ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astrologer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astrologer*, -astrologer-

astrologer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astrologer (n.) โหราจารย์ See also: โหร, นักโหราศาสตร์ Syn. horoscopist, astromancer
English-Thai: HOPE Dictionary
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
English-Thai: Nontri Dictionary
astrologer(n) โหร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrologersนักโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพยากรณ์ (n.) astrologer Syn. โหร, หมอดู, ผู้ทำนาย
นักดาราศาสตร์ (n.) astrologer See also: starreader
นักษัตรปาฐก (n.) astrologer See also: starreader Syn. นักดาราศาสตร์
โหร (n.) astrologer Syn. โหราจารย์, หมอดู
โหราจารย์ (n.) astrologer Syn. โหร, หมอดู, ผู้ทำนาย, คนพยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's Kirk's astrologer and his physical therapist.แต่เธอสามารถไปกับพวกเมียๆ พวกนั้นได้ ..พวกหล่อนนิสัยดีนะ เหรอ แล้วนั่นใครกันล่ะ
I was Dermot Hoggins' publisher, not his shrink or his astrologer and the ruddy, bloody truth is,ฮ™ wะพuld lั–kะต tะพ thะฐnk yะพu fะพr thั–ั• fั–nะฐl ั–ntะตrvั–ะตw. โ€“ ฮ—ะตllะพ.
She is our servant. I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.เธอเป็นคนรับใช้ของเรา ฉันมีทั้งแม่นม นักดาราศาสตร์ และหมอ
What do you mean? you're referring to the bu, you're calling your astrologer.เธอหมายความว่ายังไง ที่อ้างถง บู , เธอกำลังโทรหา นักโหราศาสตร์
Since when do you even have an astrologer? i guess ever sinceตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอมีนักโหราศาสตร์ ฉันคิดว่า ตั้งแต่

astrologer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星命家[xīng mìng jiā, ㄒㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ, 星命家] astrologer (esp. Daoist)
占星家[zhàn xīng jiā, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, 占星家] astrologer
占星师[zhān xīng shī, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ, 占星师 / 占星師] astrologer
星相师[xīng xiàng shī, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄕ, 星相师 / 星相師] astrologer

astrologer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหร[n.] (hōn) EN: astrologer FR: astrologue [m]
โหรา[n.] (hōrā) EN: astrologer FR:
โหราจารย์[n.] (hōrājān) EN: astrologer FR: astrologue [m]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
หมอเมือง[n. exp.] (mø meūang) EN: astrologer FR:
นักโหราศาสตร์[n. exp.] (nak hōrāsāt) EN: astrologer FR: astrologue [f]
นักษัตรปาฐก[n.] (naksattrapā) EN: astrologer FR:
ปูม[n.] (pūm) EN: astrologer's almanac ; astrological almanac FR: almanach [m]

astrologer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterndeuter {m}astrologer; stargazer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astrologer
Back to top