ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allegation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allegation*, -allegation-

allegation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allegation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, affirmation, charge
allegation (n.) ข้อหา See also: ข้อกล่าวหา
English-Thai: HOPE Dictionary
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อหา (n.) allegation See also: accusation, charge Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ
คำกล่าวโทษ (n.) allegation See also: accusation, charge Syn. ข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์
The other defendants have made an allegation against you.จำเลยคนอื่นอ้างคำให้การ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณ
An allegation was made that Mike Ross never went to Harvard, or any other law school for that matter.มีคนกล่าวหาว่า คุณรอสไม่ได้จบจากฮาร์วาร์ด หรือโรงเรียนกฎหมายที่ไหน ซึ่งทำให้
There is one person there who can substantiate every allegation I've made-- she used to run the place.มีคนคนนึงอยู่ในนั้น ซึ่งสามารถยืนยัน ทุกข้อกล่าวหาที่ฉันพูดมา เธอเคยดูแลที่นั่น
That's a fine allegation coming from a Grayson.ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับค่าปรับมาจากเกรย์สันคนหนึ่ง
And so it seems to me, if it comes down to it, that the anti-Semitism is a completely separate allegation and has precious little bearing on your broader charge that he has manipulated the data?และดังนั้นจึงดูเหมือนว่าฉันถ้า มันลงมาให้มัน ที่ต่อต้านชาวยิว เป็นข้อกล่าวหาที่แยกจากกัน อย่างสมบูรณ์
But after the allegations against Coach Carr turned out to be extremely true, the school board felt that it was best that we investigate every claim made in this Burn Book.มันก็อาจจะเป็นความจริง สภาผู้บริหารโรงเรียนคิดว่า เราจะตรวจสอบทุกๆเรื่อง ในสมุดเล่มนั้น
Sources near the administration would neither confirm nor deny the allegations.แหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสิ้น
About the allegations of these murders?แล้วข้อหาของคดีฆาตกรรมละ?
When Mom and Dad killed themselves over murder allegations, we promised then.ตอนที่พ่อกับแม่ฆ่าตัวตายเพราะโดนหาว่าเป็นฆาตกร เราสัญญาแล้ว นายจำได้ไม๊
WE NOW KNOW THAT RUTLEDGE WAS TRANSFERRED TO HAWKESVILLE FROM A FEMALE PRISON, IN THE WAKE OF ALLEGATIONSและเราคิดว่าเขาทำอย่างเดียวกันกับคนร้าย เพื่อเป็นการปิดปาก เขาต้องการเซ็กส์
We spoke on the phone regarding the allegation.เราคุยกันทางโทรศัพท์เรื่องการไต่สวน

allegation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P)

allegation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
หาความ[v.] (hākhwām) EN: accuse ; make an allegation against FR:
แก้ฟ้อง[v.] (kaēføng) EN: refute an allegation FR:
แก้ข้อหา[v. exp.] (kaē khøhā) EN: refute an allegation FR:
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การกล่าวหา[n.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation FR: accusation [f] ; allégation [f]
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อกล่าวหา[n. exp.] (khø klāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
ลบล้างคำสบประมาท[v. exp.] (loplāng kha) EN: refute an allegation ; expunge an insult FR: réfuter les allégations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allegation
Back to top