ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

again

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *again*, -again-

again ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
again (adv.) เช่นเคย See also: เช่นเดิม
again (adv.) ในอีกด้านหนึ่ง Syn. on the other hand
again (adv.) เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว See also: นอกจากนี้ Syn. besides, further
again (adv.) อีกครั้ง See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง Syn. anew, once more
against (prep.) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against (prep.) ดูขัดแย้งกับ See also: ดูขัดกับ
against (prep.) ต่อต้าน See also: สู้กับ Syn. opposite to
against (prep.) ต้าน See also: ทวน, ทวนน้ำ
against (prep.) ทาบ See also: พิง, พาด, แนบ
against (prep.) ปกป้องจาก
against (prep.) ปะทะกับ See also: กระทบกับ
against (prep.) เป็นข้อเสียของ
against (prep.) เปรียบเทียบกับ
against (prep.) ฝืน See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ
against (prep.) เพื่อใช้คืนให้กับ
againt (vt.) ห้ามปราม See also: เตือน, แนะนำ Syn. deter
English-Thai: HOPE Dictionary
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
English-Thai: Nontri Dictionary
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วกเวียน (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียน, เวียนไปเวียนมา
วกเวียน (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียน, เวียนไปเวียนมา
เข้าๆ ออกๆ (v.) go out and come in again and again
เวียน (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียนไปเวียนมา
เวียน (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียนไปเวียนมา
เวียนไปเวียนมา (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียน
เวียนไปเวียนมา (v.) do something again and again See also: go back and forth Syn. เวียน
ซ้ำสอง (adv.) again See also: once more, moreover
อีก (adv.) again See also: more, repeatedly Ops. พอ
อีกครั้ง (adv.) again See also: afresh, once more, repeatedly Syn. ซ้ำ
อีกแล้ว (adv.) again
ใหม่ (adv.) again See also: afresh, once more, repeatedly Syn. ซ้ำ, อีกครั้ง
ครั้งแล้วครั้งเล่า (adv.) again and again See also: over and over again, time and again, time after time
ซ้ำแล้วซ้ำอีก (adv.) again and again Syn. ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ต่อ (prep.) against See also: oppose to, in opposition to, opposite to
นอกเกม (adv.) against the rule See also: unfairly Syn. ผิดกติกา
ทวนลม (adv.) against the wind Ops. ตามลม
ปฏิวาต (adv.) against the wind Syn. ทวนลม Ops. ตามลม
แข่งกับเวลา (v.) against time
กระโจมกระจาม (v.) dash against See also: rush, burst, storm, reach over, hurry Syn. พรวดพราด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
So maybe you'll try againถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Let's try that againมาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
It'll be nice to do it againคงจะดีที่ได้ทำมันอีก
Don't make me say it againอย่าให้ฉันต้องพูดมันอีก
I could go with you againฉันอาจจะไปกับคุณอีกครั้ง
It's good to meet you againดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง
It's good to talk to you againดีที่ได้พูดกับคุณอีกครั้ง
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
It's good to see all of you againดีที่ได้พบคุณทุกคนอีกครั้ง
How did I let this happen again?ฉันปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหนได้อย่างไรนี่?
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
And tried to pull her down againและพยายามดึงเธอลงมาอีกครั้ง
We don't want to lose you againพวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
I don't want him taking a taxi againฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก
I don't want to lose her againฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีก
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
He broke his words once againเขาผิดคำพูดอีกครั้งแล้ว
Don't start this again!อย่าได้เริ่มเรื่องนี้อีก
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
Would you like to do it again?คุณอยากทำมันอีกครั้งไหม?
I don't ever want to speak to you againฉันไม่เคยอยากจะพูดกับคุณอีกเลย
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
It is meant to read over and over againมันหมายความว่าต้องอ่านแล้วอ่านอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
I'd better go out again and look for him.ฉันดีกว่าออกไปอีกครั้งและ มองหาเขา
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
The kid'll be tried again and found guilty, as sure as he's born.kid'll จะพยายามอีกครั้งและพบว่ามีความผิดในขณะที่แน่ใจว่าขณะที่เขาเกิด
"I could kill you for that." "Junior, do that again and I'll kill you." "Rocky, kill him.""ฉันจะฆ่าคุณสำหรับการที่". "จูเนียร์ทำแบบนั้นอีกครั้งและฉันจะฆ่าคุณ". "ร็อคกี้ฆ่าเขา".
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม
I love you with all my heart. If I don't see you again soon, I'm going to die!ฉันรักเธอด้วยหัวใจทั้งหมดของฉัน ถ้าฉันไม่ได้พบคุณอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ผมกำลังจะตาย!
Are you crazy? They'll never go for it, and then again they might.จะบ้าเหรอ พวกมันไม่หลวมตัวหรอก หรือ อาจจะ

again ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, 沓] again and again; many; surname Ta
再三[zài sān, ㄗㄞˋ ㄙㄢ, 再三] over and over again; again and again
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, 来回来去 / 來回來去] repeatedly; back and forth again and again
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 连连 / 連連] repeatedly; again and again
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, 频频 / 頻頻] repeatedly; again and again
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
再一次[zài yī cì, ㄗㄞˋ ㄧ ㄘˋ, 再一次] again
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 呛 / 嗆] against wind
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, 昧心] against one's conscience
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
反围攻[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, 反围攻 / 反圍攻] attack against siege
[yuān, ㄩㄢ, 惌] to bear a grudge against
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, 扫黄 / 掃黃] campaign against pornography
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 扫黄运动 / 掃黃運動] campaign against pornography
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
再来[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, 再来 / 再來] come again
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
抗衡[kàng héng, ㄎㄤˋ ㄏㄥˊ, 抗衡] contend against
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, 公共安全罪] crime against public order
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, 反人类罪 / 反人類罪] crimes against humanity
[chōng, ㄔㄨㄥ, 冲 / 衝] dash against
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, 防守] defend; protect (against)

again ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
また逢う日まで;また会う日まで;又会う日迄[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
二の舞[にのまい, ninomai] (n) ... all over again (repeating the same failure)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
具に;悉に;備に[つぶさに, tsubusani] (adv) in detail; with great care; completely; again and again
再三[さいさん, saisan] (adv,n) again and again; repeatedly; (P)
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again
出直る[でなおる, denaoru] (v5r) to set out again
又と無い;又とない[またとない, matatonai] (exp) (uk) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
又無い;又ない[またない, matanai] (adj-i) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
屡々(P);屡屡;屡;数数;数々;数[しばしば, shibashiba] (adv) (uk) (See 度々・たびたび) often; again and again; frequently; (P)
帰農[きのう, kinou] (n,vs) take up farming again
幾重にも[いくえにも, ikuenimo] (adv) repeatedly; over and over again
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
続く[つづく, tsuduku] (v5k,vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P)
若返る[わかがえる, wakagaeru] (v5r,vi) to be rejuvenated; to feel young again
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)
語り古す[かたりふるす, katarifurusu] (v5s) to say repeatedly (often by many people); to say over and over again
読み直す;読みなおす[よみなおす, yominaosu] (v5s) to read (a book, etc.) over again
読書百遍[どくしょひゃっぺん, dokushohyappen] (exp) Repeated reading (makes the meaning clear); Reading something again and again (will lead one to realize its meaning)
頻る[しきる, shikiru] (v5r,vi) to repeat over and over again
アゲンスト;アゲィンスト[, agensuto ; ageinsuto] (adv) against
アゲンストウインド[, agensutouindo] (adv) against wind
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again!
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again

again ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอีกแล้ว[adv.] (ao īk laēo) EN: again FR:
อิก[X] (ik ) EN: again FR: encore
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
อีกครั้ง[adv.] (īk khrang) EN: again FR: encore ; encore une fois ; à nouveau
อีกครั้งหนึ่ง[adv.] (īk khrang n) EN: once again ; again FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx, litt.) ; une autre fois
อีกแล้ว[adv.] (īk laēo) EN: again ; not again FR: encore ; encore une fois ; une fois encore ; à nouveau ; de nouveau
อีกทีหนึ่ง[n. exp.] (īk thī neun) EN: once more ; once again ; again FR: encore une fois
อีกวาระหนึ่ง[X] (īk wāra neu) EN: again ; once again ; once more ; another time ; another time ; FR:
จ้ำจี้จ้ำไช[adv.] (jamjīchamch) EN: repeatedly ; again and again FR:
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดจนตาย[v. exp.] (khet jon tā) EN: have learned a lesson for life ; never do it again FR:
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดข้อเข็ดลำ[v.] (khetkhøkhet) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
ขึ้นต้นใหม่[v. exp.] (kheun ton m) EN: begin again ; recommence ; start over again FR: recommencer
ครั้งแล้วครั้งเล่า[adv.] (khranglaēok) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time FR:
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again FR: remuer la couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie ; lever un lièvre
กลับมาใหม่[v. exp.] (klap mā mai) EN: come again FR:
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and over again ; many times ; again and again FR: plusieurs fois ; à plusieurs reprises ; à différentes reprises ; à diverses reprises
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences
ลองใหม่ในภายหลัง[v. exp.] (løng mai na) EN: try again later FR: réessayer ultérieurement
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly FR: à nouveau
ไม่รู้นะ[v. exp.] (mai rū na) EN: that's something else again ; that's your business FR:
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate FR:
ปากเปียก[adv.] (pāk pīek) EN: naggingly ; grumblingly ; over and over again FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เพิ่มเติมให้เต็มเหมือนเดิม[v. exp.] (phoēmtoēm h) EN: replenish ; make it complete again FR:
พร่ำเพรื่อ[adv.] (phramphreūa) EN: continually ; all the time ; repeatedly ; repetitiously ; over and over again ; ad nauseam FR: continuellement
เพริด[v.] (phroēt) EN: become wild again after domestication ; return to the jungle ; become estranged FR:
พูดอีกก็ถูกอีก[X] (phūt īk kø ) EN: You can say that again FR:
เริ่มต้นใหม่[v. exp.] (roēmton mai) EN: restart ; make a fresh start ; begin again FR:
ซ้ำซาก[adv.] (samsāk) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly FR: encore et encore

again ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lombardkredit {m}advance against security
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb.
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall
Groll {m} (gegen)grudge (against)
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Kartellgesetzgebung {f}anti-trust legislation [Am.]; legislation against monopolies
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Vorbeugungsmaßnahme {f}prophylactic against
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction
Sonnenschutz {m}protection against the sun
Strahlungsschutz {m}protection against radiated heat
Lösungsmittelbeständigkeit {f}resistance against solvents
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents
fälschungssicher {adj}secure against forgery
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า again
Back to top