ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apricot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apricot*, -apricot-

apricot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apricot (n.) แอปริคอท See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองส้ม มีรสหวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
apricot(n) ผลแอพพริค็อท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One case of apricot brandy, and you buy the lunch.ขอบรั่นดีเเอปริคอตหนึ่งลัง เเล้วก็เลี้ยงมื้อเที่ยงผม
This phony medication made from apricot pits.นี่มันเป็นยาเถื่อนที่ทำมาจาก เม็ดของแอปริคอท
So I just wanted to let you know that I got a second interview with Boulud himself thanks to your apricot tip.ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันจะสัมภาษณ์รอบที่สอง กับ Boulud เลย ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำแอพปลิคอตของคุณ
Japanese Apricot Kimchiกิมจิแอปริคอทญี่ปุ่นi
Japanese apricot kimchi!กิมจิแอปริคอทญี่ปุ่น
We call this Japanese apricot kimchi because the kimchi is in the shape of the flower.เราเรียกพวกนี้ว่า กิมจิแอปริคอตญี่ปุ่นเพราะ มันมีหน้าตาเหมือนดอกไม้
The Japanese apricot kimchi is good isn't it?กิมจิแอปริคอทญี่ปุ่นอร่อยใช่ไหมล่ะ
"MELON AND APRICOT." IT'S GROSS."แตงโม กัย ผลแอ็ปริค็อท" มันไม่ได้แรงเลย
WE'RE LIKE MELON AND APRICOT.เรานี่ช่างเหมือนแตงโมกับแอ็ปริค็อทจัง
They have pits. Peaches, cherries, plums, and apricots.พวกมันมีรอยเว้า พีช เชอรี่ พลับ และแอปปิคอท
This--this muffin is apricot, I think.คือ--ผมว่านี่มันเป็นมัฟฟิ่นแอฟฟิคอทนะ
Yeah, it, uh, I wanted cranberry. They gave me apricot.แต่ผมอยากกินแครนเบอร์รี่มากกว่า แต่พวกเขาดันให้แอฟฟิคอทมา

apricot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杏树[xìng shù, ㄒㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 杏树 / 杏樹] apricot tree
杏花[xìng huā, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, 杏花] apricot blossoms
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
[méi, ㄇㄟˊ, 梅] plum; plum flower; Japanese apricot (Prunus mume); surname Mei
杏仁[xìng rén, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 杏仁] almond; apricot
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 杏] apricot
杏子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 杏子] apricot
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 杻] handcuffs; red apricot

apricot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリコット[, apurikotto] (n) apricot
唐桃[からもも;カラモモ, karamomo ; karamomo] (n) (1) (uk) apricot (Prunus armeniaca); (2) (See 寿星桃) Prunus persica var. densa (Chinese variety of peach)
杏(P);杏子[あんず, anzu] (n) apricot (Prunus armeniaca); (P)
杏ジャム[あんずジャム, anzu jamu] (n) {food} apricot jam
杏仁[きょうにん;あんにん, kyounin ; annin] (n) {food} apricot seed; apricot kernel
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit
杏林[きょうりん, kyourin] (n) apricot grove
杏花[きょうか, kyouka] (n) apricot flower
杏酒[あんずしゅ, anzushu] (n) sake made from apricot
紅筆[べにふで, benifude] (n) (1) lipstick brush; (2) mountain Japanese apricot
梅酒[うめしゅ, umeshu] (n) sake with plums; unripe Japanese apricots soaked in spirits; (P)
紅梅[こうばい(P);べにうめ(ik), koubai (P); beniume (ik)] (n) red-blossomed plum tree; red Japanese apricot; (P)
閉果[へいか, heika] (n) indehiscent fruit (fruit that doesn't open when ripe, i.e. apricot)

apricot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprikosenkonfitüre {f}apricot jam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apricot
Back to top