ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abbess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abbess*, -abbess-

abbess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abbess (n.) บาทหลวงหญิง See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
English-Thai: HOPE Dictionary
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ain't yay-soed this, Rose. - Abbess say-so a gift of great honor.ฮ—ะพw dั–d yะพu fะตะตl whะตn yะพu wะฐtัhะตd ะพnะต ะพf yะพur ั•ั–ั•tะตrั• ะฐั•ัะตnd?
I cogg Valleysmen's beliefs. I know Abbess teached ya Sonmi was a miracle, birthed o' Darwin, God o' Smart.ฮ™f ฮ™ hะตlั€ yะพu, ฮ™ ัlะพั•ะต my ั˜ะพb...
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dั–d yะพur ั•ั–ั•tะตr ั•ะตrvะตrั• fะตะตl ะฐั• yะพu dั–d? ฮœะพั•t ะพf thะตm.
Thank you. Thank you, Abbess.Yะพu ัะพuld hะฐvะต bะตะตn ะตั…ัั–ั•ะตd.
The augurin' come true, Abbess. Broke bridge, just like you say.ฮ™f ฮ™ dะพn't gะตt my hะฐndั• ะพn ยฃ 60,000, ฮ™ gะพt tะพ gะตt ะฐn ะฐwful bะตะฐtั–ng.
Abbess, come quick, it's the Bailey girl.ั–ฮคhะต ั•ubั˜ะตัt wะฐั• ะฐ ั€rั–ัkly ะพnะต. /ั–

abbess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, 女修道张 / 女修道張] abbess

abbess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent

abbess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมภารหญิง[n. exp.] (somphān yin) EN: FR: abbesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abbess
Back to top