ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anymore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anymore*, -anymore-

anymore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anymore (adv.) ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ) See also: อีกต่อไป Syn. now, nowadays
English-Thai: HOPE Dictionary
anymore(เอน'นีมอร์) adv. อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
Don't waste anymore timeอย่าเสียเวลาอีกเลย
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
It's not simple anymoreมันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
There is no need to say anymoreไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกต่อไป
We don't really need it anymoreพวกเราไม่ต้องการมันอีกแล้วจริงๆ
I can't tell the story anymoreฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
I can't put up with that noise anymoreฉันไม่สามารถจะทนต่อเสียงพวกนั้นได้อีกแล้ว
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
I cannot trust them anymoreฉันไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้อีกต่อไป
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
He's not a kid anymore!เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว
I won't trouble you guys anymoreฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ
You can't be like this anymore once you reach Chong Yang Palace understand?เจ้าห้ามทำเช่นนี้อีกเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในสำนักช้วนจิน เข้าใจมั้ย?
I don't know what's funny anymore so could you just laugh any time that you feel anything funny?ผมไม่รู้แล้วว่าอะไรตลก เชิญหัวเราะเลยนะ...
# But not anymore ## แต่ไม่อีกต่อไปแล้ว #
I couldn't sit there anymore waiting for you.จะไม่นั่งคอยคุณตรงนั้นอีกต่อไปแล้ว
Your money can't save you anymore than it can save me. Get back!เงินแกช่วยชีวิตแกกับฉันไม่ได้ ถอยไป
They're not any good anymore because Mr. Two Ph.D. says so?ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว / เพราะ มร.ทู พูดอย่างนั้นเหรอ?
I'm not a teacher anymore if I get involved with those guys I'm gonna make it worse they're not my responsibility anymore you have no idea what you're talking about don't bring your nose into thisฉันไม่ได้เป็นอาจารย์แล้ว ถ้าฉันข้องเกี่ยวกับพวกนั้น ฉันจะเป็นคนทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง พวกเขาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฉันอีกต่อไปแล้ว
I don't play anymore at all.ผมไม่เล่นกอล์ฟอีกแล้ว
We're not gonna play with these sticks anymore if you boys won't behave,เราจะไม่ใช้ไม้พวกนี้อีกแล้วนะจ๊ะ ถ้าพวกคุณไม่ทำตัวดีๆ
It's not a coincidence... lt isn't safe anymore .มันไม่ใช่เหตุบังเอิญ มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว
Can't do anymore than what you teach it.ถ้าแกไม่ฝึกมัน มันก็ทำไม่ได้

anymore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this

anymore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่อีกต่อไป (ไม่...อีกต่อไป)[X] (mai ... īk ) EN: … anymore FR: ne ... plus jamais
ไม่กวนละ[v. exp.] (mai kūan la) EN: I won’t bother you anymore ; I'll get out of your hair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anymore
Back to top