ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aficionado

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aficionado*, -aficionado-

aficionado ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aficionado (n.) ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
aficionado(อะฟิชชิโอนา' โด) ผู้ที่คลั่งในเรื่อไดเรื่องหนึ่ง (ardent devotee)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I'm a well-known aficionado and purveyor of Fiestaware.เพราะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ ที่เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นผู้จัดหา เครื่องเคลือบแก้ว
Who schedules a cigar aficionado event back to back with...ใครกันนะที่จัดงานชุมนุมคนรักซิการ์ ติดๆกับงาน...
I have never met a... a 10-year-old Nixon aficionado.ผมไม่เคยเจอเด็กสิบขวบ ที่รอบรู้เรื่องนิกสันขนาดนี้
Oh, far and wide, other collectors, uh, aficionados, hobbyists.ก็ทั่วๆไป รวบรวมมาจาก นักสะสมทคนอื่นๆ พวกคลั่งของเก่า พวกสะสมของเก่า เป็นงานอดิเรก
But this unsub is a creepy computer aficionado.แต่คนร้ายคนนี้คลั่งคอมพิวเตอร์อย่างมาก
And for you text adventure aficionados,และสำหรับผู้ชื่นชอบการผจญภัย เรามี...
Oh, and on the off chance there are any astronomy aficionados amongst you, the North Star is that one.ดวงดาวกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกแก นั่นไง
He was a cigar aficionado, big time.เขารักซิการ์สุดขั้วหัวใจ

aficionado ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
映画ファン[えいがファン, eiga fan] (n) cinema fan; cinema-goer; cinephile; film aficionado; film buff; film fan; movie buff; movie fan

aficionado ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนบอล[n. exp.] (faēn bøn) EN: FR: supporter de football [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; aficionado [m] ; tifosi [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aficionado
Back to top