ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arsonist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arsonist*, -arsonist-

arsonist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arsonist (n.) นักวางเพลิง See also: ผู้ที่ลอบวางเพลิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You might evacuate the arsonist as well.คุณอาจอพยพเอามือวางเพลิงออกไปด้วย
But a serial arsonist wouldn't just set a fire and walk away.แต่นักวางเพลิงจะไม่/Nก่อเพลิงแล้วเดินจากไป
Do you have any idea how many people called me today with absolute certainty that our arsonist is a firefighter?คุณรู้ไหม/Nว่ามีคนโทรมาบอกฉัน มากเท่าไหร่ในวันนี้/Nว่ามือวางเพลิงของเราคือตำรวจดับเพลิง
That's fine, man. Are you in the arsonist registry?ไม่เป็นไรพวก แล้วนายหานักวางเพลิง ที่ลงทะเบียนไว้ได้รึยัง
THE ODDS OF ANOTHER ARSONIST IN A TOWN THIS SMALLเราจึงต้องให้ความสนใจกับเหยื่อเหล่านั้นเป็นพิเศษ เหยื่อ 5 คนนี้มีกุญแจดอกนั้น
Judging by your arsonist tool kitดูจากอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ในมือ
Do you know how rare it is for an arsonist to be a burn victim?คุณรู้ไหมว่ามันเป็นไปได้ยากแค่ไหน ที่พวกนักลอบวางเพลิงจะเป็นเหยื่อที่ถูกไฟครอกเสียเอง
You're the one who wants the arsonist dead. And I don't blame you. Who wouldn't?บางทีการฆ่าเอสตราด้าอาจจะเป็น การจบบทชีวิตบทนี้ของผม...
An arsonist who works for the fire department. It's almost too easy. What else?เขาแสดงออกว่า ไม่ชอบผมออกหน้าออกตา
It's the arsonist again.พวกนี้คือเหยื่อตกปลาน้ำลึก
He took down an arsonist and armored car thieves, and just last week, he busted the Vertigo drug ring when we couldn't.เขาจัดการคนวางเพลิง และพวกขโมยรถหุ้มเกราะ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา\ เขาจับยาเวอร์ติโก้ได้ แต่เราทำไม่ได้
There are 2 common stressors for a serial arsonist.มีความกดดันอยู่สองอย่าง/Nสำหรับพวกลอบวางเพลิง

arsonist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵火犯[zòng huǒ fàn, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ, 纵火犯 / 縱火犯] arsonist

arsonist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放火犯人[ほうかはんにん, houkahannin] (n) arsonist

arsonist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng p) EN: incendiary ; arsonist ; firebug FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ผู้ที่ลอบวางเพลิง ; ผู้ที่ลอบวางเพลิง[n. exp.] (phū thī løp) EN: arsonist FR: incendiaire [m]
ผู้วางเพลิง[n. exp.] (phū wāngphl) EN: arsonist FR: pyromane [m] ; incendiaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arsonist
Back to top