าบนแถบร้อนชื้นของโลก
antitrust adj ที่ต่อต้านการผูกขาด
antler n เขากวาง
antonym n คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
antrum n โพรงในกระดูก
antsy sl กระสับกระส่าย
antwacky sl เชย
anus n ทวารหนัก
anvil n กระดูกรูปทั่งในหูชั้นกลาง
anvil n ทั่ง
anxiety n ความวิตกกังวล
anxiety n สิ่งที่ทำให้กังวล
anxious adj ที่ทำให้เกิดความกังวล
anxious adj ที่วิตกกังวล
anxiously adv อย่างร้อนรนใจ
any pron จำนวนหนึ่ง
any adj โดยไม่จำกัด
any adj ทุกๆ คน
any adv บ้าง
any adj บ้าง
any number pron จำนวนหนึ่ง
any number of idm จำนวน (ของบางอย่างหรือคน) มาก
any one pron จำนวนหนึ่ง
any person pron แต่ละคน
any port in a storm idm ยอมรับความจริง
any time adv ทุกเวลา
anybody pron แต่ละคน
anybody pron บุคคลที่มีชื่อเสียง
anyhow adv กรณีใดๆ
anyhow adv อย่างไม่ระมัดระวัง
anymore adv ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ)
anyone pron ใครๆ
anyplace adv ที่ไหนก็ตาม
anything pron ใดๆ
anything adv ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)
anything at all pron ใดๆ
anything whatever pron สิ่งใดๆ
anytime adv ทุกเวลา
anyway adv นอกจากนั้น
anywhere pron ทุกแห่ง
anywhere adv ทุกแห่ง
anywheres adv ทุกแห่ง
anywise adv โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
aorta n เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดออกจากหัวใจด้านซ้าย
apace adv อย่างเร็ว
apache n นักเลงหรืออันธพาลในปารีส
apart adv โดยไม่พิจารณา
apart adv เป็นชิ้น ๆ (ขาด)
apart adj แยกจาก
apart adv แยกจาก
apart from prep นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม)
apart from prep นอกจาก
apartheid n นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
apartment n ห้องชุด
apartment n อาคารที่มีห้องชุด
apathetic adj ที่ไม่กระตือรือร้น
apathetically adv อย่างเรื่อยๆ
apathy n การขาดความกระตือรือร้น
apathy n การไร้อารมณ์
ape n คนที่งุ่มง่าม (คำไม่เป็นทางการ)
ape n ผู้เลียนแบบ
ape n ลิงไม่มีหาง
ape vt เลียนแบบ
ape n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลมนุษย์และลิง (คำไม่เป็นทางการ)
apeak adj ที่อยู่ในแนวตั้ง
apelike n ที่มีลักษณะคล้ายลิงเอป
apelike adj เกี่ยวกับลิง
aperient adj ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ
aperient n ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย
aperiodic adj เป็นช่วง ๆ
aperitif n การดื่มเหล้าเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เจริญอาหาร
aperture n ช่อง
aperture n เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง
apery n การกระทำที่งี่เง่า
apetalous adj ไร้กลีบดอก
apeth sl คนโง่
apex n จุดสูงสุด
apex n ปลายสุด
aphasia n การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
aphelion n จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์
apheresis n การงดออกเสียงในพยางค์แรกของคำ
aphid n แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นหรือใบของพืช
aphonic adj ไม่สามารถพูดได้
aphorise vi เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์
aphorism n คำพังเพย
aphorist n ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
aphoristic adj เต็มไปด้วยสุภาษิต
aphorize vi เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์
aphrodisiac adj ซึ่งกระตุ้นความต้องการทางเพศ
aphrodisiac n ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ
Aphrodite n เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
aphyllous adj ที่ไร้ใบ
apian adj เกี่ยวกับผึ้ง
apiarian adj เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
apiarist n ผู้ที่เลี้ยงผึ้ง
apiary n สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
apical adj ยอด
apiculture n การเลี้ยงผึ้ง
apiece adv แต่ละ
apish adj คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง
apivorous adj ที่กินผึ้งเป็นอาหาร
aplenty adj ที่มากเพียงพอ
aplenty adv อย่างมากเพียงพอ
aplomb n ความสุขุม
aplpear under phrv ปรากฏตัวในนามของ
apnea n ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว
apnoea n ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว
apocalypse n บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน (ระหว่างช่วง 200 ปี ก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 300)
apochromatic adj ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
apod n ที่ไม่มีขาหรือเท้า
apod n สัตว์ที่ไม่มีขาหรือเท้า
apodal adj ที่ไม่มีขาหรือเท้า
apodeictic adj ไม่เป็นที่สงสัย
apodictic adj ไม่เป็นที่สงสัย
apodosis n อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข
apogee n จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก
apologetic adj ที่แสดงถึงการขออภัย
apologetics n สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apologise vt แก้ต่าง
apologise vt ขอโทษ
apologist n ผู้ที่แก้ต่าง
apologize vt แก้ต่าง
apologize vt ขอโทษ
apologize for phrv ขอโทษสำหรับ
apologize to phrv ขอโทษต่อ
apology n คำขอโทษ
apophthegm n คติพจน์
apoplexy n การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก
aport adv บนกราบเรือด้านซ้าย
aposiopesis n การชะงักงันในขณะพูด
apostage n พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England
apostasy n การเลิกเชื่อ
apostate n ผู้ที่เลิกศรัทธา
apostatize vt เลิกศรัทธา
apostil n หมายเหตุ
apostille n หมายเหตุ
Apostle n ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
apostolic adj เกี่ยวกับพระ
apostrophe n การพูดกับบุคคลในจินตนาการ
apothegm n คติพจน์
apothem n เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
apotheosis n การยกบุคคลให้เป็นพระเจ้า
apotheosize vt ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
apotropaic adj ที่ขจัดความชั่วร้าย
app sl โปรแกรมใช้งาน
appal vt ทำให้กลัว
appall vt ทำให้กลัว
appalled adj น่าหวาดกลัว
appalling adj ซึ่งทำให้ตกใจ
apparatus n เครื่องมือ
apparatus n ระบบ
apparel n เครื่องนุ่งห่ม
apparel vt แต่งกาย
apparent adj ชัดเจน
apparent adj ซึ่งเห็นได้
apparent horizon n ขอบฟ้า
apparently adv ชัดเจน
apparition n การปรากฎตัวของผี
apparitor n ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
appassionato adj มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี)
appeal n การอุทธรณ์
appeal vi ขออุทธรณ์
appeal vt ขออุทธรณ์
appeal n ความน่าสนใจ
appeal n คำขอร้อง
appeal vt ดึงดูด
appeal vi ร้องขอ
appeal against phrv ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
appeal for phrv ขอ
appeal to phrv ดึงดูดใจ
appeal to phrv บอก
appealing adj ที่ดึงดูดความสนใจ
appealingly adv อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด
appealingness n เสน่ห์
appealingness n เสน่ห์
appear vi ดูเหมือนจะ
appear vi ปรากฏตัว
appear vt ปรากฏตัวต่อสาธารณะ
appear vi ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear vi พิมพ์จำหน่าย
appear at phrv ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่)
appear at phrv แสดงที่
appear before phrv ปรากฏตัวต่อหน้า
appear for phrv เป็นทนายให้
appear in phrv ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
