ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ally*, -ally-

ally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ally (n.) คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน See also: สมาชิกในกลุ่ม Syn. associate, confederate
ally (vt.) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)
ally (vt.) ทำให้รวมตัวกัน See also: ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. unite
ally (vi.) รวมตัวกัน See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
ally (vi.) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน See also: ดองกัน
ally (vt.) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน See also: ดองกัน
ally (n.) อวัยวะที่สัมพันธ์กัน See also: อวัยวะที่เชื่อมกัน
ally to (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ
ally with (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ See also: เข้าร่วมกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
English-Thai: Nontri Dictionary
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ร่วมความคิด (n.) ally Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน Ops. ศัตรู
สัมพันธมิตร (n.) ally Syn. แนวร่วม, พันธมิตร
สัมพันธมิตร (n.) ally See also: alliance
แนวร่วม (n.) ally Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมความคิด Ops. ศัตรู
prin (abbr.) คำย่อของ principal, principally, principle
กระทบกระเทียบ (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย
กระเทียบเปรียบเปรย (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เปรียบเปรย
กระแทกแดกดัน (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
กลาง (adv.) neutrally Syn. เป็นกลาง
กลางๆ (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม Ops. ลำเอียง
กล่าวลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly Syn. พูดลอยๆ
กล่าวโจมตี (v.) attack verbally See also: assault, strike, verbally, criticize Syn. จวก, สับ
กัลปาวสาน (adv.) eternally See also: everlastingly, forever
กิจจะลักษณะ (adv.) formally See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically
กินแหนงแคลงใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ, ผิดใจ
ขมีขมัน (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
ขวักไขว่ (adv.) chaotically See also: busily Syn. วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination Syn. เขม้นขะมัก
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
Not at all, reallyไม่รู้เลย จริงๆ
I'll handle this personallyฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
There's really no need toมันไม่จำเป็นจริงๆ
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
I really don't knowฉันไม่ทราบจริงๆ
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
It really hurtsมันเจ็บจริงๆ
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
I really have no ideaฉันไม่รู้เลยจริงๆ
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
I would really hate to do thatฉันไม่ชอบที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I don't really go out much at allฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd better get Ally to bed. You say good night to Mom?เด๋วผมจะพาอัลลีย์เข้านอนแล้ว / กู๊ดไนท์แม่รึยังเอ่ย?
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง
He has made an ally of Morgana.เขาร่วมมือกับมอร์กาน่า
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม
You'd rather I be your ally than your enemy, wouldn't you?ฉันดูจะเป็นมิตร มากกว่าศัตรู นายว่าไหม ?
Ishikawa Goemon, ally of the poor!อิชิคาวะ โกเอม่อน ขวัญใจคนจน!
Your ally is in your brain right now.พวกของคุณมันอยู่ในสมองคุณตอนนี้แล้ว
So, Livvy, if you can look past your anger, you may find that I'm more of an ally than you think.เพราะฉะนั้น ลิฟวี่ ถ้าเธอระงับความโกรธไว้ก่อน เธอจะพบว่า ผมอยู่ข้างเดียวกับเธอ
Gaius, you have long been my ally in the war against sorcery.ไกอัส, เจ้าเป็นพันธมิตรกับข้ามานาน ในสงครามการต่อสู้กับผู้ใช้เวทมนตร์
I was just doing my duty. You have proven yourself to be a trusted ally in the fight against magic.ข้าแค่ทำตามหน้าที่ เจ้าได้พิสูจน์ตัวเอง แล้ว ในการต่อสู้กับเวทมนตร์
He wanted to thank me for being a trusted ally in the fight against magic.เขาอยากจะขอบคุณข้าที่ ยืนยันในการต่อสู้กับเวทมนตร์
To have the favor of such an ally in Rome could pave my way to a seat in the curia...จะเป็นที่โปรดปรานในหมู่พันธมิตรในกรุงโรม สามารถปูทางข้าไปยังเก้าอี้ใน curia

ally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, 实则 / 實則] actually; in fact
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
盟友[méng yǒu, ㄇㄥˊ ㄧㄡˇ, 盟友] ally
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ, 盟邦] ally; allied country
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
伴奏[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, 伴奏] to accompany (musically)
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor

ally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アリルアルコール[, ariruaruko-ru] (n) allyl alcohol
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P)
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally
いと[, ito] (adv) greatly; really
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
タリー[たりー, tari-] tally
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically
手動による[しゅどうによる, shudouniyoru] manually
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no)
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

ally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phantha) EN: ally ; alliance ; allies FR:
แนวร่วม[n.] (naēoruam) EN: ally FR:
แนวร่วมด้านกลับ[n. exp.] (naēoruam dā) EN: unwitting ally FR:
เป็นพันธมิตร[n.] (pen phantha) EN: ally FR: allié [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: ally ; partner FR: allié [m] ; partenaire [m]
สัมพันธมิตร[n.] (samphantham) EN: ally ; alliance FR: allié [m] ; alliance [f]
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically FR:
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (anukrom lū ) EN: conditionally convergent series FR:
อัตโนมัติ[adv.] (attanōmat) EN: automatically FR: automatiquement
บันเบา[adv.] (banbao) EN: a little (really, a lot) (sarcast.) FR:
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บางคราว[adv.] (bāng khrāo) EN: occasionally ; sometimes FR: de temps en temps ; occasionnellement ; parfois
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally FR: certaines fois
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
เบี่ยงเบนทางเพศ[v. exp.] (bīengbēn th) EN: be sexually misoriented ; be a sexual deviant ; have a sexual deviation FR:
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically FR: frugalement ; chichement
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position FR: position stratégique [f]
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ฉมำ[adj.] (chamam) EN: magically potent FR:
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: magically potent FR:
ชะมัด[adv.] (chamat) EN: extremely ; exceptionally FR:
ฉมวย[adj.] (chamūay) EN: magically potent FR:

ally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abnorm {adv}abnormally
aerodynamisch {adv}aerodynamically
aeronautisch {adv}aeronautically
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
akademisch {adv}academically
akademisch {adv}scholastically
algebraisch {adv}algebraically
algorithmisch {adv}algorithmically
allotropisch {adv}allotropically
alphabetisch {adv}alphabetically
altruistisch {adv}altruistically
amoralisch {adv}amorally
anarchisch {adv}anarchically
anthropologisch {adv}anthropologically
abgeneigt {adv}antipathetically
antiphonisch {adv}antiphonally
aphoristisch {adv}aphoristically
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
architektonisch {adv}architecturally
aristokratisch {adv}aristocratically
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
aromatisch {adv}aromatically
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
asketisch {adv}ascetically
asthmatisch {adv}asthmatically
astral {adv}astrally
astrologisch {adv}astrologically
astronomisch {adv}astronomically
atheistisch {adv}atheistically
atmosphärisch {adv}atmospherically
autographisch {adv}autographically
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call
preisgünstig {adj}available at unusually low price
bakteriell {adv}bacterially
bakteriologisch {adv}bacteriologically
Reklamerummel {m} [ugs.]ballyhoo [coll.]
banal {adv}banally
barbarisch {adv}barbarically
barometrisch {adv}barometrically
beigefügt {adv}appositionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ally
Back to top