ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

athletics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *athletics*, -athletics-

athletics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
athletics (n.) การกีฬา Syn. sports, games
English-Thai: HOPE Dictionary
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา,การ
English-Thai: Nontri Dictionary
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athleticsกรีฑา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีฑา (n.) athletics See also: track and field sports
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
YOU WERE INTERESTED IN ATHLETICS AT ALL.ว่าเธอสนใจ พวกกีฬามาก่อน
Well, they like my athletics and my good looks, my sex abilities, but they don't like me for me.พวกนั้นแค่ชอบฝีมือกีฬาของฉัน กับความหล่อ ความอึด แต่ไม่เคยชอบที่ตัวฉันเลย
I am very tired of athletics always taking a back seat.ฉันเบื่อที่กีฬา มาทีหลังเสมอ
'B' had transferred to our school, and joined the P.E club, but it was all just athletics and they wouldn't even let him hold a racket.บีย้ายมาอยู่โรงเรียนเราและเข้าชมรมพละศึกษา ...เขาทำได้ดีแค่กรีฑาเท่านั้น... พวกนั้นไม่ยอมให้เขาจับแร็คเก็ตด้วยซ้ำ
You were third place in Junior championships in Athletics 400m.เธอเคยได้ที่ 3 ของการแข่งขันกรีฑา 400 เมตร \ ใน Junior championships
This isn't academics Or athletics, mr. Hummel.นี่ไม่ใช่เรื่องวิชาเรียน หรือกีฬา คุณฮัมเมล
Look, I'm too concentrated in athletics, and it doesn't look good on my college applications, so I just need to balance out my schedule.ฉันว่าฉันให้ความสำคัญกับกีฬามากเกินไป คงดูไม่ดีเท่าไหร่ตอนคัดตัวเข้ามหาลัย ฉันเลยต้องปรับตารางนิดหน่อย

athletics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
检录[jiǎn lù, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 检录 / 檢錄] roll-call (e.g. at athletics event); check the record
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, 田赛 / 田賽] field events (athletics competition)
手榴弹[shǒu liú dàn, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄢˋ, 手榴弹 / 手榴彈] hand grenade; shot put (athletics event)
跳高[tiào gāo, ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 跳高] high jump (athletics)
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 跨栏 / 跨欄] hurdles; hurdle race (athletics)
跳远[tiào yuǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 跳远 / 跳遠] long jump (athletics)
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
铅球[qiān qiú, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 铅球 / 鉛球] shot put (athletics event)
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, 兴奋剂 / 興奮劑] stimulant; doping (in athletics)
链球[liàn qiú, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 链球 / 鏈球] throwing the hammer (athletics event)
铁饼[tiě bǐng, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄧㄥˇ, 铁饼 / 鐵餅] throwing the discus (athletics event)
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 田径 / 田徑] track and field (athletics)
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, 三级跳 / 三級跳] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 三级跳远 / 三級跳遠] triple jump (athletics); hop, skip and jump
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ, 竞走 / 競走] walking race (athletics event)
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, 举重 / 舉重] weight-lifting (athletics)

athletics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチックス[, asurechikkusu] (n) athletics
世界陸上[せかいりくじょう, sekairikujou] (n) World Championships in Athletics
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF
運動競技[うんどうきょうぎ, undoukyougi] (n) athletic sports; athletics
陸連[りくれん, rikuren] (n) (abbr) track-and-field association; athletics association
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself
レコード[, reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P)
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P)

athletics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics FR: athlétisme [m]
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics ; athletic events FR: athlétisme [m]

athletics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerathletik {f} [sport]heavy athletics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า athletics
Back to top