appear on phrv ปรากฏบน
appear to be vi ดูเหมือนว่า
appearance n การปรากฏตัว
appearance n ภาพลักษณ์
appearance n รูปร่างหน้าตา
appearently adv อย่างแสดงให้เห็นภายนอก
appearing adj ตามที่ปรากฏ
appease vt ทำให้สงบ
appease vt พะเน้าพะนอ
appeasement n การพะเน้าพะนอ
appel n การแตะเท้า (ในการฟันดาบ)
appellant n ผู้อุทธรณ์
appellate adj เกี่ยวกับการอุทธรณ์
appellation n ชื่อ
appellative adj เกี่ยวกับสามานยนาม
appellative n สามานยนาม
appellee n ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
append vt ทำให้เชื่อมต่อกัน
append vt เพิ่มข้อมูลเสริม
append to phrv เพิ่ม
appendage n ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย
appendage n ส่วนผนวก
appendant n ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา
appendant adj ผนวก
appendectomy n ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก
appendent n ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา
appendent adj ผนวก
appendicitis n ไส้ติ่งอักเสบ
appendicle n ส่วนเล็กๆ ที่ยื่นออกมา
appendix n ภาคผนวก
appendix n ไส้ติ่ง
apperance n การเกิดขึ้น
apperceive vt รับรู้
apperception n การมีสติสัมปชัญญะ
appertain vi เป็นของ
appertain to phrv เป็นของ (คำทางการ)
appetence n ความต้องการ
appetency n ความต้องการ
appetiser n อาหารเรียกน้ำย่อย
appetite n ความอยาก
appetite n ความอยากอาหาร
appetizer n อาหารเรียกน้ำย่อย
appetizing adj น่ากิน
apphrehend vt กลัวมาก
apphrehend vi กลัวมาก
applaud vt ปรบมือ
applaud vi ปรบมือ
applaud vt ยกย่องนับถือ
applaud vi ยกย่องนับถือ
applauding n การสรรเสริญ
applause n การปรบมือแสดงความชื่นชม
apple n ต้นแอปเปิ้ล
apple n แอปเปิ้ล
apple green n สีเขียวอ่อน
applefaced adj แก้มยุ้ย
applejack n บรั่นดีจากน้ำแอปเปิ้ล
applesauce n ซอสแอปเปิล
appliance n เครื่องใช้
applicability n ความสัมพันธ์กัน
applicable adj ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้
applicant n ผู้สมัคร
application n การขอ
application n การใช้
application n การทา
application n ความสัมพันธ์กัน
application n โปรแกรมคอมพิวเตอร์
application program n โปรแกรมใช้งาน
applicative adj ใช้ประโยชน์ได้
applicator n อุปกรณ์ง่าย ๆ
applicatory adj ที่ใช้ประโยชน์ได้
applied adj ที่ประยุกต์ได้
apply vt ใช้
apply vt ทา
apply vt ทำงานหนัก
apply vi นำมาใช้กับ
apply cosmetics vi แต้มชาด
apply cosmetics vt แต้มชาด
apply for phrv ขอสมัคร (งาน, เรียน)
apply for a retrial vt ขออุทธรณ์
apply to phrv สมัคร (งาน, เรียน) กับ
apply to phrv ทำให้เกี่ยวข้องกับ
apply to phrv ทำให้ทำงานหนัก
apply to phrv ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ
apply within phrv สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้)
appoint vi จัด (วันเวลา, สถานที่)
appoint vt จัดให้เหมาะ
appoint vt มอบหมาย
appoint vi มอบหมาย
appoint for phrv แต่งตั้งเป็น
appoint to phrv กำหนด (เวลา) สำหรับ
appointed adj ที่ได้รับแต่งตั้ง
appointed adj ที่มีเครื่องตกแต่งพร้อม
appointed hour n เวลาเริ่มต้น
appointee n ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointment n การแต่งตั้ง
appointment n การนัดพบ
appointment n ตำแหน่ง
appointment n ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
appointment book n รายการแสดงเวลานัด
apportion vt แบ่งสันปันส่วน
apportion among phrv แบ่งปัน
apportion between phrv แบ่งปัน
apportionment n การจัดสรร
appose vt วางชิดกับ
apposite adj เหมาะ
apposition n การวางข้างกัน
appositive n คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน
appositive adj ซึ่งวางเคียงข้างกัน
appraisal n การประเมิน
appraise vt ประเมินคุณค่า
appraise vt ประเมินราคา
appraisement n การประเมิน
appraiser n ผู้ประเมินค่า
appraiser n ผู้ให้มูลค่า
apprarition n ผี
appreciable adj ซึ่งพอประเมินค่าได้
appreciably adv อย่างพอประเมินค่าได้
appreciate vi (ราคา) ขึ้น
appreciate vt ขึ้นราคา
appreciate vt ยกย่อง
appreciate vt สำนึกบุญคุณ
appreciation n การประเมินค่า
appreciation n การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation n ความสำนึกบุญคุณ
appreciative adj รู้สึกขอบคุณ
appreciatory adj รู้สึกขอบคุณ
apprehend vt เข้าใจ
apprehend vi เข้าใจ
apprehend vt จับกุม
apprehend vt ประหวั่น
apprehension n ความเข้าใจ
apprehensive adj ประหวั่น
apprehensive adj สามารถเข้าใจได้เร็ว
apprentice n ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
apprentice n ผู้ฝึกงาน
apprentice to phrv ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice)
appressed adj ที่ถูกกดติดกับพื้นผิว
apprise vt แจ้งข่าว
apprise of phrv ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice)
apprize vt แจ้งข่าว
approach n การเข้าใกล้
approach vi เข้าใกล้
approach vt เข้าตีสนิท
approach vt คล้าย
approach n ความคล้ายกัน
approach vt ปฎิบัติต่อ
approach n วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย
approach n สิ่งที่คล้ายกัน
approach about phrv ขอเข้าพบเพื่อ (หรือเกี่ยวกับเรื่อง)
approachable adj ซึ่งเข้าใกล้ได้
approachable adj ที่เข้าถึงได้ง่าย
approaches n หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย)
approaching adj ที่กำลังจะมาถึง
approaching adj ซึ่งกำลังจะมาถึง
approaching adj อนาคต
approaching adj ใกล้เข้ามา
approaching adj ซึ่งคุกคาม
approaching adj ที่กำลังจะเกิดขึ้น
approbation n การเห็นด้วย
approlpriate to phrv จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ
appropriable adj ที่สามารถทำให้เหมาะสมได้
appropriate vt จัดสรรไว้
appropriate vt นำเอามาใช้ส่วนตัว
appropriate adj เหมาะสม
appropriate for phrv จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ
appropriate to vi เหมาะสมกัน
appropriately adv อย่างเหมาะสม
appropriateness n ความเหมาะสม
appropriation n การจัดสรรไว้
approval n การอนุมัติ
approval n ความเห็นพ้อง
approve vt เห็นด้วย
approve vt อนุมัติ
approve of phrv เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses)
approved adj ที่อนุมัติ
approximate vt เกือบจะเหมือน
approximate vi เกือบจะเหมือน
approximate adj ใกล้เคียง
approximate adj คล้ายคลึง
approximate vt ประมาณ
approximate to phrv ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice)
approximately adv โดยประมาณ
approximation n การประมาณ
approximation n ความคล้ายคลึง
appurtenance n ส่วนเสริม
apricot n แอปริคอท
April n เดือนเมษายน
April n เมษายน
apron n ที่กำบัง
apron n ผ้ากันเปื้อน
apropos adj ที่ถูกโอกาส
apropos adv เหมาะกับเวลา
aprupt adj ที่เป็นกันเอง
apse n ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป
apsis n จุดใดจุดหนึ่งของวงกลมหรือวงจรร่วม
apt adj เฉลียวฉลาด
apt adj เป็นไปได้
apt adj เหมาะสม
aptitude n ความฉลาดในการเรียนรู้
aptitude n ความถนัด
aptitude n ความเหมาะสม
aptitude n แนวโน้ม
aptness n ความเหมาะสม
aptness n ความเหมาะสม
aptness n ความเหมาะสม
aptness n ความพร้อม
aqua n น้ำ
aqua adj สีน้ำทะเล
aqua prf น้ำ
aqua pura n น้ำ
aquaculture n เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
aquamarine n สีเขียวน้ำเงินอ่อน
