ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astonishing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astonishing*, -astonishing-

astonishing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astonishing (adj.) น่าแปลกใจ See also: น่าประหลาดใจ Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishingly (adv.) อย่างน่าประหลาด Syn. strangely, surprisingly, amazingly
English-Thai: Nontri Dictionary
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าประหลาดใจ (adj.) astonishing See also: surprising, marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
น่าอัศจรรย์ (adj.) astonishing See also: surprising, marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
น่าประหลาดใจ (v.) be astonishing See also: be surprising, be marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
น่าอัศจรรย์ (v.) be astonishing See also: be surprising, be marvelous Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์
It's astonishing what a few drops of your blood will doเลือดของแกมันน่าประหลาดใจยิ่ง
It is astonishing numbing, to find that inside you there is a stranger.มันช่าง... ...น่าตกใจ... ...ตัวชา เมื่อได้รู้...
The astonishing matter that is water.น้ำ คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์
And the new laws of physics that emerge have an astonishing implication -- you, me, and the world we live in may be nothing more than an illusion.และกฎหมายใหม่ของฟิสิกส์ที่เกิด มีความหมายที่น่าอัศจรรย์ คุณฉันและโลกที่เราอาศัยอยู่ใน
Fifth. In regards to your weird behavior, I won't find it astonishing anymore.ห้า ดูจากพฤติกรรมประหลาดของเจ้านาย ฉันไม่ต้องหาว่าทำไมถึงประหลาด
Adam! Good god. I have just been recounting your astonishing adventure.ฮ™ ัะฐnnะพt dะพ whะฐt yะพu'rะต ะฐั•kั–ng.
Yeah, we signed her as a client about six months ago on the back of an astonishing book proposal.ใช่เราเซ็นสัญญาเธอเป็นลูกค้า ประมาณหกเดือนที่ผ่านมา ที่ด้านหลังของหนังสือ ข้อเสนอที่น่าอัศจรรย์
It's astonishing how your mother managed to model the theme of your engagement party after both sides of her own personality.น่าทึ่งมากที่แม่ ออกแบบธีมงานเลี้ยงพิธีหมั้นของลูก ตามแบบบุคลิกภาพ ทั้งสองด้านของเธอ
He's such an astonishing jerk.คนอะไร สิ้นคิดได้ขนาดนี้นะ
I took the liberty of composing a letter to the Arts Governing Board outlining your astonishing accomplishments.ฉันเขียนจดหมาย โดยไม่ได้บอกใคร ถึงกรมศิลปะสรุป งานที่สำเร็จของคุณ ที่น่าประหลาดใจ

astonishing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, 可惊 / 可驚] astonishing
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 惊人 / 驚人] astonishing

astonishing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful

astonishing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire

astonishing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing
verwunderlich {adj}surprising; astonishing
erstaunlicherweise {adv}astonishingly
überraschend {adv}astonishingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astonishing
Back to top