ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aquarium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aquarium*, -aquarium-

aquarium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aquarium (n.) ตู้ปลา Syn. artificial pond, fishbowl, fish tank
aquarium (n.) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
English-Thai: HOPE Dictionary
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ปลา (n.) aquarium
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (n.) aquarium
ปลาตู้ (n.) fish in the aquarium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What Rushmore needs is an aquarium a first-class aquarium...สิ่งที่รัชมอร์ต้องการคือตู้ปลา ตู้ปลาชั้นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สอน
Is it true the aquarium will have piranhas?จริงมั้ยที่ตู้ปลานี้จะมีปิรันย่า
I thought the aquarium was your idea.ฉันว่าตู้ปลาเป็นความคิดเธอ ผมยกให้เพื่อนไปแล้ว
There's one at the aquarium in Lubbock and the marine biologist said we could stop by anytime.มีอยู่ตัวหนึ่งที่อควอเรี่ยมใน Lubbock และนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่า เราสามารถหยุดเวลาไหนก็ได้
Hi. Yeah, we're at the aquarium right now.น่าขำมาก,ผมไม่เคยนึกมาก่อนจริงๆ ว่าเขาจะเป็นได้เหมือนคน
Please, Papa. We're going to the aquarium today, OK?นะฮะ ปาป๊า วันนี้เราไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะ โอเค?
Families would visit the amusement park or aquarium together.จริงๆแล้วผู้หญิงมักจะชอบไปสวนสนุกหรืออควาเรี่ยมด้วยกัน
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา
At the National Aquarium in Baltimore, when it first opened, dolphins were dying left and right.พวกมันเห็นกระดูกคุณ พวกมันรู้ได้ว่าคุณกำลังตั้งท้อง
This piano, those sconces that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David that also has your face.เปียโนนี่ด้วย... โถงนั่นด้วย ทรายซิสเตอร์นั่นด้วย..
Well, Sook, do you think you could come to the aquarium in Monroe?ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในมอนโรว์ได้ไหม?
These here are the 28 people we know who were at the aquarium Saturday morning between the hours of midnight and 6:00 a.m.นี่คือทั้ง 28 คนที่เรารู้ คนที่อยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเช้าวันเสาร์ ระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า

aquarium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水族馆[shuǐ zú guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 水族馆 / 水族館] aquarium (building or park)
水族箱[shuǐ zú xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 水族箱] aquarium; fish tank
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ, 养鱼缸 / 養魚缸] aquarium; fish tank
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium

aquarium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアリウム;アクウェリアム;アクウェアリアム[, akuariumu ; akuueriamu ; akuueariamu] (n) aquarium
観賞魚[かんしょうぎょ, kanshougyo] (n) aquarium fish
水族館[すいぞくかん, suizokukan] (n) aquarium; (P)
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff

aquarium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด[n. prop.] (Ākhān Sadaē) EN: Bueng Boraphet Aquarium FR:
อ่างปลา[n. exp.] (āng plā) EN: aquarium FR: aquarium [m]
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pamnām) EN: aquarium pump ; power head FR:
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (phiphitthap) EN: aquarium FR: aquarium [m]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน[n. exp.] (phiphitthap) EN: Bang Saen Aquarium FR:
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (sathān sada) EN: aquarium FR:
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร[org.] (Sathān Sada) EN: Bangkok Aquarium FR:
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (sūn sadaēng) EN: aquarium FR:
ตู้ปลา[n. exp.] (tū plā) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank FR: aquarium [m]
ปลาสวยงาม[n. exp.] (plā sūay-ng) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ปลาตู้[n. exp.] (plā tū) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aquarium
Back to top