aquaplane vi เล่นกระดานโต้คลื่น
aquarium n ตู้ปลา
aquarium n พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
Aquarius n ราศีกุมภ์
aquatic adj เกี่ยวกับน้ำ
aquatic adj ที่เกี่ยวกับทะเล
aquatic adj ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic n พืชหรือสัตว์น้ำ
aque prf น้ำ
aqueduct n ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ
aqueous adj ซึ่งประกอบด้วยน้ำ
aqui prf น้ำ
ar suf เกี่ยวกับ
Arab n ชาวอาหรับ
Arabian adj เกี่ยวกับชาวอาหรับ
arabic adj เกี่ยวกับอาระเบีย
Arabic n ภาษาหรืออักขระอาหรับ
arachnid n แมงมุม
arbiter n ผู้ตัดสิน
arbiter n ผู้ที่มีอิทธิพล
arbitrarily adv อย่างไม่มีกฎเกณฑ์
arbitrary adj เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
arbitrary adj ตามอำเภอใจ
arbitrate vt ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
arbitrate vt ตัดสิน
arbitrate vi เป็นผู้ตัดสิน
arbitrate between phrv ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย)
arbitrate for phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
arbitrate in phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
arbitrate on phrv ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
arbitrate to phrv พิจารณาว่าเขียนโดย
arbitrator n ผู้ตัดสิน
arbitretor n ผู้ตัดสิน
arbor n ที่มีร่มเงา (โดยต้นไม้)
arbor n สิ่งที่ช่วยค้ำ
arbored adj ที่มีต้นไม้ทั้งสองข้าง
arboretum n สวนพฤกษชาติ
arbour n ที่มีร่มเงา
arc vi เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arc n ส่วนโค้ง
arc light n ไฟที่มีแสงสว่างมากใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์
arc light n ไฟฉาย
arcade n ทางเดินที่มีร้านขายของสองฝั่ง
arcade n ทางเดินที่มีหลังคาโค้ง
arcade n บริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่น
arcane adj ที่เป็นความลับ
arch n การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch n โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
arch n ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง
arch vt ทำให้โค้ง
arch vi มีรูปโค้ง
arch n สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch adj ที่มีเล่ห์เหลี่ยม
arch adj สำคัญ
arch prf หัวหน้า
arch suf ผู้นำ
arch over phrv ทำหลังคาโค้งคลุม (มักใช้รูป passive voice)
arch over phrv ทำให้ (บางสิ่ง) เป็นรูปโค้งคลุม
archaeo prf โบราณ
archaeological adj เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist n คนที่ขุด
archaeology n โบราณคดี
archaic adj โบราณ
archaic adj ล้าสมัย
archaism n การเลียนแบบคำพูดหรือเทคนิคโบราณ
archaism n คำเก่า
archbishop n หัวหน้าของบิชอพ
archdiocese n เขตศาสนา
archduke n ภรรยาของท่านดยุค
arched adj โค้ง
archeo prf โบราณ
archeologist n นักโบราณคดี
archeology n โบราณคดี
archer n ผู้ยิงธนู
Archer sl เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery n กลุ่มพลธนู
archery n การยิงธนู
archery n อุปกรณ์การยิงธนู
archetype n ต้นแบบ
archi prf หัวหน้า
archimandrite n เจ้าอาวาส
archimandrite n เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก
archipelago n ทะเลบริเวณที่มีหมู่เกาะ
archipelago n หมู่เกาะ
architect n ผู้สร้าง
architect n สถาปนิก
architecture n สถาปัตยกรรม
archive n สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ
archive n เอกสารสำคัญ
archway n ทางลอดซุ้ม
archy suf การปกครอง
arctic adj ที่อยู่ใกล้บริเวณขั้วโลกเหนือ
arctic adj หนาวจัด
ardent adj กระตือรือร้น
ardent adj ร้อนแรง
ardent adj สว่างสดใส
ardently adv อย่างกระตือรือร้น
ardor n อารมณ์ที่รุนแรง
ardour n อารมณ์ที่รุนแรง
arduous adj ชัน
arduous adj ยากลำบาก
arduousness n ความยากลำบาก
are aux เป็น
are n หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
area n บริเวณ
area n พื้นผิว
area n ย่าน
area around n บริเวณแวดล้อม
arena n สถานที่เกิดเหตุ
arena n สนามกีฬา
Ares n เทพเจ้าแห่งสงคราม
Argentina n ประเทศอาร์เจนตินา
Argentina n อาร์เจนตินา
Argentine adj เกี่ยวกับอาร์เจนตินา
argosy n เรือขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะสำหรับขนส่งสินค้า)
argot n ภาษาถิ่น
argot n ภาษาเฉพาะกลุ่ม
argot n ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม
arguable adj ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
arguable adj ซึ่งโต้แย้งได้
arguable adj ที่ถกเถียงกันได้
argue vi โต้เถียง
argue vi ให้เหตุผล
argue vt ให้เหตุผล
argue about phrv โต้เถียงเรื่อง
argue against phrv ถกเถียงเพื่อต่อต้าน
argue back phrv เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
argue down phrv เอาชนะ (ในการแข่งขัน)
argue for phrv ถกเถียงเรื่อง
argue into phrv ชักชวนโดยให้เหตุผล
argue out phrv โต้เถียงเรื่อง
argue out of phrv ชักชวนโดยให้เหตุผลเพื่อ
argue over phrv ทะเลาะกันเรื่อง
argue over phrv ทะเลาะกับ
argue with phrv ไม่เห็นด้วยกับ
arguer n ผู้อภิปราย
argument n การโต้แย้ง
argument n ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา
argument n ข้อพิสูจน์
argument n เหตุผล
argumentation n การใช้เหตุผล
argumentative adj ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง
aria n ทำนอง
arian suf เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
arid adj น่าเบื่อ
arid adj แห้ง
Aries n ราศีเมษ
aright adv อย่างถูกต้อง
arinse vi ลุกขึ้น
arise vi เกิดขึ้น
arise vi ขึ้นสูง
arise vi ลุกขึ้นจากเตียง
arise from phrv เป็นผลมาจาก
arise out of phrv เป็นผลมาจาก
aristocracy n การปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy n ชนชั้นสูง
aristocracy n ประเทศหรือรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy n สมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูง
aristocrat n ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
aristocrat n สมาชิกของชนชั้นสูง
aristocratic adj เกี่ยวกับชนชั้นสูง
aristocrcy n ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น
arithmetic adj เกี่ยวกับเลขคณิต
arithmetic n คณิตศาสตร์
arithmetical adj เกี่ยวกับเลขคณิต
arium suf เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม
ark n เรือโนอา
arkrose n หินทราย
arm n แขน
arm n แขนเสื้อ
arm n ที่วางแขน
arm n สาขา
arm n สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่)
arm vt ติดอาวุธ
arm vi ติดอาวุธ
arm vt เตรียมอุปกรณ์
arm n อาวุธ
arm against phrv ติดอาวุธเพื่อ
arm for phrv ติดอาวุธสำหรับ
arm in arm idm คล้องแขนกัน
arm with phrv เตรียมให้พร้อมด้วย (อาวุธ)
armada n กองเรือรบ
armadillo n ตัวนิ่ม
Armageddon n วันตัดสินโลก
armament n กำลังทางการรบ
armament n อาวุธยุทธภัณฑ์
armature n สิ่งที่ใช้ป้องกัน เช่น เกราะ
armchair n เก้าอี้ที่มีที่วางแขน
armed adj ติดอาวุธ
armed adj ที่มีแขน
armed band n กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย
armed fighting n การสู้รบ
armed force n กองทัพ
armed forces n กองทัพทุกเหล่าทัพ
armed to the teeth idm ติดอาวุธ
armful n ปริมาณเต็มแขน
armistece n การหยุดรบ
armistice n การพักรบ
Armistice Day n วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี
armlet n ปลอกแขน
armor n เปลือก
armor n สิ่งป้องกัน
armor n เสื้อเกราะ
