ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *away*, -away-

away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
away (adv.) โดยไม่หยุด See also: อย่างต่อเนื่อง Syn. continuously, incessantly
away (adv.) ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away (adv.) ในทิศทางอื่น
away (adv.) ในที่อื่น
away (adv.) ไปที่อื่น See also: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก Syn. off, forth
away (adj.) ไม่อยู่ See also: ที่จากไป Syn. absent, gone
away (adv.) หมดไป
English-Thai: HOPE Dictionary
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere,absent,gone)
English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขายชื่อ (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor Syn. ขายชื่อเสียง
ขายชื่อเสียง (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor
ถอดถอนอำนาจ (v.) take away one´s authority See also: revoke authority Syn. ริบอำนาจ Ops. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ
ถอนอำนาจ (v.) take away one´s authority See also: revoke authority Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ Ops. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง
ม้วนหน้า (v.) turn away one´s face See also: turn one´s head in shame Syn. หลบหน้า, หนีหน้า
ริบอำนาจ (v.) take away one´s authority See also: revoke authority Syn. ถอดถอนอำนาจ Ops. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ
สึก (v.) be worn away / down See also: be eroded, be corroded
สึกกร่อน (v.) be worn away / down See also: be eroded, be corroded Syn. สึก
หนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Syn. หลีกหนีปัญหา Ops. เผชิญปัญหา
หลบ (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หนี, เลี่ยง
หลีกหนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Ops. เผชิญปัญหา
หันหน้าหนี (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, ไม่สนใจ
ห่างโหย (v.) be away from love
ออกห่าง (v.) stay away from Syn. เลี่ยง, ปลีกตัว
เมินหน้า (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, หันหน้าหนี, ไม่สนใจ
แรมโรย (v.) be away from love Syn. ห่างโหย
โดด (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Don't take my kids away from meอย่าเอาลูกๆ ไปจากฉัน
Keep away from the fenceถอยออกห่างจากรั้ว
You can't run away from me!คุณหนีฉันไม่พ้นหรอก
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I think I should leave right awayฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้เลย
We'd better do that straight awayพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
I couldn't keep my eyes awayฉันไม่สามารถจะละสายตาไปได้
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
When you run away, you don't solve anythingเมื่อใดที่เธอหนีไป เธอก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลย
You better not run awayเธอไม่ควรหนีไปไหน
You're just trying to run away, aren't you?เธอกำลังพยายามจะหนี ยังง้านเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd away to his сastle we'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาเราจะไป
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
Аnd away to his сastle you'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาที่คุณจะไป
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.เป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์
Don't you remember? We got away in my plane.คุณจำอะไรไม่ได้เลยหรอ เราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยกัน
Sometimes I get so carried away I don't know what I'm doing.บางครั้ง ฉันเดินห่างจากความจริง ฉันไม่รู้ ว่าฉันทำอะไร
Gets away from that gingerbread idea.ได้ความคิดมาจาก ขนมขิง
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
It's up to you, you know, to lead us away from it.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะพาเราออกไปจากมัน

away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, 出门 / 出門] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, 宋武帝] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 刘裕 / 劉裕] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, 改恶向善 / 改惡向善] turn away from evil and follow virtue
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, 无常 / 無常] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous
消损[xiāo sǔn, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄣˇ, 消损 / 消損] wear and tear; to wear away over time
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, 带去 / 帶去] bring away
[dǎn, ㄉㄢˇ, 掸 / 撣] brush away; dust off; a brush or duster; to dust
葛缕子[gě, ㄍㄜˇlu:e3 zi5, 葛缕子 / 葛縷子] caraway
藏茴香果[zàng huí xiāng guǒ, ㄗㄤˋ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, 藏茴香果] caraway
页蒿[yè hāo, ㄧㄝˋ ㄏㄠ, 页蒿 / 頁蒿] caraway
[piē, ㄆㄧㄝ, 撇] cast away
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 撱] clip; shorten; throw away
[jí, ㄐㄧˊ, 戢] collect oneself; put away
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, 窜 / 竄] flee; escape; run away; leap
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, 偏转 / 偏轉] deflection (physics); deviation (away from a straight line)
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
[yáo, ㄧㄠˊ, 遥 / 遙] distant; remote; far; far away
拖走[tuō zǒu, ㄊㄨㄛ ㄗㄡˇ, 拖走] drag away
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
消蚀[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 消蚀 / 消蝕] erosion; wearing away; ablation
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, 奔逃] flee; run away
冲走[chōng zǒu, ㄔㄨㄥ ㄗㄡˇ, 冲走 / 沖走] to flush away
[dì, ㄉㄧˋ, 遰] go away; migrate
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away

