ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amuse*, -amuse-

amuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amuse (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้ร่าเริง Syn. entertain Ops. bore
amuse (vt.) ทำให้หัวเราะ See also: ทำให้ขำ Syn. make laugh
amuse with (phrv.) ทำให้เพลิดเพลินกับ See also: ทำให้เพลิน
amused (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused (adj.) น่าขบขัน Syn. entertained
amusement (n.) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน Syn. entertainment
amusement (n.) ความขบขัน
amusement park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขำขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าชวนหัว (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
สนุกสนาน (v.) amuse See also: be enjoyable, keep pleasantly Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน Ops. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
กรีฑา (n.) amusement See also: entertainment Syn. การเล่นสนุก
การละเล่น (n.) amusement See also: entertainment, recreation Syn. มหรสพ
การเล่นสนุก (n.) amusement See also: entertainment
ความขบขัน (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน
ความตลก (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลกขบขัน
ความสนุก (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความเพลิดเพลิน
ความเพลิดเพลิน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน
สวนสนุก (n.) amusement park
สวนเด็กเล่น (n.) amusement park
กระอั้วแทงควาย (n.) Thai amusement played at royal cerebration Syn. นางอั้ว
ขบขัน (v.) be amused at See also: laugh, be funny Syn. ชวนหัว, ขัน, ตลก
นางอั้ว (n.) Thai amusement played at royal cerebration
ระบำ (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance
ระเบ็ง (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance Syn. ระบำ
สถานบันเทิง (n.) place of amusement See also: entertainment venue Syn. สถานเริงรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว
She had a right to amuse herself, didn't she?ท่านมีสิทธิ์ที่จะรักสนุกบ้างไม่ใช่หรือ
Funny like a clown? I amuse you?ตลกเหมือนตัวโจ๊ก ทำนายขำ?
I make you laugh? I'm here to fucking amuse you?ฉันทำนายหัวเราะ มาเพื่อเล่นมุขให้นายดูเหรอ?
You might be dumb for anything you say to amuse me.เธออาจจะบื้อจริงๆนะ เพราะ ไม่เห็นเธอพูดให้ฉันพอใจ
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด
And though I do sometimes amuse myself with arranging such little compliments,แต่บางครั้งผมก็คิดคำชม เล็กๆ น้อยๆ ไว้ล่วงหน้า
I'm glad I amuse you.แต่เพราะคุณคิดว่าพวกเค้าจะไม่ยอมรับคุณเนี่ยนะ
I'm glad I amuse you.ดีใจที่ทำให้คุณหัวเราะได้
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก
You just amuse yourself, don't you?ลูกแค่สนุกสนานกับตัวเองอยู่ใช่มั๊ย
Do try these amuse bouche.ลองชิมบูเช่ที่น่าขันนี่ซิ

amuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使娱乐 / 使娛樂] amuse
[yú, ㄩˊ, 娱 / 娛] amuse
[xī, ㄒㄧ, 嬉] amusement
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment

amuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズ[, amyu-zu] (vs) to amuse
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
興じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry
興ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See 興じる) to amuse oneself; to make merry
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P)
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages)
プレミアムセール[, puremiamuse-ru] (n) premium sale
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
可笑しがる[おかしがる, okashigaru] (v5r) to be amused (by, at); to wonder at
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P)
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc.
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
興がる[きょうがる, kyougaru] (v5r,vi) to be amused or interested in

amuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
เริง[v.] (roēng) EN: amuse ; entertain ; excite FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ทำให้ขบขัน[v. exp.] (thamhai kho) EN: amuse FR: amuser
ทำให้เพลิดเพลิน[v. exp.] (thamhai phl) EN: amuse FR: amuser
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-k) EN: jokingly FR: avec humour ; par amusement
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
ด้วยความเพลิดเพลิน[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec amusement
การละเล่น[n.] (kānlalen) EN: amusement ; game FR: jeu [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroē) EN: laughter FR: amusement [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ขัน[v.] (khan) EN: be amused FR:
ขอให้มีความสุข[xp] (khø hai mī ) EN: FR: Bon amusement ! ; Soyez heureux !
ขอให้สนุกนะ[xp] (khø hai san) EN: have fun FR: amusez-vous bien !
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
ความสนุกสนาน[n.] (khwām sanuk) EN: fun ; amusement FR: plaisir [m] ; amusement [m]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
กระอั้วแทงควาย[n.] (kra-ūathaēn) EN: Thai amusement played at royal cerebration FR:
กรีฑา[n.] (krīthā) EN: amusement ; entertainment FR:
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
เล่น[v.] (len) EN: play FR: jouer ; faire une partie ; s'amuser
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
เล่นสนุก[v. exp.] (len sanuk) EN: FR: s'amuser
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นันท-[pref.] (nantha-) EN: amusement FR:
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
ภาษีการบันเทิง[n. exp.] (phāsī kān b) EN: entertainment tax ; amusement tax FR: taxe d'amusement [f]
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ผู้ทำให้สนุก[n. exp.] (phū thamhai) EN: FR: amuseur [m] ; amuseuse [f]
ประหาส[n.] (prahāt) EN: laughter FR: amusement [m]

amuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amuse
Back to top