ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

active

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *active*, -active-

active ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
active (adj.) เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน See also: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
active (adj.) คล่องแคล่ว See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง Syn. energetic, lively Ops. sluggish, lazy
active (adj.) ซึ่งต้องการพลังงาน
active (adj.) ซึ่งทำกำไร
active (adj.) ซึ่งทำงานอยู่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่ Syn. functioning, acting, working
active (adj.) ซึ่งปฏิบัติการ See also: ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ, ซึ่งประจำการ
active (adj.) ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)
active (adj.) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
active (adj.) ยังคุอยู่ See also: ยังคุกรุ่นอยู่
active duty (n.) การเข้าประจำการเต็มเวลา
actively (adv.) อย่างกระฉับกระเฉง See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
activeness (n.) ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness, enthusiasm
English-Thai: HOPE Dictionary
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
active-มีฤทธิ์, กัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
microsome (n.) ส่วนเล็กๆ ในไซโตปลาสซึมของเซลล์ active cell
กรรตุวาจก (n.) active voice Ops. กรรมวาจก
กะล่อยกะหลิบ (adv.) actively See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly
กะหล่อยกะหลิบ (adv.) actively See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly Syn. กะล่อยกะหลิบ
อย่างขมีขมัน (adv.) actively See also: vigorously
อย่างแข็งขัน (adv.) actively See also: vigorously Syn. อย่างขมีขมัน
กระต้วมกระเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม
กะต้วมกะเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. ต้วมเตี้ยม
กัมมันตรังสี (v.) radioactive See also: radioactive ray
คม (v.) be attractive See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting Syn. คมขำ, คมคาย
จับตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
จืดตา (v.) be unattractive See also: be uninteresting, be dull Ops. เด่น, สะดุดตา, เข้ม
ชวนดู (v.) be attractive
ดรรชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction Syn. ดัชนีหักเห
ดรรชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction Syn. ดัชนีหักเห
ดัชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction
ดัชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction
น่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง
น่าดูน่าชม (v.) be attractive See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at Syn. น่ามอง
น่ามอง (v.) attractive See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch Syn. ชวนมอง, น่าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา
They're trying to, you know, take an active interest in me.ดูพวกเขาพยายามทำเป็นสนใจฉันเหลือเกิน
Your life, however, is more like a box of active grenades!แต่ชีวิตหม่ามี๊ มันเหมือนกับกล่องระเบิดมากกว่า
They are now after several triad members active in the Southern Kowloon areaหลังจากหลายๆแก็งได้เข้ามาครอบครอง บริเวณทางใต้ของเกาลูน
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer.ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน
And since I am an active member of the Student Activities Committee,และฉันเป็นสมาชิก คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meetเอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง
Some lived provocative and sexually active lives.คนบางคนน่ะ มีชีวิตอยู่กับความตื่นเต้น แล้วก็เซ็กส์นะ
My father was a very active man.พ่อของฉันเป็นคนที่ขยันทำงานมากค่ะ
Dr. Masterson is is not active on our staff right now.คุณหมอ แมสเตอร์สัน เอ่อ... ... ไม่ได้มาค่ะ ตอนนี้

active ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实职 / 實職] active participation
活动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 活动桌面 / 活動桌面] active desktop
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 活火山] active volcano
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 自动免疫 / 自動免疫] active immunity
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 作用力] effort; active force; applied force
服役[fú yì, ㄈㄨˊ ㄧˋ, 服役] serve in the army; be in active service
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 活跃 / 活躍] active; vigorous
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
[ài, ㄞˋ, 砹] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
[jú, ㄐㄩˊ, 锔 / 鋦] curium Cm96, radioactive actinoid element
[āi, ㄞ, 锿 / 鎄] einsteinium Es99, radioactive actinoid element
[fèi, ㄈㄟˋ, 镄 / 鐨] fermium Fm100, radioactive actinoid element
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ, 懒散 / 懶散] inactive; careless; lazy
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, 迟顿 / 遲頓] inactive; obtuse
互动[hù dòng, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 互动 / 互動] interactive
互动电视[hù dòng diàn shì, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 互动电视 / 互動電視] interactive TV
作用理论[zuò yòng lǐ lùn, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 作用理论 / 作用理論] interactive theory
双向[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, 双向 / 雙向] interactively
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, 活泼 / 活潑] lively; vivacious; brisk; active
[mén, ㄇㄣˊ, 钔 / 鍆] mendelevium Md101, radioactive actinoid element
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ, 消极 / 消極] negative; passive; inactive
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 锘 / 鍩] nobelium No102, radioactive actinoid element
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive
[bù, ㄅㄨˋ, 钚 / 鈈] plutonium Pu94, radioactive actinoid element
强辐射区[qiáng fú shè qū, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄩ, 强辐射区 / 強輻射區] radioactive hot spot
放射性[fàng shè xìng, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 放射性] radioactive
放射性元素[fàng shè xìng yuán sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 放射性元素] radioactive element
放射性同位素[fàng shè xìng tóng wèi sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 放射性同位素] radioactive isotope; radioisotope

active ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence
アクティブウィンドウ[, akuteibuuindou] (n) {comp} active window
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アクティブコンテンツ[, akuteibukontentsu] (n) {comp} active content
アクティブサーバーページ[, akuteibusa-ba-pe-ji] (n) {comp} Active Server Page; ASP
アクティブスクリプティング[, akuteibusukuriputeingu] (n) {comp} active scripting
アクティブスクリプト[, akuteibusukuriputo] (n) {comp} active script
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear
アクティブセーフティー[, akuteibuse-futei-] (n) active safety
アクティブセットアップ[, akuteibusettoappu] (n) {comp} active setup
アクティブセル[, akuteibuseru] (n) {comp} active cell
アクティブソーラー[, akuteibuso-ra-] (n) active solar
アクティブソーラーハウス[, akuteibuso-ra-hausu] (n) active solar house
アクティブソナー[, akuteibusona-] (n) active sonar
アクティブチャネル[, akuteibuchaneru] (n) {comp} active channel
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop
アクティブなバス[, akuteibu na basu] (n) {comp} active bus
アクティブパール[, akuteibupa-ru] (n) {comp} Active Perl
アクティブファイル[, akuteibufairu] (n) {comp} active file
アクティブフィルタ[, akuteibufiruta] (n) active filter
アクティブプログラム[, akuteibupuroguramu] (n) {comp} active program
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display
アクティブマトリクス方式[アクティブマトリクスほうしき, akuteibumatorikusu houshiki] (n) {comp} active matrix
アクティブマトリックス[, akuteibumatorikkusu] (n) active matrix
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
動的コンテンツ[どうてきコンテンツ, douteki kontentsu] (n) {comp} active content (e.g. on web page)
東奔西走[とうほんせいそう, touhonseisou] (n,vs) busying oneself about (something); being on the move; bestirring oneself; on the go; taking an active interest
活動銀河[かつどうぎんが, katsudouginga] (n) active galaxy
活気付く;活気づく[かっきづく, kakkiduku] (v5k,vi) to become animated; to liven up; to become active
活火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano
活褶曲[かつしゅうきょく, katsushuukyoku] (n) active fold (geology)
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
現役[げんえき, gen'eki] (n,adj-no) active duty; active service; (P)
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart
能動免疫[のうどうめんえき, noudoumen'eki] (n) active immunity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
活性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type
活性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
プロアクティブ[ぷろあくていぶ, puroakuteibu] ProActive
会話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV
対話処理[たいわしょり, taiwashori] interactive processing
対話型[たいわかた, taiwakata] interactive (a-no)
対話型プログラム[たいわかたプログラム, taiwakata puroguramu] interactive program
対話式[たいわしき, taiwashiki] interactive (a-no)
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode
対話方式[たいわほうしき, taiwahoushiki] interactive mode
対話的[たいわてき, taiwateki] interactive
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive

active ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอคทีฟ = แอกทีฟ[adj.] (aēkthīp) EN: active FR: actif
บัญชีเป็น[n. exp.] (banchī pen) EN: active account FR: compte actif [m]
เชียร[adj.] (chīen) EN: agile ; active FR:
เชิงรุก[adj.] (choēng ruk) EN: active ; proactive FR: préventif
จิตตะ[n.] (jitta) EN: thought ; thoughtfulness ; active thought FR:
กัมมันต์[adj.] (kamman) EN: active ; activated FR: actif
กรรมภพ[n. exp.] (kam phop) EN: kamma-process ; active process of becoming FR:
การเรียนรู้เชิงรุก[n. exp.] (kān rīenrū ) EN: active learning FR:
กรรตุวาจก[n.] (kantuwājok) EN: active voice FR: voix active [f]
กรรตุวาจก[n.] (kattuwājok ) EN: active voice FR: voix active [f]
แข่งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: competitive ; active FR: compétitif
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
เคลื่อนไหว[adj.] (khleūoenwai) EN: active FR:
ความจำระยะสั้น [n. exp.] (khwām jam r) EN: short-term memory ; primary memory ; active memory FR:
ความจำสั้น[n. exp.] (khwām jam s) EN: short-term memory ; primary memory ; active memory FR:
กรณ์[n.] (køn) EN: active articulator FR:
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; fidget FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety ; nervous FR: turbulent ; remuant ; excité
หลุก ๆ หลิก ๆ = หลุกๆ หลิกๆ[v.] (luk-luk lik) EN: be restless ; be active ; fidget FR: être agité ; s'agiter ; remuer
มีบทบาทสำคัญ[v. exp.] (mī botbāt s) EN: play a key role ; play a pivotal role ; play an active role FR: avoir un rôle important ; jouer un rôle important
งานสูงสุด[n. exp.] (ngān sūngsu) EN: active peak ; loading peak FR:
ออกฤทธิ์[adj.] (økrit) EN: effective ; active FR: actif
ภูเขาไฟมีพลัง[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: active volcano FR: volcan actif [m]
ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: active volcano FR: volcan actif [m] ; volcan en activité [m]
ปลดประจำการ[v. exp.] (plot prajam) EN: discharge from active duty ; discharge from active service ; demobilize FR:
ปลดระวาง[v. exp.] (plotrawāng) EN: discharge ; remove from active duty ; remove from active service ; put out of commission FR: retirer du service ; mettre hors service
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve FR: être en service
ประจำการ[adj.] (prajamkān) EN: regular ; in service ; serving ; stationed ; posted ; assigned to ; on active duty FR: en service
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be active ; be energetic FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
สารออกฤทธิ์[n. exp.] (sān økrit) EN: active ingredient FR:
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ[n. exp.] (sān økrit t) EN: biologically active compounds FR:
สภาพกรดจริง[n. exp.] (saphāp krot) EN: active acidity FR:
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตัวแปรกำหนด[n. exp.] (tūapraē kam) EN: active variable FR:
วัยทำงาน[n. exp.] (wai thamngā) EN: working life FR: vie active [f]
ยอดลูกหนี้[n. exp.] (yøt lūknī) EN: active debts ; book debts ; debit balance ; debts due and owing ; outstanding debts ; receivables FR:
ไอโซโทปกัมมันตรังสี[n. exp.] (aisōthōp ka) EN: radioisotope ; radioactive isotope FR: isotope radioactif [m]

active ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Zweipol {m} | aktiver Zweipol | passiver Zweipoltwo terminal network | active two terminal network | passive two terminal network
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Aktivitätsordnung {f}active life table
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
Grundbestand {m}active inventory
Instandsetzungsdauer {f}active repair time
Wirkleistung {f}active power
Wirklast {f}active load
Wirkstoff {m}active agent
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
aktive Datei {f}active file
aktive Leitung {f}active line
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive
attraktive Ausstattung {f}attractive terms
Bildschirmtext (BTX) {m}interactive videotex
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing
Dialogrechner {m}interactive computer
Dialogstation {f}interactive terminal
hyperaktiv {adj}hyperactive
Blindleistung {f} [electr.]idle power; reactive power
inaktiv; untätig {adj} | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive
iteraktiv {adj} [math.]iteractive
Inkubationszeit {f} [med.]latent period; inactive period
Strahlenbelastung {f}level of contamination; radioactive contamination
radioaktiv {adj} | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste
Oberflächenspannung {f} | die Oberflächenspannung beeinflussendsurface tension | tensioactive
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting
Antriebskraft {f}tractive force
Traktionskraft {f}tractive force
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest
vasoaktiv {adj} [med.]vasoactive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า active
Back to top