ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appendage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appendage*, -appendage-

appendage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appendage (n.) ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย Syn. limb
appendage (n.) ส่วนผนวก See also: ส่วนห้อยท้าย Syn. attachment, appendix, accessory
English-Thai: HOPE Dictionary
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
English-Thai: Nontri Dictionary
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รยางค์ (n.) appendage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would said appendage reattach itself back onto her lizard body?ส่วนที่ว่านั้นจะต่อกลับไป ที่ร่างของเด็กสาวกิ่งก่านั่นเองได้มั๊ย ?
All men care about is performance, but they have an appendage that doesn't work if they're worried about performance.ผู้ชายสนใจแต่ลีลา แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะมัวแต่กังวล
You know most men would give at least one appendage to be in your shoes.รู้ไหม ผู้ชายส่วนใหญ่จะยอมสละอวัยวะ เพื่อเป็นเธอเลยนะ
You bring your head down to my appendage tomorrow, and I'll show you "whazup."เอาหัวของคุณไปพบกับ ส่วนที่ยื่นออกมาของผมพรุ่งนี้สิ แล้วผมจะแสดง "อะไรกันเนี่ย" ให้ดู
Hey, the M.E. report came back, and none of the victims were sexually assaulted, aside from that unfortunate appendage removal thing.เฮ้ รายงานของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมาแล้ว และไม่มีเหยื่อรายไหน ถูกข่มขืน ถ้าไม่นับที่เขาโชคร้ายที่โดนตอนไป
Touch me, and you'll be an appendage short.โดนตัวฉัน นายพิการแน่
I am of the opinion that it is an important appendage...ผมมีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติม...
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี
Maybe it's just a really, really expensive bunny appendage.ถ้าเป็นเรื่องจริง, คงเป็นตีนกระต่ายที่แพงที่สุด
What if that lizard girl were to accidentally cut off her arm, or a leg,or you name the appendage,in some kind of... horrifying spa-debacle?ถ้าเกิดเด็กสาวกิ้งก่านั่น บังเอิญเสียแขน หรือขา หรือ ส่วนอื่นไป ในแบบว่า... การล้มในสปาอย่างน่ากลัว ?
Maybe the rest of us can get out of here without losing an appendage.บางทีพวกที่เหลือของเรา จะสามารถออกไปจากที่นี่ โดยไม่ต้องเสียแขนขา
An appendage, on a body, with a head, and this head is saying to this appendage,ส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายพร้อมกับหัว และหัวนี้กำลังพูดกับส่วนที่ยื่นออกมานั่นว่า

appendage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage
付属肢[ふぞくし, fuzokushi] (n) appendage
反歌[はんか, hanka] (n) tanka appendage to a long poem
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P)
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)

appendage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รยางค์[n.] (rayāng) EN: appendage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appendage
Back to top