ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adventurous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adventurous*, -adventurous-

adventurous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adventurous (adj.) ชอบผจญภัย See also: ชอบเสี่ยงภัย Syn. adventuresome
English-Thai: HOPE Dictionary
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
English-Thai: Nontri Dictionary
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผาดโผน (adv.) adventurously See also: daringly, dangerously Syn. โลดโผน, หวาดเสียว
หวาดเสียว (v.) be adventurous See also: be soul-stirring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She has your brains and she's adventurous like meShe has your brains and she's adventurous like me
Not spontaneous enough, adventurous enough, funny enough...ไม่มั่นคงพอ, ไม่ตื่นเต้นพอ, ไม่ตลกพอ...
Then we'll get adventurous with the best in water sports.แล้วเราก็ลุยต่อ กับสุดยอดกีฬาทางน้ำ.
So thanks for a great adventurous holiday. Nice meeting you, Mr Arjun.ขอบคุณมากสำหรับการผจญภัยในวันหยุด ยินดีที่ได้พบคุณอาจูนซิงค์
He's an incredibly kind, bright, adventurous man.เขาเป็นคนใจดี ฉลาด ชอบผจญภัย
I'm not very adventurous with foods I can't pronounce.ผมไม่ชอบเสี่ยง กับอาหารที่อ่านไม่ออก
What exactly would it take for one to tame such an adventurous slut?ต้องทำอย่างไรนะถึงจะปราบ หญิงรักการผจญภัยอย่างนางให้เชื่องได้
You've been adventurous with the Merlot.ขนาดเมอร์โลว์คุณยังกล้าลอง
Yeah, let's just say I'm the adventurous type.ใช่แล้ว แค่จะบอกว่า ผมชอบการผจญภัยน่ะ
I think we were all a little adventurous last night.ผมคิดว่าเราทุกคน ต่างก็ไดผจญภัยกันทุกคนเมื่อคืนนี้
Don't you think now is the time to be adventurous while we're still young?นายไม่คิดเหรอว่าเวลานี้แหละที่ควรผจญภัย
So, sounds like you and Mia have quite an adventurous lifestyle.ฟังดูเหมือนมีอากับคุณ จะมีชีวิตสุดเหวี่ยงดีนะ

adventurous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous

adventurous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[, adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous
冒険心[ぼうけんしん, boukenshin] (n) adventurous spirit; sense of adventure
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous
退嬰的[たいえいてき, taieiteki] (adj-na) conservative; unadventurous

adventurous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajon) EN: adventurous FR: aventureux
ชอบเสี่ยงภัย[adj.] (chøp sīengp) EN: adventurous ; audacious FR:
ค่อนข้างเสี่ยง[adj.] (khǿnkhāng s) EN: adventurous FR: aventureux
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring FR:
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:

adventurous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteurergeist {m}adventurous spirit
abenteuerlich; abenteuerlustig; gewagt {adj}adventurous
abenteuerlich {adv}adventurously
unternehmungslustig; kühn {adj}adventurous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adventurous
Back to top