มีโมเดลดิกชันนารี
มีโมเดลดิกชันนารี ให้บริการพจจานุกรม อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ พร้อมทั้งมีการแบ่งคำเป็นหมวดหมู่ที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ มีเกมส์ที่จะช่วยให้คุณจดจำคำเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น
มีโมเดลดิกชันนารี ช่วยให้คุณแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีข้อมูลของคำศัพท์นั้น เพื่อให้ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
มีโมเดลดิกชันนารีสถิติ
คำอังกฤษ 93,023 คำ
คำไทย 57,814 คำ

หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งเป็นหมวดหมู่ - ดูทุกหมวด


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top