armor vi ใส่เสื้อเกราะ
armor vt ใส่เสื้อเกราะ
armor-bearer n ผู้ที่สวมเสื้อเกราะ
armor-plated adj หุ้มเกราะ
armored cruiser n เรือรบ
armory n คลังแสง
armour n เปลือก
armour n สิ่งป้องกัน
armour n เสื้อเกราะ
armour vi ใส่เสื้อเกราะ
armour vt ใส่เสื้อเกราะ
armpit n รักแร้
armrest n ที่วางแขน
arms n อาวุธ
arms factory n คลังแสง
arms plant n คลังแสงสรรพาวุธ
army n กลุ่ม
army n กองทัพ
army afficer n เสนาธิการ
army brat sl เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำงานในกองทัพบก
army captain n ร้อยเอก
army commander n จอมทัพ
army engineer n ทหารช่าง
army lieutenant n ร้อยโท
army officer n ทหารบก
army unit n กรมทหาร
aroma n กลิ่นหอม
aromatic adj ที่มีกลิ่มหอม
aromatic n พืชหรือยาที่มีกลิ่นหอม
aromatically adv อย่างมีกลิ่นหอม
aromatics n ยาเสน่ห์
arose vi กริยาช่องสองของ arise
around adv ใกล้ๆ
around adv โดยประมาณ
around adj ที่มีชีวิตอยู่
around prep ประมาณ
around adv ไปยัง
around prep รอบๆ
around adv รอบๆ
around-the-clock adv ทั้งวันทั้งคืน
around-the-clock adj ทั้งวันทั้งคืน
arouse vt กระตุ้น
arouse vt ปลุกให้ตื่นขึ้น
arouse from phrv ปลุกให้ตื่นจาก
arouse from กระตุ้นให้พ้นจาก
aroused adj ซึ่งลุกเป็นไฟ
aroused adj ตื่นเต้นมากไป
arousing adj ตื่นตัว
arrack n เหล้าชนิดหนึ่งในประเทศมุสลิม
arraign vt กล่าวหา
arraign vt นำตัวมาขึ้นศาล
arraigned adj ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
arraignment n การกล่าวหา
arrange vi จัดเตรียม
arrange vt จัดเตรียม
arrange vt ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange vi ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange about phrv วางเเผนเรื่อง
arrange alphabetically vt จัดตามลำดับอักษร
arrange for phrv จัดการเกี่ยวกับ
arrange for phrv เรียบเรียงใหม่ (ดนตรี)
arrange with phrv ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง
arranged adj เป็นระเบียบ
arranged adj ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
arranged adj ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ
arrangement n การจัดการ
arrangement n การจัดเตรียม
arrangement n การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arranger n ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา
arrant adj อย่างมาก
arras n สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง
array n การจัดเรียงตามลำดับ
array n เครื่องแต่งกาย
array vt จัดระเบียบแถว
array vt แต่งกาย
arrayed adj ซึ่งพร้อมรบ
arrearage n เงินค้างชำระ
arrears n เงินค้างชำระ
arrest n การจับกุม
arrest n การชะงัก
arrest vt จับกุม
arrest vt ดึงดูด
arrest vt หยุด
arresting adj ซึ่งดึงดูดความสนใจ
arris sl ก้น
arrival n การมาถึง
arrival n ผู้ที่มาใหม่
arrive vi เกิด
arrive vi แก้ปัญหาได้
arrive vi ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ)
arrive vi มาถึง
arrive vi มีใช้
arrive vi เริ่มต้น
arrive at phrv มาถึง (สถานที่)
arrive in phrv มาถึง (สถานที่)
arrive on the scene phrv โผล่
arrogance n ความเย่อหยิ่ง
arrogancy n ความเย่อหยิ่ง
arrogant adj หยิ่ง
arrogant man n คนที่หยิ่งยโส
arrogantly adv อย่างยโส
arrogate vt ถือสิทธิ์
arrogate to phrv แอบอ้างตน
arrondissement n แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน
arrow n ลูกธนู
arrow n ลูกศร
arrowhead n หัวลูกศร
ARS n การวิจัยทางการเกษตร
ARS n ระบบอัดเสียงขั้นสูง
arse sl ก้น
arse sl คำอุทานแสดงความรำคาญ
arse sl งานที่ล้มเหลว
arse about phrv ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม)
arse about face sl สิ่งที่อยู่ในสภาพยุ่งเหยิง
arse about face sl หน้าไปหลัง
arse about tit sl หน้าไปหลัง
arse around phrv ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม)
arse-bandit sl ชายรักร่วมเพศ
arse-hole sl คนโง่เง่า
arse-hole sl ตูด
arse-licker sl คนที่ประจบคนอื่นเพื่อหวังผล
arse-licking sl ที่ประจบสอพลอ
arse-on sl อารมณ์เสีย
arse-up sl ความล้มเหลวที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนดีพอ
arsed sl เอาใจจดจ่อ
arseholed sl เมามาก
arsenal n คลังแสงสรรพาวุธ
arsenic adj เกี่ยวกับสารหนู
arsenic n สารหนู
arsewipe sl กระดาษชำระในห้องน้ำ
arsey sl อารมณ์เสีย
arson n การลอบวางเพลิง
arsonist n นักวางเพลิง
art n ความสามารถ
art n ทักษะทางศิลปะ
art adj ที่เกี่ยวกับงานศิลป์
art n ผลงานทางศิลปะ
art n ศิลป์
arterial adj เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artery n เส้นทางหลัก
artery n เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artesian well n บ่อน้ำบาดาล
artful adj ฉลาด
artful adj มีเล่ห์เหลี่ยม
artfulness n ความมีทักษะ
artfulness statesmanship n ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม
arthritic adj เกี่ยวกับโรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ
arthritis n ภาวะข้อต่ออักเสบ
article n ข้อย่อย
article n คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article vt ทำสัญญา
article n บทความ
article n สิ่งของ
article of faith n ความเชื่อมั่น
articles n ของใช้
articular adj เกี่ยกับข้อต่อ
articulate adj ชัดเจน
articulate vi เชื่อมต่อ
articulate vt เชื่อมต่อ
articulate adj ที่เกิดจากคำที่มีความหมาย
articulate adj ที่มีส่วนเชื่อมต่อ
articulate vt พูดเสียงดังชัดเจน
articulate vi พูดเสียงดังชัดเจน
articulate adj สามารถพูดได้
articulate vi สื่อสาร
articulated adj ที่ใช้คำพูด
articulated adj ซึ่งมีเสียงก้อง
articulately adv อย่างชัดถ้อยชัดคำ
articulation n การออกเสียง
articulation n เสียงที่เปล่งออกมา
artifact n วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
artifice n กลอุบาย
artifice n ทักษะ
artificial adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
artificial adj ซึ่งไม่จริงใจ
artificial adj ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
artificial adj เทียม
artificial fiber n ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง
artificial insemination n การผสมเทียม
artificial intelligence n ปัญญาประดิษฐ์
artificial kidney n ไตเทียม
artificial pond n ตู้ปลา
artificial position n ท่าทาง
artillerist n ทหารปืนใหญ่
artillery n ปืนใหญ่
artilleryman n ทหารปืนใหญ่
artisan n ช่างฝีมือ
artist n คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง)
artist n นักแสดง
artist n ผู้ที่มีทักษะ
artist n ศิลปิน
artistic adj เกี่ยวกับศิลปะ
artistic adj มีรสนิยม
artistic adj มีศิลปะ
artistic work n ลาย
artistry n ความสามารถในทางศิลปะ
artless adj ที่ไม่มีศิลปะ
artlessly adv ตามธรรมชาติ
Artocarpus heterophyllus n ต้นขนุน
artwork n ผลงานทางศิลปะ
arty adj ที่มีความเป็นศิลปะ
arupt adj ฮวบฮาบ
arvo sl ตอนบ่าย
ary suf เกี่ยวกับ
Aryan adj เกี่ยวกับภาษาอารยัน
Aryan n ชาวอารยัน
Aryan n ภาษาอารยัน
as conj ขณะที่
as conj ดังที่
as conj ทั้งๆ ที่
as conj เท่ากันกับ
as conj เนื่องจาก
as prep ในฐานะ
as adv อย่างเท่าๆ กัน
as a consequence conj ดังนั้น
as a duck takes to water idm เป็นธรรมชาติ
as a last resort idm ในกรณีสุดท้าย
as a matter of course idm โดยทั่วไป
as a matter of fact idm อันที่จริง
as a result conj ดังนั้น
