ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abundantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abundantly*, -abundantly-

abundantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundantly (adv.) อย่างมาก See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น Syn. plentifully, lavishly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครืด (adv.) abundantly See also: all over
ชุก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, ดาษดื่น, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ดาดาษ (v.) abundantly See also: be scattered Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ, ดาษดา
ดาษดา (v.) abundantly See also: be scattered Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดารดาษ
ดาษดื่น (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ตระกล (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มาก
ตรึม (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย
ตึม (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย
ท่วมท้น (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
พลั่ง (adv.) abundantly See also: copiously
มาก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มากมาย, มากหลาย, เด, ถม, อนันต์, เยอะ, เยอะแยะ Ops. น้อย
มีทั่วไป (v.) abundantly See also: be scattered Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, ดารดาษ, ดาษดา
ระดะ (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เกลื่อนกล่น, เกลื่อน, ระดา, เกลื่อนกลาด
ระดา (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เกลื่อนกล่น, เกลื่อน, เกลื่อนกลาด
หนาแน่น (adv.) abundantly See also: plentifully, densely Syn. คับคั่ง, แออัด
อุ่นหนาฝาคั่ง (adv.) abundantly See also: grandly Syn. มากมาย, คับคั่ง Ops. เบาบาง, เล็กน้อย
แยะ (adv.) abundantly See also: plentifully, numerously, amply Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล Ops. น้อย
มากเกินไป (adv.) overabundantly See also: extremely Ops. น้อยเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย
Have I made myself abundantly clear?ที่ครูพูดยังไม่เข้าใจอีกหรือ
As your daughter has made abundantly clear,ลูกสาวท่านได้พิสูจน์ชัดในเรื่องนี้แล้ว
If we're gonna continue this conversation I think I should make one thing abundantly clear.ถ้าเราจะ คุยกันต่อ ผมควรจะทำบางอย่างให้กระจ่าง
Yes, you made that abundantly clear when you lied to my face.ผมรู้, คุณได้แสดงออกแล้วอย่างชัดเจนมาก ตอนที่คุณโกหกกับผม
This is a point you've made abundantly clear.นี่เป็นประเด็นที่คุณ ต้องทำให้กระจ่าง
Look, I get it. You want your brother. You've been abundantly clear on the subject.นี่ ฉันเข้าใจนะว่าคุณต้องการน้องคืน ไม่, ลุงไม่เข้าใจ ลุงต้องให้ฉันช่วย, โอเค?
Did I not make it abundantly clear there would be deadly repercussions for warning Daniel against us?ฉันยังไม่ได้บอกคุณหรอกหรอ ถึงผลที่ตามมา หาก คุณพูดให้แดเนียลต่อต้านเรา
Let me make something abundantly clear. You have a responsibility...You have a responsibility.
I'd say his thoughts on having me killed were abundantly clear.ข้าว่าความคิดเขาเรื่อง อยากให้ข้าตายนี่ชัดเจนมากเลยทีเดียว
'Cause I think I made it abundantly clear you don't have a choice.เพราะฉันคิดว่าฉันทำให้มันชัดเจนเหลือเกิน คุณไม่มี ทางเลือก

abundantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, 昭然若揭] abundantly clear

abundantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly

abundantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาดาษ[adv.] (dādāt) EN: abundantly FR:
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly FR: abondamment
ครืด[adv.] (khreūt) EN: abundantly FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
พลั่ง[adv.] (phlang) EN: copiously ; abundantly FR:
พลั่ง ๆ = พลั่งๆ[adv.] (phlang-phla) EN: copiously ; abundantly FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully FR:
ตระกล[adv.] (trakon) EN: abundantly FR:
ตรึม[X] (treum) EN: a lot of ; lots of ; abundantly ; copiously FR:
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udom sombūn) EN: plentifully ; abundantly FR:
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of FR: beaucoup ; plein ; des tas
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely ; too much ; too many FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abundantly
Back to top