ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amazingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amazingly*, -amazingly-

amazingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ See also: อย่างน่าแปลกใจ Syn. strangely, incredibly, wonderfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't patronize your mother. She's amazingly intelligent.ไม่ต้องมาคอยแม่ของคุณ เธอเป็นคนฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์
You are amazingly self-assured. Has anyone ever told you that?นายนี่มันมั่นใจในตัวเองสูงมาก มีใครเคยบอกมั่งมั้ย?
I realize I have some awful big... teeth--shoes to fill, but I can't tell you how excited I am to be working with such an amazingly talented and dedicated staff.ผมเพิ่งรู้ตัวว่ามีฟัน เอ้ย... งานใหญ่ที่จะต้องทำ และบอกไม่ได้จริงๆว่าผมตื่นเต้นขนาดไหนที่ได้ทำงาน
Parents' anniversary, amazingly enough.ครบรอบวันแต่งงานของพ่อแม่, ประหลาดใจไม่ใช่น้อย
Straight A's, quintuple straight A's, and it would be so amazingly perfect if...ได้เอตลอด เกรดรวมยังเอเลยฮะ แล้วเธอคนนี้เหมาะมากที่จะทำงาน
Which puts us in amazingly adventitious position.เราเลยได้เปรียบกว่าไง
As someone really smart, you can be amazingly thick sometimes.บางครั้งคนที่ดูฉลาดอย่างเธอ บางทีก็บื้อได้เหมือนกันนะ
For a doctor, you can be amazingly stupid.ในฐานะหมอ,คุณอาจ\จะดูโง่อย่างน่าประหลาด
And We Just Know You're Gonna Do Something Amazingly Awfulและเราอยากรู้ว่าเธอจะทำอะไรที่น่ากลัวที่ดูมหัศจรรย์
You think all this is amazingly cool.คุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเจ๋งน่ามหัศจรรย์หรือ
Either that, or you're amazingly nice. Do I look like I wanna talk to you?ไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะได้มาอยู่ที่นี่ ดูเหมือนฉันอยากคุยกับเธอนักเหรอ
How amazingly exhilarating was that?น่าตื่นเต้นเป็นบ้าเลยเนอะ?

amazingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amazingly
Back to top