as a result adv เพราะฉะนั้น
as a result conj มีผลมาจาก (คำทางการ)
as a result of conj ด้วยเหตุที่
as a token of something idm เป็นเครื่องเตือน
as agreed adv ตามเวลาที่คาดไว้
as bad as all that idm แย่พอๆ กับที่เป็นอยู่
as before adv ในสภาพเดิม
as easy as falling off a log idm ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)
as far as in me lies idm ทำดีที่สุดแล้ว
as far as it goes idm เท่าที่จะเป็นได้ (มักใช้กล่าวถึงสิ่งที่มีไม่พอ)
as far as possible idm มากเท่าที่มากได้
as far as someone is concerned idm เท่าที่ทำได้
as follow adv กล่าวคือ
as follows adv ดังต่อไปนี้
as for idm ในกรณีของ
as good as done idm เกือบจะเสร็จ (อาจใช้กริยาอื่นแทน done ได้เช่น cooked, painted ฯลฯ)
as good as gold idm เป็นระเบียบเรียบร้อย
as if conj ราวกับ
as long as conj ตราบเท่าที่
as much as conj มากเท่าที่
as one idm (กลุ่ม) รวมเป็นหนึ่งเดียว
as promised adv ตามเวลาที่คาดไว้
as right as rain sl น่าพอใจ
as said by prep ตามที่
as soon as conj ทันทีที่
as such adv โดยตัวเอง
as though conj ราวกับ
as to idm เกี่ยวกับ
as usual idm โดยปกติ
as well adv ในทำนองเดียวกัน
as yet idm จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
as yet idm จนถึงเดี๋ยวนี้
asbestos n แร่ใยหิน
ascend vi ขึ้น
ascend vt เคลื่อนที่ไปยัง
ascend vt ปีน
ascend vt รับตำแหน่ง
ascendance n ตำแหน่งบัญชาการ
ascendancy n ตำแหน่งบัญชาการ
ascendant adj ขึ้น
ascending adj ขึ้น
ascent n การปีน
ascent n การย้อนไปในอดีต
ascent n ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน)
ascent n ทางชัน
ascertain vt สืบให้แน่ใจ
ascetic adj เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด
ascetic adj เข้มงวด
ascetic n ผู้บำเพ็ญตบะ
asceticism n การหักห้ามใจตนเอง
ascot n เน็กไท
ascot n ผ้าพันคอ
ascribe vt จัดว่าเขียนโดย
ascribe vt ลงความเห็นว่าเป็นของ
ascribe vt ให้เหตุผล
ascribe to phrv พิจารณาว่าเขียนโดย
aseptic adj ซึ่งปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์
ash n เถ้าถ่าน
ash adj สีเทาๆ
ashamed adj ซึ่งละอายใจ
ashamed adj อับอาย
ashamedness n ความละอาย
ashcan n ถังขยะ
ashen adj ซีดเผือด
ashmatic n คนป่วย
ashore adv เทียบฝั่ง
ashtray n ที่เขี่ยบุหรี่
ashy adj ซีด
ashy adj ที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่าน
Asia n ทวีปเอเชีย
Asia n เอเชีย
Asian adj เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
Asian n ชาวเอเชีย
aside adv ข้างๆ
aside adv สำรอง
aside adv ออกไปจาก
asinine adj ซึ่งไร้สาระ
ask vi ขอร้อง
ask vt ขอร้อง
ask vt เชิญ
ask vt ต้องการ
ask vt ถาม
ask vi ถาม
ask vt บอกราคา
ask about phrv ถามเกี่ยวกับ
ask after phrv ถามถึง
ask back phrv เชิญให้กลับไป
ask for phrv ขอ
ask for the moon idm ขอมากเกินไป
ask in phrv เชิญเข้ามา
ask of phrv ขอกับ
ask out phrv ชวนออกไป
ask over phrv เชิญให้มา
ask round phrv ถามให้ทั่ว
ask the advice of vt ปรึกษา
ask to phrv เชิญไปยัง
ask up phrv เชิญขึ้นข้างบน
askance adv ค้อน ด้วยลักษณะที่มองด้านข้าง
askew adj เฉ
askew adv เฉ
asking n การขอร้อง
aslant adv เฉียง
asleep adj ชา
asleep adj นอนหลับ
asleep adj ไม่ตื่นตัว
asleep at the wheel idm ล้มเหลว
asm suf ภาวะ
asocial adj ที่ต่อต้านสังคม
asparagus n หน่อไม้ฝรั่ง
aspect n มุม
aspect n มุมมอง
aspect n ลักษณะ
asperity n ความหยาบคาย
asperity n ความรุนแรง
aspersion n คำวิพากษ์อย่างรุนแรง
asphalt n แอสฟัลต์
asphalt jungle sl เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย
asphyxiate vt ทำให้อึดอัดหายใจไม่ออก
asphyxiate vi หายใจไม่ออก
aspirant n ผู้ที่มีความปรารถนา
aspirate vt เริ่มหรือจบด้วยเสียงลมหายใจ
aspirate vt สูดลมหายใจเข้า
aspiration n การสูดลมหายใจเข้า
aspiration n การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
aspiration n ความทะเยอทะยาน
aspire vi มีความต้องการ
aspire after phrv อยากมี
aspire to phrv อยากมี
aspirin n แอสไพริน
aspiring adj ที่ต้องการ
asquint adj เข
ass n คนโง่ (คำสแลง)
ass n ลา
ass n ก้น (คำสแลง)
ass sl ก้น
ass sl คำอุทานแสดงความรำคาญ
ass sl งานที่ล้มเหลว
assail vt ก่อกวน
assail vt โจมตี
assail with phrv จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice)
assailant n ฝ่ายรุกราน
assailant n ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน
Assam n รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
Assamese adj เกี่ยวกับรัฐอัสสัม
Assamese n ชาวอัสสัม
assassin n ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า
assassinate vt ทำลาย
assassinate vt ลอบสังหาร
assassination n การทำลาย
assassination n การลอบสังหาร
assault n การข่มขืน
assault n การจู่โจม
assault n การทำลาย
assault n การประชาทัณฑ์
assault vi โจมตี
assault vt โจมตี
assay n การทดสอบ
assay n การวิเคราะห์ทางเคมี
assay vt วิเคราะห์
assay n สารที่ใช้วิเคราะห์
assayable adj ซึ่งสามารถวัดได้
assemblage n การรวบรวม
assemblage n ชุมนุมชน
assemble vt ประกอบ
assemble vi รวมตัว
assemble vt เอามารวมกัน
assembled adj ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
assembler n นักสะสม
assembler n ผู้เก็บ
assembling n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
assembly n กลุ่มคน
assembly n การประกอบ
assembly n การรวมกลุ่ม
assembly n ชิ้นส่วน
assembly n สัญญาณรวมพล
assent n การตกลง
assent vi เห็นด้วย
assent to phrv เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses)
assent to consent to phrv อนุมัติ
assert vt ถือสิทธิ์
assert vt ยืนยัน
asserted adj ซึ่งถูกกล่าวหา
assertedly adv ถูกกล่าวหา
assertion n การยืนยัน
assertive adj ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ
assertively adv อย่างแน่ชัด
assertiveness n การยืนยันในความคิดตน
assess vt กำหนดค่า
assess vt ประเมิน
assessable adj ที่ประเมินค่าได้
assessment n การประเมินค่า
assessor n ผู้ประเมินค่า
asset n สิ่งที่มีคุณค่า
asset n สินทรัพย์
assets n สิทธิครอบครอง
assets n ทรัพย์สินของบริษัท
assets n ความร่ำรวย
assets n ทรัพย์สิน
asshole n คนโง่ (คำสแลง)
asshole n ทวารหนัก
asshole sl ช่องทวารหนัก
assiduity n ความเพียร
assiduous adj ที่ทำด้วยความตั้งใจ
assiduously adv เพียรพยายาม
assighment n ตำแหน่ง
assign vt กำหนด
assign vt มอบหมาย
assign vt ส่งให้
assign vt โอนทรัพย์สิน
assign vi โอนทรัพย์สิน
assign to phrv มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice)
assign to phrv จัดเตรียม
assign to phrv เป็นผลจาก
assign to phrv ระบุว่าเป็นหรืออยู่ในช่วง
assignable adj ซึ่งสามารถเจรจากันได้
assigned n ซึ่งได้รับคำสั่ง
assignee n ผู้รับโอน
assigner n ผู้โอน
assignment n การมอบหมาย
assignment n งาน
assignor n ผู้โอน
assimilate vi กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน
assimilate vt ดูดซึมสารอาหาร
assimilate vt ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
assimilate into phrv ทำให้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
assimilate to phrv ทำให้เหมือนกับ
assimilate with phrv กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต)
assist n การช่วย
assist vt ช่วย
assist vi ช่วย
assist at phrv ช่วยในเรื่อง
