ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adventuresome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adventuresome*, -adventuresome-

adventuresome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adventuresome (adj.) กล้า See also: ชอบผจญภัย Syn. adventurous
English-Thai: HOPE Dictionary
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
English-Thai: Nontri Dictionary
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you ever think that the two of us would wind up with smart, beautiful, sexually adventuresome girls on Valentine's Day?นายเคยคิดมั้ยว่าเราสองคน จะมีสาวที่ทั้งฉลาด สวย เซ็กซี่สุดๆ ในวันวาเลนไทน์

adventuresome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adventuresome
Back to top