ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agitation*, -agitation-

agitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitation (n.) การขัดขวาง See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง Syn. disorder, disturbance
agitation (n.) ความปั่นป่วน See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย Syn. excitement, stir Ops. calm, peacefulness
agitation (n.) ความตื่นเต้น (แสลง) See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน Syn. commotion Ops. calmness, tranquility
agitation (n.) ความกระวนกระวาย See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน Syn. confusion, commotion Ops. calmness
agitation (n.) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ Syn. rebellion, revolt, revolution
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
English-Thai: HOPE Dictionary
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agitationภาวะกายใจไม่สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Proper washing at this volume depends on water quality, bleach concentration, time, and of course, agitation anheat.ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ ความเข้มข้นน้ำยาฟอกขาว เวลา และแน่นอนความตื่นเต้นกับความร้อน
Fear is defined as a feeling of agitation and anxiety caused by the presence..ความกลัวคือความรู้สึกสั่น และกังวลที่เกิดขึ้นจาก...
Agitation and heat.ความตื่นเต้นกับความร้อน
Of heightened agitation.ของการเพิ่มความปั่นปวนทางอารมณ์
This constant agitation.กวนอย่างต่อเนื่องนี้

agitation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, 扰动 / 擾動] disturbance; agitation; turmoil

agitation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジ[, aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation
アジテーション;アジテイション[, ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
周章[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) agitation; frustration
大荒れ[おおあれ, ooare] (adj-na,n) great storm; agitation; upheaval
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P)
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P)
錯乱状態[さくらんじょうたい, sakuranjoutai] (n,adj-no) state of (mental) confusion (agitation)
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance

agitation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเดือดร้อน[n.] (kān deūatrø) EN: FR: agitation [f]
การเขย่า[n.] (kān khayao) EN: shake ; agitation FR: agitation [f]
การกวน[n.] (kān kūan) EN: stirring up ; agitation FR:
การยุ่งยาก[n.] (kān yungyāk) EN: FR: agitation [f]
ความเคลื่อนไหว[n.] (khwām khleū) EN: movement FR: mouvement [m] ; agitation [f]
ความพลุกพล่าน[n.] (khwām phluk) EN: FR: agitation [f]
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]

agitation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agitation {f}agitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agitation
Back to top