ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asunder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asunder*, -asunder-

asunder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asunder (adv.) แยกออกเป็นชิ้นๆ Syn. apart, into pieces
English-Thai: HOPE Dictionary
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
English-Thai: Nontri Dictionary
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
The hills that split asunder and the black that ate the skies;เนินเขาที่แยกจากกัน และความดํามืดกลืนกินท้องฟ้า
May Heaven fall asunder! No!อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ตกมาจากสวรรค์ก็ได้
Whom God hath put together, let no one tear asunder.ไม่ว่าในยามสุขรึยามทุกข์
Two helpless children, lost and alone, the family torn asunder.เด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้สองคน พลัดหลง และ อยู่กันตามลำพัง ครอบครัวพลัดพราก กระซ่านกระเซน
Soon Troy and Abed will be torn asunder, and an unencumbered Troy will turn to his destiny...อาจต้องทำสงครามกับปราการหมอน ของอาเบด แนเดียร์ แน่นอน ในไม่ช้าทรอยกับอาเบดจะแตกคอกัน
Sir. find their salaries cut down to that of the company they're loaned out to. their pride as a banker is torn asunder.ฉันหลีกเลี่ยงปัญหาให้แล้ว ไม่ต้องห่วง ขอบพระคุณอีกครั้งครับท่าน ผมขอตัวก่อนนะครับ
Cursed be he who would seek to tear them asunder.ขอสาปแช่ง ผู้ที่หวังแยกเขาออกจากกัน

asunder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asunder
Back to top