ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apathetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apathetic*, -apathetic-

apathetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apathetic (adj.) ที่ไม่กระตือรือร้น See also: เฉื่อยชา, ไม่แยแส Syn. impassive
apathetically (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่สนใจ Syn. indifferently
English-Thai: HOPE Dictionary
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apatheticซึมเฉย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชินชา (v.) be apathetic See also: be indifferent, be unconcerned Syn. ชาชิน, ชิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา
You're kind of apathetic for such a little guy, aren't you, Ben?เธอเป็นเด็กที่ไม่สนอะไรเลยเหรอ,เบน ?
Well, just keep in mind that should you ever need a slightly apathetic tertiary friend, I stand at the ready.จำไว้แล้วกันว่าถ้านายอยากได้เพื่อน อันดับสามที่ไร้อารมณ์นิดๆ มาหาฉันนะ
They say that Washingtonians are apathetic and... ♪ ♪ ♪ ♪มีคนพูดกันว่าคนวอชิงตัน เป็นคนไม่ค่อยกระตือรือร้น แล้วก็ เมื่อกลางดึก วานนี้ เวลา 23.00 น.
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง
Now, I see you as a strange mix... of someone angry and yet apathetic.ตอนนี้ผมเห็นคุณกับอาการที่ผสมผสานไปด้วย อารมณ์โกรธแค้นและความชินชา
And promise me not to get too much more apathetic.สัญญาสิว่าเธอจะไม่ทำตัวน่าสมเพช
Aren't you a bit apathetic, just because it's not your voice?คุณไม่ระวังเลย, เพียงเพราะว่ามันไม่ใช่เสียงของคุณ?

apathetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漠然[mò rán, ㄇㄛˋ ㄖㄢˊ, 漠然] indifferent; apathetic; cold

apathetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj-na,n) apathetic; indifferent; (P)
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)

apathetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
กำเนียจ[adj.] (kamnīet) EN: apathetic FR:
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
ซังกะตาย[adj.] (sangkatāi) EN: listless ; apathetic FR:
ทอดหุ่ย[adj.] (thøt-hui) EN: indolent ; apathetic ; laid back ; lazy FR:
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apathetic
Back to top