ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

able

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *able*, -able-

able ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
able (adj.) ที่มีความสามารถที่จะทำได้ Syn. capable Ops. incompetent, inept
able (adj.) ที่มีทักษะดี See also: เก่ง, มีฝีมือ Syn. capable Ops. incompetent, inept
able (suf.) สามารถ
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
able to cut something (sl.) ทำได้สำเร็จ See also: จัดการได้
able to do something blindfold (idm.) สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
able to take just so much (idm.) มีความอดทนจำกัด
able to take something (idm.) สามารถอดทนได้ See also: ยอมรับได้
able to walk (adj.) ที่สามารถเดินได้
able-bodied (adj.) แข็งแรง Syn. healthy, fit
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
English-Thai: HOPE Dictionary
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
ตรงเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Ops. พลาดเป้า
ทำเป็น (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. สามารถ
ทำได้ (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. สามารถ, ทำเป็น
สามารถ (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. ทำได้
เข้าเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Syn. ตรงเป้า Ops. พลาดเป้า
เป็น (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. สามารถ, ได้, ทำได้
ได้ (aux.) be able to See also: can, be capable of Syn. สามารถ, สำเร็จ
ศักย (adj.) able See also: capable, possible Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ
สมรรถ (adj.) able See also: capable, efficient Syn. สามารถ
อาจจะ (adj.) able See also: capable, possible Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจ
กำยำล่ำสัน (adj.) able-bodied Syn. บึกบึน, แข็งแรง, ล่ำสัน Ops. ผอมแห้ง, อ่อนแอ
ชายฉกรรจ์ (n.) able-bodied man See also: fully-grown man, man of military age Syn. ผู้ชาย, ลูกผู้ชาย
ผู้ชาย (n.) able-bodied man See also: fully-grown man, man of military age Syn. ลูกผู้ชาย
ลูกผู้ชาย (n.) able-bodied man See also: fully-grown man, man of military age Syn. ผู้ชาย
veg (n.) ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables) See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
กรมควบคุมโรคติดต่อ (n.) Department of Communicable Disease Control
กระชุก (clas.) table of weight used in the former time See also: unit of Thai capacity Syn. กระชุ
กระเช้าไฟฟ้า (n.) cable car
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
I might be able to help you with thatฉันอาจจะสามารถช่วยคุณเรื่องนั้นได้
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
I've never been able to eat these thingsฉันไม่เคยทานสิ่งเหล่านั้นมาก่อน
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
He is so adorableเขาน่ารักมาก
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
This table was made of woodโต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
We are unable to repair itพวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
I am unable to get to the phone right nowฉันไม่สามารถจะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
If it's something I'm able to answer, I'll do my best.ถ้าผมตอบได้ ผมก็จะตอบครับ
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.
We're supposed to be able to talk to one another.{\cHFFFFFF}เราควรที่จะสามารถ ที่จะพูดคุยกับอีกคนหนึ่ง
Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.{\cHFFFFFF}Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ
What you'll be able to tell your children.สิ่งที่คุณจะสามารถที่จะบอกลูก ๆ ของคุณ
I'm not going to be able to go home, you know.ไปที่บ้านคุณรู้ว่า มีเด็กหนุ่มที่ฉันรู้ที่บันทึกไว้ ระเบิดที่เป็น
As I was saying, I haven't been able to speak to anyone else through the whole of this film.เพื่อพูดคุยกับคนอื่น ผ่านทั้งหมดของหนังเรื่องนี้
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร

able ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
[ái, ㄞˊ, 敳] able (in administrating)
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, 经得起 / 經得起] able to withstand
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, 力足以做] afford; able to
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
不克[bù kè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, 不克] cannot; to not be able (to); to be unable to
[nài, ㄋㄞˋ, 耐] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 合得来 / 合得來] compatible; able to get on with; to suit
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, 耐劳 / 耐勞] hardy; able to resist hardship
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
可以[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, 可以] can; may; possible; able to
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 人杰 / 人傑] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, 女强人 / 女強人] successful career woman; able woman
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
良材[liáng cái, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄞˊ, 良材] good timber; sound material; fig. able person; sound chap
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 劲草 / 勁草] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, 只见树木不见森林 / 只見樹木不見森林] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干才 / 幹才] ability; capable
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干材 / 幹材] ability; capable
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
有能力[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 有能力] able
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒怪不经 / 荒怪不經] absurd; unthinkable

able ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something)
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P)
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
ワンコイン[, wankoin] (adj-f) one-coin (i.e. able to be paid for with only one coin, esp. a 500-yen coin, sometimes a 100-yen coin); costing 500 yen; costing 100 yen
何とかなる[なんとかなる, nantokanaru] (exp) to be able to manage somehow or another
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割引が効く[わりびきがきく, waribikigakiku] (exp,v5k) to be able to get a (type of) discount
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix)
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp,v5k) to be able to reach; to be within one's reach
手に付かない;手につかない;手に着かない[てにつかない, tenitsukanai] (exp) to not be able to concentrate on (due to distractions, etc.)
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine
楽しめる[たのしめる, tanoshimeru] (v1) to be able to enjoy
機内持ち込み[きないもちこみ, kinaimochikomi] (adj-no) (of luggage, etc.) able to be taken into the cabin of the aircraft; carry-on
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew
気がすまない;気が済まない[きがすまない, kigasumanai] (exp) not to be able to settle down (if something is not done); must (do something)
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P)
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield
目が見える[めがみえる, megamieru] (exp,v1) (See 見える・みえる・1,目・め・2) to be able to see (oft. used in the negative)
眼高手低[がんこうしゅてい, gankoushutei] (n) able to criticize but not to create (criticise)
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into
耐え得る;耐えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure
脚がある;足がある[あしがある, ashigaaru] (exp) to have legs; to be able to get around; to be a good runner
見れる[みれる, mireru] (v1) (col) ('ranuki' equivalent of 見られる) (See ら抜き,見る・1) to be able to see
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize
言い得る;言いうる;言いえる[いいうる(言い得る;言いうる);いいえる(言い得る;言いえる), iiuru ( ii eru ; ii uru ); iieru ( ii eru ; ii eru )] (exp) to get to say; to be able to say
言い表せる[いいあらわせる, iiarawaseru] (v1) (See 言い表す) to be able to be expressed in words; to be sayable
言わす[いわす, iwasu] (v5s,vt) to be able to say; to get someone to say; to induce someone to say; to let someone speak out
話がわかる;話が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See 話の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
飲める[のめる, nomeru] (v1) (1) to be able to drink; (2) to be worth drinking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet
テーブル[てーぶる, te-buru] table
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations)
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
バイポータブル[ばいぽーたぶる, baipo-taburu] Biportable
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

able ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
อาจ ; อาจจะ[v.] (āt ; ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could FR: pouvoir
ได้[v. (aux.)] (dāi [= dai]) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir ; produire
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: able to FR: capable de
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
จับเปาะ[adj.] (jappǿ) EN: able to achieve one's aim FR:
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
เข้าไปได้[v. exp.] (khao pai dā) EN: be able to get in FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
ขาดเสียมิได้[v. exp.] (khāt sīa mi) EN: be indispensable ; not be able to do without FR:
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant ; able to hold one's liquor FR: qui tient l'alcool
คนที่มีความสามารถ[n. exp.] (khon thī mī) EN: able person ; capable person ; man of large calibre ; man of large capability FR:
คอแป๊บ[X] (khø paep) EN: be able to hold one's drink FR:
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
กินได้[v. exp.] (kin dāi) EN: be able to eat FR:
กินไม่ได้ (กิน...ไม่ได้)[v. exp.] (kin mai dāi) EN: be unable to eat ; not be able to eat FR: être incapable de manger
กินไม่หมด[v. exp.] (kin mai mot) EN: not be able to finish one’s food FR: ne pas finir son assiette
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able FR:
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:
เป็น[v.] (pen) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à) ; savoir
เปง[v.] (peng) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à)
พูดกันได้[v. exp.] (phūt kan dā) EN: be able to talk about something FR: pouvoir parler de quelque chose
สมรรถ[adj.] (samat) EN: able ; capable ; efficient FR: efficace ; performant
สามารถ[v.] (sāmāt) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient FR: capable ; apte ; compétent
สามารถที่จะ[v. exp.] (sāmāt thī j) EN: can ; able to FR:
สัญญี[adj.] (sanyī) EN: conscious ; aware and perceiving ; able to remember FR: conscient
ซื้อได้[v. exp.] (seū dāi) EN: afford ; able to pay FR: pouvoir acheter ; avoir les moyens d'acheter qqch.
สู้ราคา[v. exp.] (sū rākhā) EN: be able to compete FR: faire une offre de prix
ทักข์[adj.] (thak) EN: able ; suitable FR:
ทำได้[v. exp.] (tham dāi) EN: be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable de
ทำได้[adj.] (tham dāi) EN: able FR: faisable ; possible
ทำเป็น[v. exp.] (tham pen) EN: be able to FR: pouvoir
ทำเป็น[adj.] (tham pen) EN: expert ; skilled ; able FR:
ถนัดปาก[adj.] (thanatpāk) EN: able to speak freely ; able to speak without constraint FR:
ไหว[adj.] (wai) EN: capable (of) ; able (to) FR: capable (de)
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]

able ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbaubar {adj} [chem.]degradable
abbaubar {adj}decomposable
Ableger {m} | Ableger
Ableiter {m}; Ablenkspule
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen
Freigabe {f}enable; enabling
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Buchungsvorfall {m}accountable event
Ackerland {n}arable farm land; farmland
akustische Steuerung {f}acoustic variable control
Aktivitätsordnung {f}active life table
Adressanhängung {f}address enable
Adressbuch {n}address table
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Kippspiegel {m}adjustable mirror
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects
Steuerfreibetrag {m}allowable deduction
unwegsam {adj}almost impassable
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Rangliste {f}position table
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}answerable for damage
Fertigungsmaterial {n}applicable material
übertragbar {adj} (auf)applicable (to)
anwendbar; verwendbar; nutzbar; bereitgestellt {adj}appropriable
Anbaugebiet {n}arable land
Argumententabelle {f}argument table
Bereichsvariable {f}array variable
Zuordnungsnummerntabelle {f}association number table
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
Atheismus {m}; Ablehnung eines Gottesglaubensatheism
Barliquidität {f}available cash
Betriebsmittelzeit {f}available machine time
Nutzwärmeleistung {f}available heat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า able
Back to top