ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atrocity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atrocity*, -atrocity-

atrocity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atrocity (n.) อนารยธรรม See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Church has rained oppression and atrocity upon mankind..ที่คริสตจักร กดขี่ข่มเหงและคุกคามมวลมนุษย์
I can get rid of this tinfoil atrocity by the weekend.ฉันสามารถกำจัดเจ้าสังกะสีบุอันเลวร้ายนี้ให้ได้ก่อนสุดสัปดาห์นี้
How can you stomach bearing witness to such atrocity whilst doing nothing?ท่านนิ่งทนดูเรื่องเลวร้ายนี่ได้ยังไง
Do not let this atrocity go unpunished.อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไปได้
Conclusive evidence of the atrocity committed by Selene.หลักฐานของความโหดร้าย กระทำโดยลีน
They claim "That the violation of civil liberties of all the citizens of the world is an atrocity that must be stopped."'การรุกล้ำสิทธิพลเรือนของประชาชนโลก' 'คือพฤติกรรมชั่วที่ต้องยับยั้ง'
And then... there's something else: a bomb,a kidnapping,an atrocity.. มีอะไรอีกมั๊ย? ทั้งวางระเบิด,ลักพาตัว,เหตุการณ์รุนแรง.
He also asked me if there was anyone who might be able to offer any insight or clues as to why one of my top doctors would have committed such an atrocity.เขาถามผมว่ามีใครที่พอจะให้เบาะแสอะไรบ้างไหม ว่าทำไมหมอคนเก่งของผม ถึงได้กระทำการอันป่าเถื่อนนี้ได้
Noble intentions had led me to atrocity.Noble intentions had led me to atrocity.
He dares to block Grand Prince's palace visits. This is an unheard of atrocity!เขาถึงกลับกีดขวางการมาขององค์ชายใหญ่ ไม่เคยได้ยินการกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้เลย
Whatever you think of us, killing your own children would be an atrocity.แม่คิดยังไงกับเรา การฆ่าลูกตัวเองเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก
I will not be a party to atrocity.ผมไม่ขอมีส่วนในความชั่วร้ายนี้

atrocity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
暴行[bào xíng, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, 暴行] savage act; outrage; atrocity
惨剧[cǎn jù, ㄘㄢˇ ㄐㄩˋ, 惨剧 / 慘劇] tragedy; calamity; atrocity

atrocity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P)

atrocity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atrocity
Back to top