ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actor*, -actor-

actor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actor (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย Syn. male performer
actor (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำ Syn. doer, performer, participant
English-Thai: HOPE Dictionary
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
English-Thai: Nontri Dictionary
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวพระ (n.) actor See also: lead, leading role, protagonist Ops. ตัวนาง
ตัวแสดง (n.) actor See also: player Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวแสดง (n.) actor See also: player Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง
นักแสดง (n.) actor See also: player, performer, actress, star Syn. ดารา, ผู้แสดง
นักแสดงชาย (n.) actor
นักแสดงฝ่ายชาย (n.) actor
ผู้แสดงฝ่ายชาย (n.) actor Syn. นักแสดงฝ่ายชาย
หัวโขน (n.) actor´s mask See also: mask
ความไม่พึงพอใจ (n.) unsatisfactoriness Syn. ความไม่พอใจ Ops. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ควายเหล็ก (n.) tractor See also: machine for lowing field
ค่าปกป้องแสงแดด (n.) Sun protection factor See also: SPF
จักรกล (n.) key factor See also: main factor
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ช่างก่อสร้าง (n.) building contractor See also: civil construction
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่ำใจ (adv.) satisfactorily See also: delightfully, joyfully, contentedly Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ
ชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What does an actor want with a conscience anyway?สิ่งที่ไม่เป็นนักแสดงที่ต้องการ ด้วยจิตสำนึก อย่างไรก็ตาม?
"Who is the most popular actor in the Bible?"- รอเดี๋ยว ใครเป็นนักแสดง ที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล
"Who is the most popular actor in the Bible?"- ใครดังที่สุด - กาแฟล่ะ
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม
This guy is the worst actor I have ever seen.ผู้ชายคนนี้เป็นนักแสดงที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเห็น
These days the table isn't for eating, it's for the family to sit and talk As if each person is an actor on stageเดี๋ยวนี้โต๊ะกินข้าวไม่ได้มีไว้กินข้าวแล้วนะ มันเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างหากละ มันก็เหมือนกับฉากหนึ่งสำหรับตัวละครนั่นแหละ
Well, I mean, on The Valley, there's someone in a coma like every week, but I think they only do that so that when the person wakes up another actor can play the part.แต่อย่างในเรื่องเดอะวาลลี่ มีคนนึงที่อยู่โคม่าแบบทุกอาทิตย์เลย แต่ฉันว่าที่เป็นอย่างงั้นเพราะเวลาเขาฟื้น
I'm just an actor with a gun, who's lost his motivation.I'm just an actor with a gun, who's lost his motivation.
They're just usin' the same actor over and over.พวกเขากำลังเพียงใช้นักแสดง เหมือนกันกว่าและมากกว่า
To be an action actor surpassing Jackie Chan and make movies 'til I get old and die.เป็นนักแสดงที่เก่งกาจ เหมือนแจ๊คกี้ ชาน และสร้างหนัง จนกว่าสังขารจะโรยราและตายจากโลกนี้ไปในที่สุด
My dream is to become action actor like Jackie Chan.ความฝันของผมคือ การได้เป็นนักแสดงบทบู๊เหมือน Jackie Chan
I know. I can't be an action actor with my leg like that.ผมรู้ว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้ ด้วยขาผมที่มันเป็นอย่างนี้

actor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
李小龙[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, 李小龙 / 李小龍] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 艺名 / 藝名] stage name (of an actor or actress)
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 替身演员 / 替身演員] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 伶人] actor; actress
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, 谭咏麟 / 譚詠麟] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor
原子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 原子反应堆 / 原子反應堆] atomic reactor
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 增殖反应堆 / 增殖反應堆] breeder reactor
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ , 成因] cause; factor
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
压缩机[yā suō jī, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, 压缩机 / 壓縮機] compactor; compressor
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 充填因数 / 充填因數] complementary factor
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
接触器[jiē chù qì, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄑㄧˋ, 接触器 / 接觸器] contactor
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, 冷却水 / 冷卻水] cooling water (in a reactor)
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
染厂[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, 染厂 / 染廠] dye factory; dye-works
因素[yīn sù, ㄙㄨˋ, 因素] element; factor
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 要素] essential factor; key constituent
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, 因子] factor
因式[yīn shì, ㄕˋ, 因式] factor; divisor (of a math. expression)
因式分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 因式分解] factorization
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, 因数 / 因數] factor (of an integer); divisor
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 工厂 / 工廠] factory
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history

