ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approachable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approachable*, -approachable-

approachable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approachable (adj.) ซึ่งเข้าใกล้ได้ Syn. accessible
approachable (adj.) ที่เข้าถึงได้ง่าย See also: ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย Syn. friendly, receptive, sanction
English-Thai: HOPE Dictionary
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
English-Thai: Nontri Dictionary
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God made himself approachable to us, human, so we could understand him.พระเจ้าทำให้มนุษย์อย่างเราเข้าถึงพระองค์ได้ เพื่อให้เราเข้าใจในพระองค์
I don't think this girl iswhat you're trying to say-- unapproachable,controlled, perfect.ผมไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่คุณพยายามจะพูดอยู่ unapproachable,controlled, perfect.
She is not unapproachable.She is poised.She is not unapproachable.She is poised.
You know, no offense, but that armor doesn't exactly make you Ms. Approachable.ไม่บ่อยหรอกนะ แต่ใส่ชุดแบบนี้คงเข้าไปคุยกับใครไม่ได้ง่ายๆหรอก ดูสิ
Approachable. So good at conversation.ไม่ถือตัว และคุยเก่ง
What do you mean? President Higashida was completely unapproachable until now.ผมมองไม่เห็นว่าลักษณะการทำงานภายในองค์กร ของอุตสาหกรรมเหล็กกล้านิชิโอซาก้าจะเป็นบริษัทที่มีค่าพอที่เราจะร่วมทุนด้วยครับ

approachable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
取りつく島がない;取り付く島がない[とりつくしまがない, toritsukushimaganai] (exp,adj-i) (See 取りつく島もない) unapproachable
取りつく島もない;取り付く島もない[とりつくしまもない, toritsukushimamonai] (exp,adj-i) unapproachable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approachable
Back to top