ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspiring*, -aspiring-

aspiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspiring (adj.) ที่ต้องการ See also: ที่ปรารถนาให้ถึงจุดหมาย Syn. ambitious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Women's college student and aspiring writer, Miha-san.โอคาซากิ คาโอรุ อายุ 24 ช่างเสริมสวย
Women's college student, aspiring writer.นักเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, ใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย
Hi. Aspiring lyricist, actually.สวัสดีค่ะ ฉันอยากเป็นนักแต่งเพลง จริงแล้ว
Contacts never hurt an aspiring talent.ได้สิ เส้นสายไม่ทำร้ายคนมีพรสวรรค์
You know, Eric said you're an aspiring designer.รู้มั้ย เอริค เล่าให้ฟังว่าคุณเป็นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถมาก
Yeah, we are actually aspiring magicians.พวกคุณจับได้ คือจริงๆ แล้ว พวกเรา
But he had to admire an aspiring writer who could give as good as he got.เขาต้องชื่นชมนักเขียนที่มุ่งมั่นคนหนึ่ง ผู้ที่สามารถให้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเขา
Are you an aspiring actress?เธอเป็นพวกคลั่งดาราเหรอ
16-year-old aspiring pirate.โจรสลัดวัยสิบหกผู้ทะเยอทะยาน
I would normally let aspiring criminals do their thing, but for you, I'll make an exception.ปกติแล้วผมจะปล่อยพวกผู้ร้ายทำอะไรอย่างที่เขาอยากทำนะ แต่เพื่อคุณ ผมจะถือเป็นข้อยกเว้นแล้วกัน
Catherine was an aspiring actress who went off her psychiatric medications when she was pregnant with her daughter.แคทเธอรีนคือผู้ที่อยากเป็นนักแสดง โดยที่เธอ ไม่ได้ทานยารักษาอาการทางจิต เมื่อเธอตั้งท้องลูกสาวของเธอ

aspiring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals

aspiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作家の卵[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for

aspiring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; overambitious FR: ambitieux
ตะโกรง[adj.] (takrōng) EN: ambitious ; aspiring FR:
ทะเยอทะยาน[adj.] (thayoēthayā) EN: ambitious ; aspiring FR: ambitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspiring
Back to top