ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amour*, -amour-

amour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amour (n.) การลักลอบรักกัน See also: เรื่องชู้สาว Syn. liaison, love affair, romance
amour-propre (n.) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส) Syn. self-esteem
English-Thai: HOPE Dictionary
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
English-Thai: Nontri Dictionary
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลั่งไคล้ (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความหลง
ความลุ่มหลง (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง
ความหลงใหล (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความคลั่งไคล้, ความหลง
ส่วนเกิน (n.) paramour See also: lover, second wife Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ Ops. เมียหลวง
เมียน้อย (n.) paramour See also: lover, second wife Syn. อนุภรรยา, เมียเก็บ Ops. เมียหลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, and give up all this glamour?อะไรและให้ทุกความเย้ายวนใจนี้ได้อย่างไร
Mon amour. L'aventure commence.ความรักของฉัน การผจญภัยเริ่มต้น
Big glamour night. Me and Monica at Launderama.คืนนี้งานใหญ่ ฉันกับโมนิก้าจะไปซักผ้ากัน
Paree holds the key to I'amourปารีสครองกุญแจแห่งความรัก
And the President should be prepared for that. (Press clamouring) Mr President!และท่านประธานาธิบดี ก็ควรจะทำด้วยเช่นกัน ท่านประธานาธิบดี!
Don't be my lost paramour, because you carry my words on your porcelain back.อย่าทำเป็นคนรัก ที่สับสน เพราะคุณยึดติดคำพูดของคุณ
I knew there was glamour in my genes.ก็ตอนที่เฟย์เริ่มอ้วกเอาอาหารเช้าออกมา
BY THE GLITZ AND THE GLAMOUR OF THE HUMPHREY LIFESTYLE.กับเสน่ห์และความสดใสของชีวิตแบบครอบครัวฮัมฟรี
President'll be wearing body amour.ปธน.จะใส่เสื้อเกราะ หมายความว่าต้องยิงที่หัวเท่านั้น
Others the sex game, the glamour or the fame.บ้างก็บ้าแต่เซ็กซ์ ความหรูหรา และชื่อเสียง
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง
Or I can glamour someone into letting me feed on them for love, and then they'll forget all about it.หรืออาจจะไปจีบใครสักคนเพื่อดื่มเลือดก็ได้ ซักพักเดี๋ยวก็ลืม

amour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, 情妇 / 情婦] mistress; paramour (of married man)

amour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[, gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P)
グラマーガール[, gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P)
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle
男妾[だんしょう, danshou] (n) male paramour
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P)

amour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon r) EN: first boyfriend ; first girlfriend FR: premier amour [m]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak c) EN: patriotism FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak k) EN: FR: amour maternel [m]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]
รักของเด็ก ๆ[xp] (rak khøng d) EN: puppy love FR: premier amour [m]
รักแรก[n. exp.] (rak raēk) EN: puppy love ; first love FR: premier amour [m]
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer (m.) ; paramour (m.) ; lover (m.) FR: garçon volage [m] ; amant [m]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: copulate FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ด้วยความรัก[X] (dūay khwām ) EN: FR: par amour
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
รักฝากบอก[v. exp.] (fāk bøk rak) EN: FR: avouer son amour
ฟอร์เก็ตมีน็อต = ฟอร์เก็ตมีน๊อท[n. exp.] (føket mī nǿ) EN: myosotis ; forget-me-not ; Cynoglossum lanceolatum FR: myosotis [m] ; herbe d'amour [f] ; oreille de souris [f] ; ne m'oubliez pas [m] ; Cynoglossum lanceolatum
หากินเต็มแกน[v. exp.] (hākin temka) EN: FR: vivre d'amour et d'eau fraîche
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted ; constant in love ; faithful FR: fidèle en amour
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
จดหมายรัก[n. exp.] (jotmāi rak) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphā) EN: FR: confession amoureuse [f]
คำคมความรัก[n. exp.] (khamkhom kh) EN: FR: mot d'amour [m]
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
คลั่งรัก[adj.] (khlang rak) EN: love-stricken ; madly in love FR: fou d'amour
คนรัก[n.] (khon rak) EN: lover ; darling ; boyfriend ; girlfriend FR: amant [m] ; amoureux [m]
คนรักม้า[n. exp.] (khon rak mā) EN: FR: amoureux des chevaux [m]
คนรักหมา[n. exp.] (khon rak mā) EN: FR: amoureux des chiens [m]
คนรักธรรมชาติ[n. exp.] (khonrak tha) EN: FR: amoureux de na nature [m]
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
ความรู้สึกรัก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: FR: sentiment d'amour [f]
ก้นครัว[n.] (konkhrūa) EN: mistress ; paramour FR:

amour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschrei {n}clamor [Am.]; clamour [Br.]
Glanz {m}glamor [Am.]; glamour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amour
Back to top