ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appetizing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appetizing*, -appetizing-

appetizing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appetizing (adj.) น่ากิน See also: กระตุ้นความอยากกิน Syn. savory, tasty, appealing Ops. tasteless, uninteresting
English-Thai: HOPE Dictionary
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจริญอาหาร (adj.) appetizing
น่ากิน (v.) be appetizing See also: be palatable, be tasty, be flavorful Syn. น่ารับประทาน, น่าลิ้มลอง, น่าอร่อย Ops. น่าขยะแขยง
น่ารับประทาน (v.) be appetizing See also: look delicious, look tasty Syn. น่ากิน, น่าอร่อย
น่าลิ้มลอง (v.) be appetizing See also: be palatable, be tasty, be flavorful Syn. น่ารับประทาน, น่าอร่อย Ops. น่าขยะแขยง
น่าอร่อย (v.) be appetizing See also: look delicious, look tasty Syn. น่ากิน, น่ารับประทาน
เตะจมูก (v.) be appetizing See also: strike the nose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, uh, what do you want to eat after this appetizing conversation?งั้น คุณอยากทานอะไร หลังจากการพูดคุย เรียกน้ำย่อยนี่
Aigoo, this is really unappetizing.Aigoo, this is really unappetizing.
Predictable but appetizing. hey. - hey.คาดเดาได้แต่น่าลิ้มลอง ฉันขอถามนายบางอย่าง ที่ฉันอยากถามแบทแมนตัวจริง
I know it is unappetizing, but it is all we have.I know it is unappetizing, but it is all we have.
I suffered in silence as your female companion filled our apartment with her off-key country music caterwauling, the unappetizing spectacle of her grinding a pumice stone against her calloused feet in our living room, and night after night of uninformativฉันเก็บตัวเงียบ ในขณะที่เพื่อนสาวของเธอ เพิ่มบรรยากาศให้กับอพาร์ทเมนต์ของเราด้วย เสียงโหยหวญของเพลงคันทรี่ที่ผิดคีย์ของหล่อน
They make it sound so appetizingพวกเขาทำให้มันน่ากินจะตาย
Now, that's appetizing.นั่นเป็น โชว์อุ่นเครื่องเหรอ
Your porcelain neck, in the light of the full moon, too appetizing.คอที่งามดั่งเครื่องเคลือบของเจ้า ท่ามกลางแสงพระจันทร์เต็มดวง ช่างน่าลิ้มลองเหลือเกิน
Doesn't sound very appetizing.ฟังดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่อยู่แล้ว
Only plan I got so far may be a tad less than appetizing.คนที่นึกได้ตอนนี้ อาจไม่น่าอิ่มเอมเท่าไหร่

appetizing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular

appetizing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)

appetizing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญอาหาร[adj.] (jaroēn-āhān) EN: appetizing FR: appétissant
น่ากิน[v. exp.] (nā kin) EN: look delicious ; be appetizing FR:
น่ากิน[adj.] (nā kin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable ; tempting ; inviting FR: appétissant ; délectable (litt.)
น่ารับประทาน[adj.] (nārapprathā) EN: appetizing FR:
แซบ = [แซ่บ][adj.] (saep) EN: delicious ; tasty ; savory ; palatable ; appetizing FR: bon ; appétissant
เตะจมูก[v.] (tejamūk) EN: be appetizing FR:
ยั่วน้ำลาย[adj.] (yūa namlāi) EN: appetizing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appetizing
Back to top