ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acclaim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acclaim*, -acclaim-

acclaim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acclaim (vt.) สรรเสริญ Syn. praise, laud, celebrate
acclaim (n.) เสียงโห่ร้อง See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim (vt.) โห่ร้อง See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โห่ร้อง (v.) acclaim See also: cheer, hail, clamour, applaud
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
She never got the acclaim that she deserved.เธอไม่เคยได้รับการยกย่อง อย่างที่สมควรได้
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ?
# I've lost all ambition for worldly acclaim ## I've lost all ambition for worldly acclaim #
# I've lost all ambition, a worldly acclaim ## I've lost all ambition, a worldly acclaim #
Must feel wonderful winning such acclaim for destroying such an innocent city.ที่ต้องรู้สึกกังขาในชัยชนะ ในการทำร้ายเมืองผู้บริสุทธิ์
But it couldn't be acclaim she was looking for, 'cause she got that in New York City.ไม่ใช่ชื่อเสียง ที่เธอตามหา เพราะเธอดังอยู่แล้ว ที่นิวยอรก์
To be acknowledged for who and what I am no more, no less not for acclaim, not for approval but the simple truth of that recognition.เพื่อให้ได้การยอมรับ... ว่าผมเป็นใคร.. และเป็นอะไร
And next we have a great beauty, Gigi an internationally acclaimed superstarถัดไปก็คือสุดสวยของเรา จิจิ ซูปเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์
Won't pain in heart but will definitely pain in head, watching to this movie, this film will get critical acclaim, and also awards, but tell you what, this film is flop!ไม่ได้เจ็บปวดใจ แต่ เจ็บหัวกะบาลตะหาก ,คอยดูหนังเรื่องนี้, หนังนี้จะถูกวิจารณ์อย่างหนัก และกระทั่งรางวัล
But you couldn't forget your former acclaim.แต่คุณก็ไม่อาจลืมเสียงปรบมือที่ให้แก่คุณได้
Built in 1922 by Dr. Charles Montgomery-- acclaimed surgeon to the stars -- for his wife Nora, a prominent East Coast socialite.สร้างขึ้นในปี 1922 ดร.ชาร์ล มอนท์โกโมรี ศัลยแพทย์คนดัง--ส่วนนอร่าภรรยาของเค้า ก็เป็นสาวสังคมที่มีชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออก

acclaim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down

acclaim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレイム[, akureimu] (n) acclaim
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim

acclaim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yind) EN: acclaim FR:
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยกย่อง[n.] (kān yokyǿng) EN: acclaim ; tribute ; glorification FR:
แสดงความยินดี[v. exp.] (sadaēng khw) EN: congratulate ; send one's congratulations ; felicitate ; acclaim FR: congratuler ; féliciter
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: well-known ; acclaimed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acclaim
Back to top