assist in phrv ช่วยในเรื่อง
assist with phrv ช่วยในเรื่อง
assistance n ความช่วยเหลือ
assistant adj ซึ่งช่วยเหลือ
assistant n ผู้ช่วย
assister n ผู้ที่ช่วยเหลือ
assisting adj ซึ่งช่วยเหลือ
assisting adj ซึ่งช่วยเหลือ
assisting n การดูแล
associate vt เชื่อมโยง
associate adj ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
associate vt ทำให้รู้จักกัน
associate n ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
associate vi รวมกลุ่ม
associate vi รู้จักเป็นเพื่อนกัน
associate professor n รองศาสตราจารย์
associate with phrv ร่วมมือกับ
associated adj ที่สัมพันธ์กัน
associates n ความเป็นเพื่อน
association n กลุ่ม
association n การเชื่อมติดกัน
association n การรวมกัน
association n ความคิดที่เชื่อมโยง
assonance n เสียงสัมผัสในบทกวี
assonate vt ใช้เสียงสัมผัส
assort vt จำแนกประเภท
assort vi เป็นประเภทเดียวกัน
assort with phrv เข้ากันได้กับ
assorted adj หลากหลาย
assortment n การจัดประเภท
assosication n สังคม
assuage vt ทำให้สงบลง
assuage vt ระงับ
assuagement n ความสบายกาย
assuagement n ความสบายใจ
assult vt บุกรุก
assult n การรุกราน
assult n ความต้องการให้เกิดสงคราม
assume vt ทึกทักเอา
assume vt ยอมรับ
assume vt รับ
assume vt แสร้ง
assumed adj ปลอม
assumed name n ฉายา
assuming adj เป็นที่เข้าใจ
assumption n การสมมติ
assumption n สมมติฐาน
assumptive adj อาจจะเป็นไปได้
assurance n การรับประกัน
assurance n ความเชื่อมั่น
assurance n ความแน่นอน
assurance n คำสัญญา
assure vt ทำให้เชื่อมั่น
assure vt ให้ความมั่นใจ
assure of phrv ทำให้มั่นใจเรื่อง
assured adj เชื่อมั่น
assured n ผู้เอาประกันภัย
assuredly adv อย่างไม่น่าสงสัย
assuring n การทำให้เชื่อมั่น
asswipe sl กระดาษชำระในห้องน้ำ
ast suf ผู้ซึ่ง
asterisk n เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk vt ใส่เครื่องหมายดอกจัน
asterism n กลุ่มดาว
asterism n คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
astern adj ทางท้ายเรือ
astern adv ไปทางท้ายเรือ
asteroid adj ที่มีลักษณะเหมือนดาว
asteroid n ดาวเคราะห์น้อย
asthma n โรคหืด
astinenee n การหยุดการกระทำ
astonish vt ทำให้ประหลาดใจ
astonished adj ที่ประหลาดใจ
astonishing adj น่าแปลกใจ
astonishingly adv อย่างน่าประหลาด
astonishment n ความประหลาดใจ
astound vt ประหลาดใจ
astounding adj น่าประหลาดใจ
astraddle adv นั่งคร่อม
astragal n ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม
astray adv พลัด
astray adv อย่างหลงผิด
astride prep คร่อม
astride adv นั่งคร่อม
astringent adj ที่ทำให้กระชับ
astringent adj ที่รุนแรง
astro prf ดาว
astrochemist n นักดาราศาสตร์
astrologer n โหราจารย์
astrological adj ในทางโหราศาสตร์
astrology n โหราศาสตร์
astromancer n โหราจารย์
astronaut n มนุษย์อวกาศ
astronautics n ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปในอวกาศ
astronomer n นักดาราศาสตร์
astronomical adj เกี่ยวกับดาราศาสตร์
astronomical adj มหึมา
astronomical sl แพงมาก
astronomy n ดาราศาสตร์
astute adj ฉลาด
astuteness n ความมีไหวพริบ
asunder adv แยกออกเป็นชิ้นๆ
asylum n ที่หลบภัย
at prep เข้าร่วม
at prep จาก
at prep ณ เวลา
at prep ด้วย (ความเร็ว)
at prep ที่
at prep ในลักษณะ
at prep ไปยัง
at a distance adv ที่นั่น
at a loose end idm อยู่ไม่สุข (คำไม่เป็นทางการ)
at a loose end idm ว่างงาน (คำไม่เป็นทางการ)
at a loss for words idm พูดไม่ออก
at a pinch idm ถ้าจำเป็นจริงๆ
at a premium idm มีราคาสูงขึ้น
at a rate of knots idm เร็วมาก
at a stretch idm อย่างต่อเนื่อง
at all adv ทั้งสิ้น
at all idm ทั้งหมด
at all costs idm ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
at all events adv กรณีใดๆ
at all times adv ตลอดเวลา
at an early date idm ในไม่ช้า
at any cost idm ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
at any rate idm ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม (คำไม่เป็นทางการ)
at bat n ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล
at best idm ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด
at close range idm (ยิง) ระยะใกล้มาก
at cross purposes idm (มุ่ง) คนละทาง
at ease idm กระปรี้กระเปร่า
at every turn idm ทุกหนแห่ง
at first glance idm แวบแรกที่เห็น
at first glance idm ในเบื้องต้น
at full speed idm เร็วเท่าที่จะเร็วได้
at full stretch idm เต็มแรง
at full tilt idm เร็วเท่าที่จะเร็วได้
at great length adv ตามความยาวสูงสุดของ
at half-mast idm ลด (ธง) ลงครึ่งเสา
at hand idm ใกล้จะถึง (เวลา / ระยะทาง)
at home with idm (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
at it again idm ทำอีกครั้ง (มักใช้กับ verb to be)
at large idm ลอยนวล
at last idm ในที่สุด
at least adv อย่างน้อยที่สุด
at least idm อย่างน้อยที่สุด
at leisure adj อยู่ว่างๆ
at length idm ในที่สุด
at liberty idm มีอิสระ
at loose ends sl วิตกกังวล
at most idm ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด
at night adj ทุกคืน
at night adv ทุกคืน
at once adv ทันทีทันใด
at once adv ในเวลาอันใกล้นี้
at once idm ทันทีทันใด
at once adv โดยทันที
at once adv ทันทีทันใด
at once adv ทันที
at once adv ทันที
at once adv หลังจากนั้นทันที
at one fell swoop idm ในคราวเดียว
at one time adv ณ เวลาหนึ่งในอดีต
at peace adj ที่สงบเงียบ
at present idm ขณะนี้
at random idm แบบสุ่ม
at sea adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
at second hand idm อีกทอดหนึ่ง
at sixes and sevens idm ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ)
at some length idm ในที่สุด
at something sharp idm (เวลา) ตรง
at stake idm เสี่ยง
at that rate idm ในกรณีนั้น
at that time adv ในขณะนั้น
at that time adj ในตอนนั้น
at that time adv ณ เวลานั้น
at the beginning adv อย่างแรก
at the beginning adv อย่างแรก
at the bottom of the ladder idm ระดับต่ำ
at the break of dawn idm เช้ามืด
at the crack of dawn idm เช้ามืด
at the drop of a hat idm ทันทีทันใด
at the eleventh hour idm ในนาทีสุดท้าย
at the end of the day idm เมื่อหมดวัน
at the end of the day idm เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ)
at the expense of idm ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน
at the hand of prep ด้วยวิธี
at the last minute idm ในโอกาสสุดท้าย
at the latest idm ไม่ช้ากว่า
at the mercy of idm ภายใต้การควบคุมของ
at the outset idm ตอนเริ่มแรก
at the outside idm อย่างเต็มที่
at the point of idm พร้อมสำหรับทำบางสิ่ง
at the point of doing something idm พร้อมที่จะเริ่มทำบางสิ่ง
at the present time idm ปัจจุบันนี้
at the rear adj ด้านหลัง
at the same time idm แต่กระนั้น
at the side of prep ข้างๆ
at the time that conj ทันทีที่
at the top adv บนยอด
at this moment adv ตอนนี้
at this rate idm อย่างที่เป็นอยู่
at this stage idm ขณะนี้
at this stage of the game idm ขณะนี้
at times idm บางครั้ง
at times idm บางครั้ง
at which conj ที่ซึ่ง (คำโบราณ)
at which conj หลังจากที่
at will idm ตามใจ
atavism n การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
