ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adviser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adviser*, -adviser-

adviser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adviser (n.) ที่ปรึกษา See also: ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor
English-Thai: HOPE Dictionary
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนแนะนำ (n.) adviser See also: suggester Syn. ผู้แนะนำ
ที่ปรึกษา (n.) adviser See also: consultant, counselor, counselor, advisor
ผู้ชี้แนะ (n.) adviser See also: consultant, counselor, mentor Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ
ผู้แนะนำ (n.) adviser See also: consultant, counselor, mentor Syn. ผู้ชี้นำ
ผู้แนะนำ (n.) adviser See also: suggester
อาจารย์ที่ปรึกษา (n.) adviser See also: counsellor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level.
I heard my legal adviser contacted you.เห็นว่าทนายของฉันติดต่อไปหาเธอ?
Just who on earth is this adviser person?ใครเป็นคนดูแลกฎหมายของคุณค่ะ ?
You still have no idea who my legal adviser is?เธอไม่รู้ว่าเค้าเป็นใครงั้นเหรอ?
Marcus Goodwin is an important adviser for the Pentagon.มาร์คัส กู้ดวิน เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ ให้กับเพนตาก้อน
There's an adviser named Glendle living outside Pipalyatjara.มีคนให้คำปรึกษาที่ชื่อ เก็นเดิ้ล อาศัยอยู่นอกเมือง พิพาลี่ยัลจารา
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ
Hi, I'm Professor Uhm, Sun-young's academic adviser.สวัสดีครับ ผมศาสตราจารย์อัม เป็นที่ปรึกษาของซันยองน่ะครับ
He's my political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมืองของฉัน
Well, I'm a political adviser.ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง
I told you, Cala, he's a political adviser.บอกแล้วไง เขาเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง

adviser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 指导教授 / 指導教授] adviser; advising professor
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser

adviser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P)
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser)
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P)
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer

adviser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
ครูที่ปรึกษา[n. exp.] (khrū thīpre) EN: teacher adviser FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo) EN: careers adviser FR: conseiller en carrière [m]
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām) EN: legal adviser FR:
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษากฎหมาย ; ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: legal adviser ; & FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: economic adviser FR: conseiller économique [m]

adviser ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramaturg {m}dramatic adviser
Fachberater {m}technical adviser; consultant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adviser
Back to top