ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anther

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anther*, -anther-

anther ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anther (n.) เกสรตัวผู้ของดอกไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antherอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสือดำ (n.) panther
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They coexist with humans but on anther plane, and they can only be seen when they want to be seen.พวกมันอยู่ร่วมกับมนุษย์ แต่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็ก ๆ และพวกมันก็ทำให้มองเห็นได้ ถ้าพวกมันต้องการให้เห็น
It's just one injury after anther today.วันนี้พวกเรามีแต่คนได้รับบาดเจ็บ
Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated Barrington Panthers.เหยื่อชาวแพนเธอร์ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดต้อนรับ แบริงตันแพนเธอร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้
Yeah! Go Panthers!เย้ เยี่ยมมาก แพนเธอร์
First down, Barrington Panthers.ดาวน์แรก แบริงตันแพนเธอร์
And that's halftime with the Barrington Panthers leading 21 and the Mustangs 0.ผ่าน ไปครึ่งเกม แบริงตันแพนเธอร์นำอยู่ 21 มัสแตงส์ได้ศูนย์
Another touchdown, Barrington Panthers.ทัชดาวน์อีกลูก แบริงตันแพนเธอร์
Barrington Panthers 38, Kilpatrick Mustangs 0.แบริงตัน แพนเธอร์ 38 คิลแพทริค มัสแตงส์ 0
In the third quarter the score remains Barrington Panthers 14,ควอเตอร์ที่สาม ผลคะแนนคือแบริตันแพนเธอร์ 14
On my belly, a panther? Alright? A panther!เสือดาวดีมั้ย ใช่แล้ว เสือดาว!
The Leaning Panther. I like that. Yoga's hot.แม่สาวเสือนี้ ฉันชอบนะ โอคะ ดูร้อนดี.
That's why we're here. We got Panthers front and back.นั่นคือเหตุผลที่พวกเรามายืนอยู่ที่นี่ เรามีรถหุ้มเกราะป้องกันหน้า หลัง

anther ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, 花药 / 花葯] anther (pollen sack on stamen)
[bào, ㄅㄠˋ, 豹] leopard; panther
美洲豹[měi zhōu bào, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, 美洲豹] panther

anther ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger
タイガー[, taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris)
ハクセイハギ[, hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii)
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus)
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
ブラックパンサー[, burakkupansa-] (n) Black Panther
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina)
模様莧(oK)[もようびゆ;モヨウビユ, moyoubiyu ; moyoubiyu] (n) (uk) calico plant (Alternanthera ficoidea)
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P)
黒豹[くろひょう, kurohyou] (n) black panther

anther ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอนเต่าก้นปิด[n. exp.] (bøn tao kon) EN: Ariopsis protanthera FR: Ariopsis protanthera
ดาว[n.] (dāo) EN: Panthera pardus FR: Panthera pardus
เอื้องกลีบเกลียว[n. exp.] (eūang klīp ) EN: Cephalantheropsis longipes FR: Cephalantheropsis longipes
โหมหัดเขา[n. exp.] (hōm hat kha) EN: Duplipetala pentanthera FR: Duplipetala pentanthera
กาฝากพญามหาปรา[n. exp.] (kāfāk phayā) EN: Helixanthera parasitica FR: Helixanthera parasitica
กาฝากเสม็ด[n. exp.] (kāfāk samet) EN: Helixanthera cylindrica FR: Helixanthera cylindrica
ไก๋[n.] (kai) EN: Ternstroemia gymnanthera FR: Ternstroemia gymnanthera
ไก๋แดง[n.] (kaidaēng) EN: Ternstroemia gymnanthera FR: Ternstroemia gymnanthera
โคร่ง[n.] (khrōng) EN: Panthera tigris FR: Panthera tigris
มะกล่ำ[n.] (maklam) EN: Abrus ; Adenanthera FR: Abrus ; Adenanthera
มะกล่ำตาช้าง[n. exp.] (maklam tāch) EN: Adenanthera pavonina FR: Adenanthera pavonina
มะกล่ำต้น[n. exp.] (maklam ton) EN: Adenanthera pavonina FR: Adenanthera pavonina
ปลาเก๋า[n.] (plā kao) EN: humpback grouper ; panther grouper ; Cromileptes altivelis FR:
เสือดำ[n.] (seūadam) EN: Black panther ; panther FR: panthère noire [f]
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadam Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือดาว[n.] (seūadāo) EN: leopard ; Panthera pardus FR: léopard [m] ; Panthera pardus
เสือดาวหิมะ[n. exp.] (seūadāo him) EN: Snow leopard ; Ounce ; Panthera uncia FR: panthère des neiges [f] ; léopard des neiges [m] ; Panthera uncia
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadāo Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือจากัวร์[n.] (seūa jākūa) EN: jaguar ; Panthera onca FR: jaguar [m] ; Panthera onca
เสือโคร่ง[n. exp.] (seūa khrōng) EN: tiger ; Panthera tigris FR: tigre [m] ; Panthera tigris
ตาช้าง[n.] (tāchāng) EN: Adenanthera pavonina FR: Adenanthera pavonina
ทลายเขา[n. exp.] (thalāi khao) EN: Antheroporum glaucum FR: Antheroporum glaucum
หญ้ารากเหลือง[n. exp.] (yā rāk leūa) EN: Centranthera cochinchinensis FR: Centranthera cochinchinensis

anther ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panter {m}; Panther
Papageienblatt {n} (Alternanthera)scarlet hygro

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anther
Back to top