atavistic adj ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์
ate vt กริยาช่อง 2 ของ eat
ate vi กริยาช่อง 2 ของ eat
ate suf เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ
ate suf ผลการกระทำ
atelier n ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น
atheism n ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า
atheist n ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง
atheistic n ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า
atheistic adj ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด
athlete n นักกีฬา
athletic adj ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา
athletic adj ในด้านกีฬา
athletics n การกีฬา
ation suf การกระทำ
ative suf แสดงความโน้มเอียงหรืออารมณ์
Atlantic adj เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก
Atlantic n มหาสมุทรแอตแลนติก
atlas n กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas n หนังสือแผนที่
ATM n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
ATM n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
ATM n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
ATM sl ตู้เอทีเอ็ม
ATM card n เอทีเอ็ม
atmosphere n ชั้นบรรยากาศ
atmosphere n บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere n ภูมิอากาศ
atmosphere n อากาศ
atmosphere n อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atmosphere pollution n หมอกควัน
atmospheric adj เกี่ยวกับบรรยากาศ
atmospheric condition n สภาพอากาศ
atoll n เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
atom n ปริมาณที่น้อยมาก
atom n อะตอม
atom-powered adj เกี่ยวกับปรมาณู
atomic adj เกี่ยวกับปรมาณู
atomic adj เกี่ยวกับอะตอม
atomic adj เล็กมาก
atomic accelerator n ตัวเร่ง
atomic bomb n ระเบิดปรมาณู
atomic number 12 n ธาตุแม็กนีเซียม
atomic number 17 n คลอรีน
atomic number 58 n ธาตุซีเรียม
atomize vt ระเบิด
atomizer n กระป๋องฉีด
atone vi ไถ่โทษ
atone for phrv ชดใช้เรื่อง
atonement n การไถ่โทษ
atoning adj เกี่ยวกับการเสียสละ
atop prep บนยอด
atop adv บนยอด
atrocious adj เลวมาก
atrocious adj เหี้ยมโหด
atrocious adj อัปลักษณ์
atrocity n อนารยธรรม
atrophy n การเสื่อมลง
atrophy vi ตีบ
atrophy n อาการลีบเล็ก
attach vi ติดกัน
attach vt ทำให้ติดกัน
attach vt เพิ่ม
attach vt มีความสัมพันธ์กับ
attach to phrv ติดกับ
attach to phrv เชื่อว่าเป็นของ
attach to phrv ผูกมัด
attachable n สิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า
attache n นักการทูต
attached adj ซึ่งติดแน่น
attached adj แน่น
attached to adj ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย
attachment n การผูกติด
attachment n ความผูกพันทางอารมณ์
attachment n สิ่งที่แนบมา
attachment n อุปกรณ์ยึดติด
attack n การโจมตี
attack vi บุก
attack vt บุก
attack vi เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น
attack vt วิจารณ์
attacker n ฝ่ายรุกราน
attacker n ผู้รุกราน
attacker n ผู้รุกราน
attacker n ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน
attacker n ผู้โจมตี
attacker n ผู้ฝ่าฝืน
attacker n ผู้ฝ่าฝืน
attacking adj ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี
attact n การจู่โจม
attain vt ถึง
attain vt บรรลุเป้าหมาย
attain to phrv ได้มาซึ่ง (สิ่งที่อยากได้)
attainable adj ที่สามารถได้มา
attainable adj ซึ่งเอื้อมถึง
attainment n การบรรลุผลสำเร็จ
attainment n การได้มา
attainment n งานใช้ความสามารถ
attempt n ความพยายาม
attempt vt พยายาม
attend vi เข้าร่วม
attend vt เข้าร่วม
attend vt ไปกับ
attend vi ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ
attend vt รับใช้
attend on phrv ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์)
attend on phrv ช่วยดูแล
attend to phrv ฟังอย่างตั้งใจ
attend to phrv ให้ความสนใจกับ
attend to phrv ช่วยดูแล
attend upon phrv ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์)
attend upon phrv ช่วยดูแล
attendance adj การเข้างาน
attendance n การเข้าชั้นเรียน
attendant n ผู้ต้อนรับ
attending prep เข้าร่วม
attending n การพยาบาล
attention n การคำนึงถึง
attention n การรักษาที่เหมาะสม
attention n การเอาอกเอาใจ
attention n ความสนใจ
attention-getting adj น่าดึงดูด
attentive adj ระมัดระวัง
attentive adj ใส่ใจ
attentively adv อย่างตั้งอกตั้งใจ
attentiveness n ความสนใจ
attenuate vt ทำให้ผอมลง
attenuate vi ผอมลง
attest vt ทำให้ชัดเจน
attest vt พิสูจน์ว่าจริง
attest to phrv ยืนยัน
attestation n การยืนยัน
attestation n คำให้การภายใต้การสาบาน
attestation n การพิสูจน์ความจริง
attic n ห้องใต้หลังคา
attire n เครื่องแต่งกาย
attire vt แต่งกาย
attire in phrv แต่งตัว (เป็นพิเศษ)
attitude n ทัศนคติ
attitude n ลักษณะท่าทาง
attitudinize vi ทำท่า
attorney n ทนาย
attorney general n อัยการสูงสุด
attract vt ดึงดูดความสนใจ
attract vt ทำให้เข้ามาใกล้
attract vi มีความน่าสนใจ
attract by deceptive means vt ล่อลวง
attract to phrv ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice)
attracting adj ซึ่งยั่วยวน
attracting adj เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
attraction n การดึงดูด
attractive adj มีเสน่ห์ดึงดูด
attractively adv อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด
attractiveness n ความน่าดึงดูด
attribute n คุณลักษณะ
attribute vt ถือว่าเป็นของ
attribute to phrv พิจารณาว่าเขียนโดย
attrition n การถดถอย
attrition n การลดขนาดหรือจำนวน (แรงงาน, คน)
attrition n การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี)
attune vt ปรับให้เข้า
attune to phrv ทำให้เหมาะกับ
atypical adj ผิดพวก
auburn adj สีน้ำตาลแดง
auburn n สีน้ำตาลแดง
auction n การขายโดยการประมูล
auction vt ขายโดยการประมูล
auction off phrv ประมูล
audacious adj กล้าหาญ
audaciously adv อย่างกล้าหาญ
audacity n ความกล้า
audacity n จิตใจที่แข็งกล้า
audacity n พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป
audacity n การถือดี
audi prf เกี่ยวกับการฟัง
audible adj ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้
audience n ผู้ชม
audio adj ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio prf เกี่ยวกับการฟัง
audio cassette n ตลับเทป
audiometer n เครื่องตรวจการได้ยิน
audiotape n แถบบันทึกเสียง
audiovisual adj เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
audit n การตรวจสอบบัญชี
audit n การวัดประสิทธิภาพ
audit vi ตรวจสอบบัญชี
audit vt ตรวจสอบบัญชี
audit vt เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
audit vi เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
audition n การได้ยิน
audition n การทดสอบการแสดง
audition vt ทดสอบการแสดง
audition vi ทดสอบการแสดง
auditive adj เกี่ยวกับการได้ยินเสียง
auditor n นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
auditor n ผู้ฟัง
auditor n ผู้สอบบัญชี
auditorium n บริเวณที่นั่งของผู้ชมในโรงละครหรือหอประชุม
auditorium n หอประชุม
auditory adj เกี่ยวกับการได้ยินเสียง
aught pron สิ่งใดๆ
augment vi เพิ่มพูน
augment vt เพิ่มพูน
augmentation n การเพิ่มขึ้น
augur vt เป็นลาง
augur n ลางสังหรณ์
