ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alone*, -alone-

alone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alone (adv.) โดยลำพัง See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง Syn. lone, lonely, lolitary Ops. accompanied, attended
alone (adj.) โดยลำพัง See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
English-Thai: HOPE Dictionary
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเดียว (adv.) alone See also: by oneself, lonelily
ตามลำพัง (adv.) alone See also: by oneself, on one´s own Syn. โดยลำพัง
ฝ่ายเดียว (adj.) alone See also: single, sole Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ข้างเดียว, ผู้เดียว
ลำพัง (adv.) alone See also: solely, by oneself
วังเวง (adv.) alone See also: solitarily, single-handed Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่
หนึ่ง (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, เดียว
เดี่ยว (adj.) alone See also: single, sole Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว
เพียงคนเดียว (adv.) alone See also: solely, by oneself, on one´s tod Syn. เพียงผู้เดียว, ผู้เดียว, คนเดียว
เพียงลำพัง (adv.) alone See also: solely, by oneself, on one´s tod Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว
เอง (adv.) alone See also: by oneself, without company, on one´s tod
แต่ลำพัง (adv.) alone See also: by oneself Syn. ตามลำพัง
โดด (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว
โดดๆ (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว
โดดเดี่ยว (adv.) alone See also: solitarily, single-handed Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง
โดยลำพัง (adv.) alone See also: by oneself Syn. เพียงลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
It's not such a big deal for you to be aloneมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเธอหรอกที่จะอยู่โดยลำพัง
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
You're not alone, we'll help you with whatever we canเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ พวกเราจะช่วยเธออะไรก็ตามที่เราจะช่วยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง--
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
I don't care whether I'm alone or not.I don't care whether I'm alone or not.
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้
We're all alone in the world.เราต่างอยู่โดดเดี่ยวบนโลก
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way.หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา
"I must see you alone in my dwessing woom right after the show."ขอพบคุณลำพังที่ห้องแต่งตัว หลังโชว์จบ
Now this shark that swims alone what's it called?เเล้วฉลามที่ชอบว่ายตัวเดียว... - มันชี่ออะไรนะ -โร้ก
"And that you do that with me, alone together""และนั้นคุณทำสิ่งนั่นกับฉัน,\ Nalone ด้วยกัน"

alone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, 伶仃] alone and without help
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, 独来独往 / 獨來獨往] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, 一个人 / 一個人] alone
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 戛] a lance; standing alone
[bào, ㄅㄠˋ, 鲍 / 鮑] abalone; surname Bao
鲍鱼[bào yú, ㄅㄠˋ ㄩˊ, 鲍鱼 / 鮑魚] abalone
[dīng, ㄉㄧㄥ, 仃] alone
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, 单独 / 單獨] alone; by oneself; on one's own
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 孑] alone; mosquito larvae; small
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 惸] alone; desolate
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 茕 / 煢] alone; desolate
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
独自[dú zì, ㄉㄨˊ ㄗˋ, 独自 / 獨自] alone
只身[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ, 只身 / 隻身] alone; by oneself
[jǔ, ㄐㄩˇ, 踽] hunchbacked; walk alone
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
莫讲[mò jiǎng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 莫讲 / 莫講] let alone; not to speak of (all the others)
孤零零[gū líng líng, ㄍㄨ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, 孤零零] lone; isolated and without help; all alone
何况[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, 何况 / 何況] much less; let alone
惟独[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, 惟独 / 惟獨] only; solely; this one alone
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, 单纯 / 單純] simple; pure; alone; merely

