ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auburn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auburn*, -auburn-

auburn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auburn (adj.) สีน้ำตาลแดง
auburn (n.) สีน้ำตาลแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown)
English-Thai: Nontri Dictionary
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But at the moment, I could buy Mount Auburn Street, take the Phoenix Club and turn it into my ping-pong room.แต่ตอนนี้ ผมสามารถซื้อ ถนน Mount Auburn ทั้งสาย แล้วก็เอาชมรมฟินิกซ์มาทำเป็น ห้องตีปิงปองผมยังได้เลย
You passed by an auburn diamond, okay?คุณมองข้ามสัญญาณเตือนไป เข้าใจมั้ย
Blinking auburn diamond, which you ignored.แสงสีแดงกระพริบๆซึ่งคุณไม่ใส่ใจมัน
It's really the only place I feel I can be myself and let my auburn hair down.ที่นั่นเป็นที่เดียว ที่ฉันรู้สึกเป็นตัวเอง และรู้สึกถึงผมสีแดงของฉัน
Stop. ♪ With auburn hair and tawny eyes ♪ผมน้ำตาลแดง ดวงตาคมๆ
GPS shows the vehicle in Watertown, south of Mount Auburn Street.อาจเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยรถ จีพีเอสระบุว่ารถอยู่ในวอเทอร์ทาวน์
I say "MCR1," you would say "Auburn hair."ผมเรียกMCR-1แต่คุณเรียก ผมสีน้ำตาลแดง

auburn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีน้ำตาลแดง[adj.] (sī nāmtān d) EN: red-brown FR: châtain roux ; auburn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auburn
Back to top