augur ill phrv เป็นลางร้าย
augur well phrv เป็นลางดี
augury n การทำนาย
augury n ลางสังหรณ์
August n เดือนสิงหาคม
august adj น่าเคารพ
August n สิงหาคม
auk n นกจำพวกนกพิราบขนาดใหญ่สูญพันธ์ไปแล้ว
aunt n พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ
auntie n พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ
aura n บรรยากาศ
aura n พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ
aural adj เกี่ยวกับการได้ยินเสียง
aurora n แสงสว่างยามเช้า
aurous adj สีทอง
aurtere adj กระด้าง
aurum n ทอง
auspice n ฤกษ์ดี
auspicious adj ที่มีฤกษ์ดี
auspicious beginning n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
austere adj เคร่งครัด
austere adj ไม่หรูหรา
austerity n ความเคร่งครัด
austerity n ความมัธยัสถ์
Australia n ประเทศออสเตรเลีย
Australia n ออสเตรเลีย
Australian n ชาวออสเตรเลีย
Australian adj ที่เกี่ยวกับออสเตรเลีย
Australopithecus n โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์
autarchy n อัตตาธิปไตย
auteur n วาทยากร (ทางดนตรี)
authentic adj ของแท้
authentic adj น่าเชื่อถือ
authentic adj มีผลตามกฎหมาย
authenticity n ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย
author vt ประพันธ์
author n ผู้เขียน
author n ผู้คิดสร้าง
authorisation n อำนาจบังคับบัญชา
authoritarian n ผู้ที่เผด็จการ
authoritarian adj เผด็จการ
authoritative adj ซึ่งเชื่อถือได้
authoritative adj ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน
authoritative example n ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน
authority n ผู้ที่รอบรู้
authority n ผู้มีอำนาจ
authority n ฝ่ายบริหาร
authority n อำนาจในการสั่งการ
authorization n การอนุญาต
authorization n เอกสารอนุญาต
authorize vt ให้อำนาจ
authorized adj ที่ได้รับอำนาจ
Authorized Version n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
autism n ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
auto prf ตัวเอง
auto n รถ (คำไม่เป็นทางการ)
auto prf โดยตัวเอง
autobiography n อัตชีวประวัติ
autocade n ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ
autocracy n อัตตาธิปไตย
autocrat n ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic adj ที่มีอำนาจเด็ดขาด
autoerotic adj ที่เกิดอารมณ์ทางเพศ
autoerotism n การทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง
autograft n การย้ายเนื้อเยื่อจาก
autograph n ลายเซ็น
automated adj อัตโนมัติ
automated adj อัตโนมัติ
automated production n การผลิตเป็นจำนวนมาก
automatic adj อัตโนมัติ
automatic pistol n ปืนพก
automatically adv โดยอัตโนมัติ
automation n การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน
automaton n หุ่นยนต์
automobile n รถยนต์
automotive adj ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง
autonomic adj ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
autonomous adj ซึ่งปกครองตนเอง
autonomous adj ซึ่งมีอิสระในการเลือก
autonomous adj ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง
autonomously adv โดยตนเอง
autonomy n การปกครองตนเอง
autopsy n การชันสูตรศพ
autopsy n การตรวจสอบอย่างละเอียด
autumn n ฤดูใบไม้ร่วง
autumn n วัยเจริญเติบโตเต็มที่
auxiliary n เครื่องสนับสนุน
auxiliary adj สำรอง
auxiliary adj เสริม
auxiliary verb n กริยานุเคราะห์
auxillary adj ทุติยภูมิ
avail vt ใช้ประโยชน์
avail n ประโยชน์
avail vi เป็นประโยชน์
avail vt ให้ประโยชน์
avail against phrv สามารถต้านได้
avail of phrv ใช้ประโยชน์จาก
availability n ความสะดวก
available adj ใช้ประโยชน์ได้
available adj มีอยู่
available quantity n จำนวนที่มีอยู่
avalanche vi ทลายลงมา
avalanche vt ทำให้ทลายลงมา
avalanche n ปริมาณมาก
avalanche n หิมะถล่ม
avant-garde n ผู้นำทางสังคม
avarice n ความโลภ
avaricious adj โลภ
avenge vi แก้เผ็ด
avenge vt แก้เผ็ด
avenge of phrv แก้แค้นให้กับ
avenge on phrv แก้แค้น
avengement n การแก้แค้น
avenue n ถนนใหญ่
avenue n วิธีการ
aver vt ยืนยันอย่างมั่นใจ
average n ค่าเฉลี่ย
average adj โดยเฉลี่ย
average adj ปานกลาง
average vt หาค่าเฉลี่ย
average out phrv คิดเฉลี่ย
averse adj ซึ่งไม่ชอบ
aversion n การเกลียดชัง
avert vt เบน
avert vt ป้องกันไม่ให้เกิด
avert from phrv เบือนหน้าหนี
averted adj ที่ทำให้เบนสายตาไป
averting adj ที่ป้องกัน
avian n ที่เกี่ยวกับนก
aviary n กรงนกขนาดใหญ่
aviation n ศิลปและศาสตร์ในการบิน
aviator n นักบิน
avid adj ซึ่งปรารถนา
avidity n ความโลภ
avocation n งานอดิเรก
avoid vt หลีกเลี่ยง
avoidable adj ซึ่งหลีกเลี่ยงได้
avoidance n การเลี่ยง
avoider n ผู้ไม่ยอมชำระหนี้
avoider n คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
avouch for phrv รับรอง
avow vt ยืนยัน
avowal n การยืนยัน
avowal n การปฏิญาณตัว
avowal n คำสัญญา
avowal n การคุยโว
avowed adj ซึ่งเปิดเผย
avvy sl ตอนบ่าย
aw int คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
await vt รอคอย
await vi รอคอย
awaiting n การรอคอยอย่างคาดหวัง
awake vt กระตุ้น
awake adj ตื่น
awake vi ตื่น
awake vi ตื่นตัว
awake adj ตื่นตัว
awake vt ปลุก
awake from phrv ทำให้รู้สึกตัว
awake to phrv ตระหนักถึง
awaken vt กระตุ้น
awaken vi กระตุ้น
awaken from phrv รู้สึกตัว (จากหลับ)
awaken from phrv ทำให้เข้าใจความจริง
awaken from (1) phrv ปลุกจาก
awaken to phrv ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ)
award n รางวัล
award vt ให้รางวัล
award a decoration to vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ
award a mark of honor vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ
award to phrv ให้รางวัลกับ
aware adj ตระหนักรู้
awareness n การรับรู้
away adv โดยไม่หยุด
away adv ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away adv ในทิศทางอื่น
away adv ในที่อื่น
away adv ไปที่อื่น
away adj ไม่อยู่
away adv หมดไป
awe n ความน่าเกรงขาม
awe vt ทำให้เกรงขาม
awe-inspiring adj น่าสะพรึงกลัว
awed adj ซึ่งรู้สึกพิศวง
awesome adj ดีเลิศ (คำสแลง)
awesome adj น่าสะพรึงกลัว
awesome sl เยี่ยม
awesome sl สุดยอด
awful adj น่ากลัว
awful adj แย่มาก
awfully adv อย่างเลวร้าย
awhile adv ชั่วครู่
awiftly adv อย่างทันที
awkward adj งุ่มง่าม
awkward adj ที่ไม่สะดวกสบาย
awkwardly adv อย่างซุ่มซ่าม
awkwardly adv อย่างเงอะงะ
awkwardness n ความซุ่มซ่าม
awkwardness n ความไม่งดงาม
awkwardness n ความอุ้ยอ้าย
awl n เหล็กปลายแหลม (ใช้เจาะหนังหรือเนื้อไม้ให้เป็นรู)
awning n ประทุน
AWOL idm ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave)
AWOL sl แหกคุก (คำย่อจาก absent without leave)
awry adj บิดเบี้ยว
awry adj ผิดพลาด
ax n ขวาน
ax vt ฟันหรือตัดด้วยขวาน
axe n ขวาน
axe vt ฟันหรือตัดด้วยขวาน
axe sl กีต้าร์
axe wound sl ช่องคลอด
axil n ง่ามไม้
axilla n รักแร้
axiom n กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป
axis n แกน
axle n แกน
ay-up sl คำทักทายเมื่อพบกัน
ay-up! sl คำทักทายเมื่อพบกัน
Ayutthaya n จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Ayutthaya n พระนครศรีอยุธยา
azure n ฟ้าเหมือนท้องฟ้า
azure adj สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top