ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asphyxiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asphyxiate*, -asphyxiate-

asphyxiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asphyxiate (vt.) ทำให้อึดอัดหายใจไม่ออก See also: ทำให้หายใจไม่ออก Syn. choke, smother
asphyxiate (vi.) หายใจไม่ออก Syn. choke, smother
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought I'd asphyxiate from the smell.กลิ่นเหม็นจนจะเป็นลม
Do me a favor and just stuff this down my throat until I asphyxiate to death.ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะ ช่วยยัดไอ้นี้ ลงคอหนูจนกว่าหนูจะหายใจไม่ออกตาย
Watch and listen as covert American operatives reach into the car and asphyxiate Quintana, who had not died from his injuries.ดูและฟังเมื่อจนท.ตาขาวชาวอเมริกัน ไปถึงรถและรัดคอควินทาน่า ผู้ซึ่งไม่ได้ตายจากการบาดเจ็บ
I would personally asphyxiate this half-wit... ,..so we could string you up on a federal M1.., ...and end this story with a bag on your head and a paralyzing agent running through your veins.Okay? Come on. Claire, l would never hurt you.
Now listen, don't you think if I asphyxiate the president ...ฟังก่อน คุณคิดไหมว่า ถ้าผมรัดคอ ปธน.
I've got keys to my brother's house, I could break in and asphyxiate him, if the whim arose.ผมมีกุญเเจบ้านของพี่ชาย ผมสามารถเเอบเข้าไปเเละจัดการรัดคอเขาได้ถ้าผมต้องการ
You'll die, asphyxiated.คุณจะตาย.แบบทุรนทุราย
Last time I did that trip, I nearly asphyxiated.ครั้งล่าสุดที่ไปกับรถ ฉันแทบขาดอากาศตาย
This is a big space but it won't take many of those before we asphyxiate.ที่นี่กว้างมาก มันคงลอยไปไม่หมด ก่อนที่เราจะเริ่มหายใจไม่ออก
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน
Some chambermaid finds me in a hotel room, having accidentally asphyxiated while making love to myself?แม่บ้านในโรงแรม ก็จะเห็นฉัน นอนขาดใจตาย ตอนที่กำลังช่วยตัวเอง
MURDERER ASPHYXIATED HER WITH THE SCARF SHE WAS WEARINGฆาตกรรัดคอเธอ ด้วยผ้าพันคอที่เธอสวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asphyxiate
Back to top