ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antimacassar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antimacassar*, -antimacassar-

antimacassar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antimacassar (n.) ผ้าสำหรับคลุมที่พิงหลังเพื่อกันเปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)

antimacassar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofaschoner {m}antimacassar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antimacassar
Back to top