alone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
人はパンのみにて生くる者に非ず;人はパンのみにて生くるものに非ず[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone
佗寝;佗び寝[わびね, wabine] (n) lonesome sleep; sleeping alone
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to
孤立無援[こりつむえん, koritsumuen] (n) being isolated and helpless; fighting (struggling) alone and unassisted
放ったらかしにする[ほったらかしにする, hottarakashinisuru] (exp,vs-i) (uk) to neglect; to let alone
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
それ計り;其許り;其れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something)
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P)
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P)
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P)
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted
大水薙鳥;大水凪鳥[おおみずなぎどり;オオミズナギドリ, oomizunagidori ; oomizunagidori] (n) (uk) streaked shearwater (species of seabird, Calonectris leucomelas)
孤立[こりつ, koritsu] (n,vs) isolation; being alone; being friendless; (P)
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard
常節;床伏[とこぶし;トコブシ, tokobushi ; tokobushi] (n) (uk) Sulculus diversicolor supertexta (species of abalone or ear shell)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care
放っておく;放って置く[ほうっておく;ほっておく(ik), houtteoku ; hotteoku (ik)] (exp,v5k) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
放置[ほうち, houchi] (n,vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P)
水貝[みずがい, mizugai] (n) (See 生貝・1) sliced abalone served in cold water
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow
熨斗鮑[のしあわび, noshiawabi] (n) thin string of dried abalone (often tied to a gift)
独行[どっこう, dokkou] (n,vs) going alone; self-reliance
生貝[なまがい, namagai] (n) (1) (See 水貝) sliced abalone served in cold water; (2) raw shellfish
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone

alone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole FR:
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphan) EN: alone ; by oneself ; by itself ; on one's own ; sole FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
ด้วยตนเอง[adv.] (dūay ton ēn) EN: by oneself ; alone ; oneself FR: par soi-même ; personnellement ; en personne
เอกา ; เอ้กา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary FR:
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely FR:
หัวเดียวกระเทียมลีบ[adj.] (hūadīokrath) EN: alone ; friendless FR: solitaire
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely  FR: isolé ; seul
คนเดียว[adv.] (khon dīo) EN: by oneself ; alone FR: tout seul
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dī) EN: Eating alone is tasteless FR: A manger seul, point de saveur
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลำพังแต่[adv.] (lamphang tā) EN: alone ; by oneself FR:
เลิกรบกวน[v. exp.] (loēk ropkūa) EN: leave someone alone FR:
มาคนเดียว[v. exp.] (mā khon dīo) EN: come alone FR: venir seul
นับประสา[adv.] (nap prasā) EN: much less ; let alone FR:
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary FR: être seul
ไปคนเดียว[v. exp.] (pai khon dī) EN: go alone FR: aller seul
เพียงลำพัง[X] (phīeng lamp) EN: alone FR:
ผู้เดียว[X] (phū dīo) EN: alone ; only person ; one person ; sole FR:
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon d) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker FR: être le seul à parler
ปีกกล้าขาแข็ง[adj.] (pīkklākhākh) EN: strong enough to get it alone ; full-fledged FR:
ปล่อยตามลำพัง[v. exp.] (plǿi tām la) EN: leave s.o. alone FR:
ระทก[adj.] (rathok) EN: alone ; lonesome FR:
รูปเดี่ยว[n. exp.] (rūp dīo) EN: picture taken alone ; single photo FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
แต่ลำพัง[X] (tāe lamphan) EN: alone ; on one's own FR:
ตามลำพัง[adv.] (tām lamphan) EN: alone ; on one's own ; by oneself ; singly FR: seul ; individuellement
เท่านั้น[adv.] (thaonan) EN: only ; merely ; simply ; just ; alone FR: seulement ; uniquement ; simplement
โตรด[adj.] (trōt) EN: solitary ; alone FR:
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty FR: seul ; solitaire
อย่างเดียว[adv.] (yāng dīo) EN: alone ; only FR:
อย่าแตะต้อง[v. exp.] (yā taetǿng) EN: leave something alone FR: ne pas toucher
อยู่คนเดียว[v. exp.] (yū khon dīo) EN: be alone ; live alone ; be on one's own FR: être seul ; vivre seul ; rester seul

alone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Seeohr {n}; Abalone-Muschel
Solo {n}stand-alone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alone
Back to top