ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amid*, -amid-

amid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amid (prep.) ท่ามกลาง See also: ระหว่าง Syn. among, in the midst of
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
amidst (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between, in the midst of
English-Thai: HOPE Dictionary
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
English-Thai: Nontri Dictionary
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amidasesเอนไซม์อะมิเดส [การแพทย์]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sulfa (adj.) เกี่ยวกับยาซัลฟาหรือกลุ่มยา Sulfanilamide
ต่อตัว (v.) do a pyramid of acrobat
พีระมิด (n.) pyramid
เจดีย์ 2 (n.) Pyramidella punctata
เสี้ยม (adj.) pyramidal See also: conical Syn. แหลม Ops. ทู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน
How do you keep command of your men amid such madness?ในสถานการ์ณแบบนี้ ท่านควบคุมลูกน้องได้ยังไง
Leaders from all over the world are arriving now amid both fanfare and heavy security.ขณะนี้ผู้นำประเทศจากทั่วโลกมาถึงแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
Our late Emperor Liu had ascended to heaven amid his great agendaเมื่อพระเจ้าเล่าปี่สวรรคตแล้ว
Female reporter: andrew kane resigned amid allegationsนักข่าว: แอนดรูว์ เคน ผู้ที่ลาออกจากบริษัทยอมรับเรื่อง
Remind everyone that even amid talk of the Fifth Column... of John May...รู้มั๊ย ตอนที่ผมเห็นเลือดกระเด็นโดนแม่ ผมคิดอยู่อย่างเดียวคือ
Giulio Tononi has found a way to see consciousness in the human brain, but exactly how it arises amid the complex web of neurons -- that remains a mystery at which he can only begin to guess.เพื่อดูจิตสำนึกในสมองของมนุษย์ แต่ว่าวิธีการที่มันเกิดขึ้นท่ามกลาง เว็บที่ซับซ้อนของเซลล์ประสาท ที่ยังคงเป็นปริศนาที่เขาสามารถ เริ่มต้นที่จะคาดเดา
Rylatech stock plunged amid rumors of spies within the company's ranks.Rylatech ที่ปรับขนาดองค์กรลงท่ามกลาง ข่าวลือเรื่องสปาย ภายในบริษัท
I'm glad to be here amid the peace and quiet.ฉันดีใจที่มานี่ท่ามกลางความสงบและความเงียบ
And amid all the questions about a possible suspect today... Come on.และท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม

amid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在﹍之中[zài zhī zhōng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄓㄨㄥ, 在﹍之中] amid; among
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退烧药 / 退燒藥] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)
氰氨化钙[qíng ān huà gài, ㄑㄧㄥˊ ㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氰氨化钙 / 氰氨化鈣] calcium cyanamide
尿素[niào sù, ㄋㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 尿素] carbamide; urea (NH2)2CO
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, 三角锥 / 三角錐] triangular pyramid (math.)
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004)
棱锥[léng zhuī, ㄌㄥˊ ㄓㄨㄟ, 棱锥 / 稜錐] pyramid (geometry)
角锥[jiǎo zhuī, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, 角锥 / 角錐] pyramid
金字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, 金字塔] pyramid
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, 磺胺] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever)

amid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)
アクリルアミド[, akuriruamido] (n) acrylamide
アミド[, amido] (n) amide
アミドール[, amido-ru] (n) amidol
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
カルシウムシアナミド[, karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2)
シアナミド[, shianamido] (n) cyanamide (ger
シクロホスファミド[, shikurohosufamido] (n) cyclophosphamide
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby
ジュニアミドル[, juniamidoru] (n) junior middle (weight)
ジュニアミドル級[ジュニアミドルきゅう, juniamidoru kyuu] (n) junior middleweight
スルファニルアミド[, surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide
スルホンアミド[, suruhon'amido] (n) sulfonamide; sulphonamide
セラミド[, seramido] (n) ceramide
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands)
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド[, nikochin'amidoadeninjinukureochido] (n) nicotinamide adenine dinucleotide
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスフェート[, nikochin'amidoadeninjinukureochidohosufe-to] (n) nicotinamide adenine dinucleotidephosphate (NAD)
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish
ペレーの涙[ペレーのなみだ, pere-nonamida] (n) (See 火山涙) Pele's tears (tearlike drops of volcanic glass)
ラウラミドプロピルベタイン[, rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient)
三角錐[さんかくすい, sankakusui] (n) triangular pyramid
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on
五角錐[ごかくすい, gokakusui] (n) pentagonal pyramid
刻み出す[きざみだす, kizamidasu] (v5s) to carve out
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
口称[くしょう, kushou] (n) {Buddh} (See 念仏) chanting the invocation to Amida Buddha
口称念仏[くしょうねんぶつ, kushounenbutsu] (n) {Buddh} (See 観念念仏) chanting an invocation (to Amida Buddha); reciting a prayer
山法師;山帽子[やまぼうし;ヤマボウシ, yamaboushi ; yamaboushi] (n) (uk) kousa dogwood (Cornus kousa); benthamidia japonica
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven
掴み出す[つかみだす, tsukamidasu] (v5s,vt) to take out; to take a handful of; to grab and throw; to turn someone out of a house
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord

amid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
ท่ามกลาง[prep.] (thāmklāng) EN: among ; amid ; amidst ; in the midst of ; amongst ; in the middle of FR: parmi ; au milieu de
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
หาค่ามิได้[adj.] (hākhāmidāi) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
จิ้งเหลนด้วง[n.] (jinglēnduan) EN: Worm skink ; Legless lizard ; Dibamidae FR: Dibamidae
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid FR: pyramide [f]
ลงแป้ง[v.] (longpaēng) EN: starch FR: amidonner ; empeser
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: Artamidae FR:
แป้ง[n.] (paēng) EN: starch FR: amidon [m]
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage FR: pâte [f] ; mucilage [m] ; colle d'amidon [f]
แผนภูมิอายุรูปพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm ā) EN: age pyramid ; age pyramid chart FR:
แผนภูมิแท่งพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: pyramid bar chart FR:
พีระมิด[n.] (phīramit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
พีระมิด[n.] (phīramit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phīramit hā) EN: pentagonal pyramid FR:
พีระมิดจำนวน[n. exp.] (phīramit ja) EN: pyramid of numbers FR: pyramide des nombres [f]
พีระมิดมวลชีวภาพ[n. exp.] (phīramit mū) EN: pyramid of biomass FR: pyramide de la biomasse [f]
พีระมิดพลังงาน[n. exp.] (phīramit ph) EN: pyramid of energy ; energy pyramid FR: pyramide d'énergie [f]
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phīramit sā) EN: elongated triangular pyramid FR:
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phīramit sī) EN: square pyramid FR:
ปิรามิด[n.] (pirāmit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
รูปกรวยเหลี่ยม[n. exp.] (rūp krūaylī) EN: pyramid FR: pyramide [f]
รูปพีระมิด [n. exp.] (rūp phīrami) EN: pyramid FR: pyramide [f]
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: Sultan Abdul Hamid Halim Shah ; Abdul Halim of Kedah ; Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj sir Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah FR:

amid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterspyramide {f}age pyramid
mittschiffs {adv}amidships; midship
Polyamid {n} [chem.]polyamide
Pyramide {f} | Pyramiden
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid
pyramidal {adj}pyramidal
Walläuse {pl}cyamid crustaceans; whale lice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amid
Back to top