ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

and

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *and*, -and-

and ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
and (conj.) จากนั้น See also: แล้วก็ Syn. then, following this
and (conj.) ดังนั้น Syn. as a consequence, as a result
and (conj.) รวมกับ See also: รวม Syn. plus
and (conj.) และ See also: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น Syn. also, moreover
and elsewhere (adv.) และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
And how! (sl.) ฉันด้วย See also: เห็นด้วย, เหมือนกัน
and soon (adv.) และอื่นๆ See also: เป็นต้น, ฯลฯ
and the like (idm.) สิ่งอื่นที่คล้ายกัน (คำไม่เป็นทางการ)
and then some (idm.) มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: มากกว่าที่กล่าวมา
and what have you (idm.) อื่นๆ See also: อื่นๆ ที่คล้ายกัน
Andes (n.) เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
andiron (n.) ขาหยั่งโลหะ
andr (prf.) ผู้ชาย
andro (prf.) ผู้ชาย
androecium (n.) เกสรตัวผู้
androgyne (n.) คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ)
androgynous (adj.) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. hermaphroditic
androgynous (adj.) มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ
andsome (sl.) ดีมาก See also: เยี่ยมมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
andalusite(แอนดะล' ไซทฺ) n. aluminum silicate รูปหนึ่ง
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
andesite(แอน' ดิไซทฺ) n. หินภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย plagioclase, feldspar. -andesitic adj.
andiron(แอน' ไอเอิร์น) n. ขาหยั่งโลหะ, Syn. metal stand
andorหมายถึงอาจมีผลต่อสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดที่รุบุชื่อไว้
andr-(คำเสริมหน้า) = andro
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)
androecium(แอนดรี' เซียม) n., (pl. -cia) เกสรตัวผู้. -androecial adj.
androgen(แอน' โดรเจน) n. สารที่กระตุ้นให้มีหรือเพิ่มลักษณะความเป็นชาย. -androgenic adj. (.... masculine characteristics)
androgenic-actionดูที่ testosterone
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
and(con) และ,รวมทั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ANDแอนด์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
andalusiteแอนดาลูไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
andesineแอนดีซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
andesiteหินแอนดีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
andraditeแอนดราไดต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
androeciumวงเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
androgenฮอร์โมนเพศชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
androgynous-รวมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน
Andreason Pipetแอนดรีซันไปเปต [การแพทย์]
Androconiaแอนโดรโคเนีย [การแพทย์]
androgenแอนโดรเจน, ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างในอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Androsteroneแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
B and B (abbr.) คำย่อของ bed and breakfast Syn. guesthouse
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
R&B (n.) คำย่อของ Rhythm and Blues
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
R&R (abbr.) คำย่อของ rock and roll
ก.ล.ต. (n.) The Securities and Exchange Commission Syn. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กทพ. (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมการผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรมวิชาการ (n.) Department of Curriculum and Instruction Development
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (n.) Department of Treaties and Legal Affairs See also: Treaty and Legal Department, Treaty and Law Department
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กสร.
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (n.) Department of American and South Pacific Affairs
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (n.) Department of South Asian, Middle East and African Affairs
กรมไปรษณีย์โทรเลข (n.) Post and Telegraph Department
กระฉ่อน (adv.) far and wide (rumour) See also: resoundingly, notoriously Syn. อื้อฉาว, แพร่สนั่น
กระชุ่มกระชวย (v.) be hale and hearty See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า Ops. เหี่ยวเฉา
กระดาษเงินกระดาษทอง (n.) silver and gold paper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
You and I have a lot in commonคุณกับฉันมีอะไรที่เหมือนกันมาก
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
It's getting late, and I have to go nowกำลังสายแล้ว และฉันต้องไปแล้วตอนนี้
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
I'm going to go out and find himฉันกำลังจะออกไปหาเขา
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง
Where's your mama and papa?ที่ไหนของแม่และพ่อของคุณ หรือไม่
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง
When you smile and you singเมื่อคุณยิ้มและคุณร้องเพลง
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง
Hook and granny... Crooked fan...ตะขอและยายแฟน คโรเคด

and ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, 才智] ability and wisdom
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, 才识 / 才識] ability and insight
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
弹斥[tán chì, ㄊㄢˊ ㄔˋ, 弹斥 / 彈斥] accuse and criticize
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, 功德] achievements and virtue
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 旼] gentle and affable
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
[tà, ㄊㄚˋ, 沓] again and again; many; surname Ta
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, 史沫特莱 / 史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official

and ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] ALU, Arithmetic and Logic Unit
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] arithmetic and control unit, ACU
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
道路交通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators)
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
[て, te] Thai: มือ English: hand
扱う[あつかう, atsukau] Thai: จัดการ English: to handle
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
格闘[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand

and ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาดัมกับอีวา = อาดัมและอีวา[n. prop.] (Ādam kap Īw) EN: Adam and Eva ; Adam and Eve FR: Adam et Eve
แอนดิกาและบาร์บูดา[n. prop.] (Aēntika lae) EN: Antigua and Barbuda FR: Antigua-et-Barbuda
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
ไอศุริยสมบัติ[n.] (aisuriyasom) EN: king's treasures and properties FR:
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อักษรสมัย[n.] (aksønsamai) EN: method of reading and writing FR:
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อ้ำอึ้ง[v.] (am-eung) EN: stammer ; hem and haw ; um FR:
อ้ำอึ้ง[adj.] (am-eung) EN: speechless ; stammering ; hemming and hawing FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
อ่านหนังสือหลายตลบ[v. exp.] (ān nangseū ) EN: read over several times ; read over and over FR:
อันนะปานะ[n. exp.] (anna pāna) EN: bread and water FR: du pain et de l'eau
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply FR:
อ้าวฝน[adj.] (āo fon) EN: muggy ; hot and humid FR: chaud et humide
เอามาให้ (เอา...มาให้...)[v. exp.] (ao ... mā h) EN: bring ... and give it to ... FR: apporter ... (qqch) à ... (qqn)
อะไรต่ออะไร[X] (arai tø ara) EN: whatever ; one thing and another ; lots of things FR:
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อัตราส่วนค่าสุดขีดกับค่ามัชฌิม[n. exp.] (attrāsūan k) EN: extreme and mean ratio FR:
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บะหมี่แห้ง[n. exp.] (bamī haēng) EN: wheat noodles with vegetables and meat FR:
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง[xp] (bamī kīo mū) EN: egg noodle with wonton and red BBQ pork FR:
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) EN: wheat noodles in broth with vegetables and meat FR: soupe de pâtes [f]
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamr) EN: profit and loss account FR:
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้[n. exp.] (bān khreung) EN: half masonry and half wood house FR:
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
บาปบุญ[n. exp.] (bāp bun) EN: merit and demerit FR:
เบ ๆ[n.] (bē-bē) EN: simple and easy FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]

and ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Starallüren {pl}airs and graces
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Aus- und Fortbildung {f}education and training
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Lockvogeltaktik {f}bait and switch
Rohbau {m}bare masonry and carpentry
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins
Mixer {m}blender and liquidizer
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion
Viergespann {n}carriage and four
Zweispänner {m}carriage and pair
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Lügengeschichte {f}cock and bull story
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Kulturpolitik {f}cultural and educational policy
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
taubstumm {adj}deaf and dumb
Bauprüfung {f}design and construction test
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า and
Back to top