away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer)
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me!
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time
やさぐれ[, yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child)
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)
リーチ[, ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P)
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
下り[くだり, kudari] (n,n-suf) (1) down-train (going away from Tokyo); (2) down-slope; downward going; (P)
下り列車[くだりれっしゃ, kudariressha] (n) trains going away from the capital; down train
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world
保蔵[ほぞう, hozou] (n) (1) preservation; storage; (vs) (2) to store; to squirrel away
働き続ける[はたらきつづける, hatarakitsudukeru] (v1) to continue to work; to work away (at)
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
卒する[そっする, sossuru] (vs-s) to die; to pass away
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
取り寄せる(P);取寄せる[とりよせる, toriyoseru] (v1,vt) to order; to send away for; (P)
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away
古び衰える[ふるびおとろえる, furubiotoroeru] (v1) to waste away
吹っ飛ばす;ふっ飛ばす[ふっとばす, futtobasu] (v5s) (1) to blow off something (strongly); (2) to blow off one's worries; to brush away one's worries; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive (a car) at full speed
外泊[がいはく, gaihaku] (n,vs) spending night away from home; sleepover; sleep over
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
小手返し[こてがえし, kotegaeshi] (n) {MA} Aikido technique, wherein the opponent is brought down by twisting his or her arm away from the body
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away

away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบหนี[v. exp.] (aēp nī) EN: sneak away FR:
เอาไป (เอา...ไป)[v. exp.] (ao pai (ao ) EN: take ; take away ; take along ; bring ; seize FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look FR: se détourner ; détourner les yeux
บินหนี[v.] (binnī) EN: fly away FR: s'envoler
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
ชะ[v.] (cha) EN: cleanse ; wash away ; erode ; corrode FR:
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai wēlā p) EN: while away the time ; waste time FR:
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
ฉีกทิ้ง[v. exp.] (chīk thing) EN: tear up ; throw away FR:
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest FR: saisir ; attraper ; empoigner ; s'emparer ; prendre
ชุดเยือน[n. exp.] (chut yeūoen) EN: away jersey FR:
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับจิต[v.] (dapjit) EN: die ; pass away ; succomb FR: mourir
ดับขันธ์[v.] (dapkhan) EN: die ; pass away FR:
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhā) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die FR: mourir
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life FR: ôter la vie ; emporter
ดีดออก[v. exp.] (dīt øk) EN: flick away ; flick off FR:
ดิ่ว[adv.] (diu) EN: straightly ; directly ; right away FR:
เดินหลบฉาก[v. exp.] (doēn lop ch) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:
ดุน[v.] (dun) EN: push ; shove away FR:
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl FR: couvre-plat [m]
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote ; far from ; far away ; far apart ; separated FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่าง[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from FR:
ห่างไกล[adj.] (hāng klai) EN: far ; far away ; remote ; a long way ; afar ; a great distance ; distant FR: lointain ; éloigné ; distant
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from FR: quitter ; se séparer de

away ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
Abkehr {f}turning away
Auswärtsspiel {n}away match
kritische Geschwindigkeit {f} bei Querhaftungbreakaway speed
Kümmel {m}caraway seed
Abschleppwagen {m}tow-away vehicle
Schnittmodell {n}cutaway model
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump
Flucht {f}; Flucht...getaway
Schrankbett {n}foldaway bed; cupbed
Losbeschreibung {f}break-away friction
Sickergrube {f}soakaway
Wegwerfflasche {f}throwaway bottle
Wegwerfgesellschaft {f}throwaway society
Wegwerfmentalität {f}throwaway mentality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า away
Back to top