actor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P)
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
冷や飯;冷飯[ひやめし;れいはん(冷飯);ひえめし(冷飯);つめためし(冷飯), hiyameshi ; reihan ( rei meshi ); hiemeshi ( rei meshi ); tsumetameshi ( rei meshi ] (n) (1) (sens) (OK when used by men) cold rice; (2) (ひやめし only) (abbr) (See 冷や飯食い・ひやめしくい・1) hanger-on; dependent; (3) (ひやめし only) disgraced former actor
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank)
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress
演技者[えんぎしゃ;えんぎもの(ik), engisha ; engimono (ik)] (n) performer; actor
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship
荒事師[あらごとし, aragotoshi] (n) actor who specializes in ruffian roles (specialises)
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period)
間の狂言[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)
間狂言[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor)
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
カイロプラクター;カイロプラター[, kairopurakuta-; kairopurata-] (n) chiropractor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set
因数[いいんすう, iinsuu] factor
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor)
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor
階乗[かいじょう, kaijou] factorial
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

actor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดาราชาย[n. exp.] (dārāchāi) EN: actor FR: acteur [m] ; comédien [m]
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำชาย[n. exp.] (dārā nam ch) EN: leading actor FR:
เจ้าบทบาท[n. exp.] (jao botbāt) EN: great actor FR:
เก็บอารมณ์ได้ดี[v. exp.] (kep ārom dā) EN: be a good actor FR:
เก็บอารมณ์ไม่อยู่[v. exp.] (kep ārom ma) EN: be a bad actor FR:
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงชาย[n. exp.] (nak sadaēng) EN: actor FR: acteur [m] ; comédien [m]
ภรต[n.] (pharot) EN: dancer ; actor FR: danseur [m] ; acteur [m]
พระ[n.] (phra) EN: leading actor ; hero FR:
พระเอก[n.] (phra-ēk) EN: hero ; eading actor ; actor in a leading rôle ; male star FR: héros [m] ; acteur principal [m]
ผู้กระทำ[n. exp.] (phū kratham) EN: doer ; actor ; agent FR: acteur [m] ; faiseur [m] (r.) ; faiseuse [f] (r.)
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ตัวพระ[n.] (tūaphra) EN: actor FR:
ตัวแสดง[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: actor FR: figurant [m]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:
ยืนโรง[n.] (yeūnrōng) EN: actor who always plays the same part FR:
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
เชิงตัวประกอบ[adj.] (choēng tūap) EN: factorial FR: factoriel
n แฟกทอเรียล[n. exp.] (en faēkthør) EN: n factorial FR:
แฟกเตอร์[n.] (faēkoē) EN: factor FR: facteur [m]
แฟกเตอร์กำลัง[n. exp.] (faēkoē kaml) EN: power factor FR:
แฟกเตอร์ความเสียดทาน[n. exp.] (faēkoē khwā) EN: friction factor FR:
แฟกเตอร์สภาพอัดได้[n. exp.] (faēkoē saph) EN: compressibility factor (Z) ; compression factor, FR: facteur de compressibilité (Z) [m]
แฟกเตอร์วิสัยสามารถ[n. exp.] (faēkoē wisa) EN: capacity factor FR:
แฟกทอเรียล[n.] (faēkthørīen) EN: factorial FR:
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:
หัวโขน[n.] (hūakhōn) EN: actor's mask ; khon mask FR: masque d'acteur [m]
อิฐทนไฟ[n. exp.] (it thonfai) EN: refractory brick FR: brique réfractaire [f]
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[n. exp.] (jao khāodaē) EN: benefactor ; benefactress FR:
เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน[n. exp.] (jaophanakng) EN: factory inspection officer FR:
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
โจทย์ระคน[n. exp.] (jōt rakhon) EN: miscellaneous factors FR:
กาย[n.] (kāi) EN: the body of psychic factors (Vedanā, Saññā, Saṅkhāra) FR:

actor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komödiendarsteller {m}comic actor
Hauptdarsteller {m}leading actor
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Hilfskontakt {m}auxiliary contactor
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Füllfaktor {m}bulk factor
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Umschaltschütz {n} [electr.]changeover contactor
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
Abklingfaktor {m}decay factor
Dreieckschütz {m}delta contactor
Klirrfaktor {m}distortion factor
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor
Drosselspule {f}reactor
Absauganlage {f}dust extractor
Tastverhältnis {n} [electr.]duty factor
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor
Wirkungsgrad {m}efficiency factor
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor
Kostenfaktor {m}expense factor
Fabrikant {m}factory owner
Fabrikarbeit {f}work in a factory
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Faktorenanalyse {f}factor analysis
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
Wachstumsfaktor {m}factor of growth
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Direktverkauf {m}factory outlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actor
Back to top