ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audacity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audacity*, -audacity-

audacity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audacity (n.) ความกล้า Syn. brass, arrogance
audacity (n.) จิตใจที่แข็งกล้า See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง Syn. boldness, daring
audacity (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance
audacity (n.) การถือดี See also: การอวดดี Syn. effrontery, boldness, rashness
English-Thai: HOPE Dictionary
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had the misfortune of being struck down by the most deadly pair of wild blue eyes God ever had the audacity to create.ฉันโชคร้ายเพราะไปติดอยู่กับ ดวงตาสีฟ้าคมเฉียบ ที่มีความกล้าเท่าที่สุดตั้งแต่พระเจ้าเคยสร้างมา
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว
After all, it was by audacity that I got in the palace.อย่างงั้นก็เถอะ เพราะความมุทะลุ ข้าเลยได้เข้าวัง
Imagine she has the audacity to say her boyfriend likes it.นึกไม่ถึงเธอจะกล้าพูดว่าแฟนชอบ
You had the audacity to go on national television, Show the world what you did,คุณมีความกล้าที่ไปออกทีวี...
And yet you have the audacity to ask the bank for money?แล้วยังกล้ามาที่นี่มาขอเงินอีก
One of the thieves had the audacity to quench his thirst while ransacking our home.หนึ่งในคนร้ายได้แสดงความไร้มารยาท โดยการดื่มน้ำขณะหาของมีค่า
And it depends on courage and audacity to get started.การ์เร็ตของการค้นหาใจดัด อาจได้รับใกล้ชิด
♪ And you have the audacity# เธอช่างไร้ยางอาย #
The very audacity of the name summons vomit into the recesses of my mouth.ฉันน่าจะรู้ว่ามันต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับยัยแองจี้ แต่ว่าแม่มดนี่มัน
I choose the audacity of hope.ผมว่าเราควรจะมองโลกในแง่ดีหน่อยนะ
So imagine my confusion when you have the audacity to show up here after everything you've done.ลองจินตนาการถึงความสับสนของฉันสิ่ง เมื่อคุณแสดงความกล้า ปรากฎตัวขึ้นที่นี่ หลังจากทุกอย่างที่คุณทำลงไป

audacity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity
厚顔[こうがん, kougan] (adj-na,n) impudence; audacity
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
僭上[せんじょう, senjou] (adj-na,n) audacity; forwardness
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude)
押し[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P)
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audacity
Back to top