ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anything

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anything*, -anything-

anything ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anything (pron.) ใดๆ See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง Syn. something, anything at all
anything (adv.) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ) Syn. in any way, at all
anything at all (pron.) ใดๆ See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง Syn. something
anything whatever (pron.) สิ่งใดๆ See also: สิ่งใด
English-Thai: HOPE Dictionary
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งใด (n.) anything
ใดๆ (pron.) anything
อิดๆ เอื้อนๆ (v.) reluctant to say or do anything Syn. กระอิดกระเอื้อน
อิดเอื้อน (v.) reluctant to say or do anything Syn. อิดๆ เอื้อนๆ, กระอิดกระเอื้อน
เงียบฉี่ (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบสนิท (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด Ops. ดัง, อึกทึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
Why not? Anything is possibleทำไมไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้ว
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
Would you ever do anything like that?คุณเคยทำอะไรอย่างนี้ไหม
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
If there's anything you need don't hesitate to askถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
I've never seen anything like thisฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
He never liked to talk about anything seriousเขาไม่เคยชอบพูดเกี่ยวกับอะไรที่เครียดๆ
Do you want me to buy anything for you?อยากให้ฉันซื้ออะไรมาฝากไหม?
Did you do anything fun?คุณทำอะไรสนุกๆ บ้างหรือเปล่า?
I don't really know anything about carsฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถเลยจริงๆ
I haven't done anything wrongฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
He is anything but punctualเขาไม่ตรงต่อเวลาเลย
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
Do you see anything you like?คุณเจอสิ่งที่ชอบหรือยัง?
Well, it isn't anything seriousเอาล่ะ ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก
Is there anything you want to say to me?คุณมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรือเปล่า?
I haven't had anything to eat since I arrivedฉันยังไม่ได้ทานอะไรนับตั้งแต่มาถึง
Doesn't that mean anything to you?นั่นไม่ได้มีความหมายใดๆ กับคุณเลยหรือ?
I want you to know if anything should ever happen to meฉันอยากให้คุณรู้ว่าถ้ามีสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับฉัน
You hear anything about that?คุณได้ยินมาอย่างนั้นหรือ?
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
Don't you guys dare say anything to him?พวกนายไม่กล้าพูดอะไรกับเขาใช่ไหม?
If you need anything as a reward, just tell me whatever it isถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วล่ะก็แค่บอกฉันมาเท่านั้น อะไรก็ได้ทั้งนั้น
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
You'd better not do anything and stay home todayวันนี้นายไม่ควรทำอะไรและอยู่ที่บ้านจะดีกว่า
I can't do anything but tolerate to himฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนอดกลั้นกับเขา
There's no way anything like that will happenไม่มีทางที่เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้น
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
I'll do anything that you ask of meฉันจะทำทุุกสิ่งที่คุณขอให้ทำ
You'd better not do anything uncalled forนายไม่ควรทำอะไรที่ไม่มีใครขอให้ทำนะ
I'm not sure If I can do anything about itฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะสามารถช่วยอะไรได้
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
Anything else I should know?มีอื่นๆ อีกบ้างไหมที่ฉันควรทราบ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Know anything about it?รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้าง
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า
I'll go and see if there's anything left in my room.ฉันขอกลับไปดูที่ห้องเผื่อลืมของอะไรไว้
Hello. What are you doing here? Anything the matter?สวัสดี คุณมาทําอะไรที่นี่ มีอะไรรึครับ
Tell me, have you been doing anything you shouldn't?บอกฉันสิ ว่าเธอไม่ได้ทําอะไร ที่ไม่สมควรทําลงไปใช่มั้ย
If there's anything you want done, madam, you have only to tell me.ถ้าคุณผู้หญิงต้องการอะไร ก็บอกฉันนะคะ
Isn't there anything I could get for you, madam?- มีอะไรให้ผมรับใช้มั้ยครับ
Is anything wrong, madam?มีอะไรรึเปล่าครับ คุณผู้หญิง
I didn't mean to say anything against Mrs. Danvers.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าร้าย คุณนายเเดนเวอร์สหรอกนะคะ
Have you anything I could tie him with?คุณมีอะไรให้ฉันใช้ล่ามมันได้มั้ยคะ
I think if Maxim wanted anything done about it, he'd tell me.ผมว่าถ้าเเม็กซิมอยากให้ทํา ก็คงสั่งผมเเล้ว
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป

anything ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
吃不上[chī bu shàng, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, 吃不上] unable to get anything to eat; to miss a meal
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful
精诚所至[jīng chéng suǒ zhì, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓˋ, 精诚所至 / 精誠所至] with a will, you can achieve anything (成语 saw); cf 精誠所至,金石為開|精诚所至,金石为开
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about
无论何事[wú lùn hé shì, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 无论何事 / 無論何事] anything; whatever
不中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, 不中用] unfit for anything; no good; useless
无所不包[wú suǒ bù bāo, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠ, 无所不包 / 無所不包] not excluding anything; all-inclusive
好好先生[Hǎo hǎo xiān sheng, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 好好先生] Mr Goody-goody; yes-man (sb who agrees with anything)
什麼[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, 什麼] variant of 甚麼|什么, what?; anything
什麽[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, 什麽] variant of 甚麼|什么, what?; anything
不讳[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不讳 / 不諱] without concealing anything; die

anything ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P)
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed!
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else)
ノーカウント[, no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei
ノーカン[, no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant)
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything
何か物[なにかもの, nanikamono] (exp) something or other; anything
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything
何でもかでも;何でも彼でも[なんでもかでも, nandemokademo] (exp) anything and everything; all sorts of things; by all means
何でもかんでも;何でも彼んでも[なんでもかんでも, nandemokandemo] (adv) (See 何でもかでも) anything and everything; all sorts of things; by all means
何にも増して;何にもまして[なににもまして, naninimomashite] (exp,adv) above all else; more than anything
何はさておき;何は扨措き[なにはさておき, nanihasateoki] (exp) before anything else; first of all
口が裂けても[くちがさけても, kuchigasaketemo] (exp) (See 口が裂けても言えない・くちがさけてもいえない) (I) won't (say) anything no matter what (expression is followed by negative verb relating to say, answer, etc.) to not (tell) even under any threat
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
坊主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P)
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
横の物を縦にもしない[よこのものをたてにもしない, yokonomonowotatenimoshinai] (exp) (See 縦の物を横にもしない) too lazy to do anything
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything
縦の物を横にもしない[たてのものをよこにもしない, tatenomonowoyokonimoshinai] (exp) (See 横の物を縦にもしない) too lazy to do anything
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P)
何よりも[なによりも;なんよりも, naniyorimo ; nanyorimo] (adv) more than anything; above all else
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by

anything ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
อะไร[pr.] (arai) EN: whatever ; anything ; something FR: quelque chose ; rien
อะไรบางอย่าง[X] (arai bāng y) EN: anything ; something FR:
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever FR: quoi que ce soit
ชัดแจ๋ว[adj.] (chat jaeo) EN: perfectly clear ; as clear as anything FR:
ใด ๆ = ใดๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything FR: quelconque
อิดเอื้อน[v.] (it-eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิด ๆ เอื้อน ๆ = อิดๆ เอื้อนๆ[v. exp.] (it-it eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
ขาดเหลือ[n. exp.] (khātleūa) EN: anything lacking ; shortage FR:
กินอะไรไม่ลงเลย[xp] (kin arai ma) EN: can't eat anything FR: impossible d'avaler quoi que ce soit
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all ; before anything else FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
กระอักกระไอ[adj.] (kra-akkra-a) EN: reluctant to say or do anything FR:
กระอิดกระเอื้อน[v.] (kra-itkra-e) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
ไม่ได้บอกสักหน่อย[X] (mai dāi bøk) EN: didn't say anything FR:
ไม่ได้เสียอะไร[v. exp.] (mai dāisīa ) EN: not to cost anything (to) ; to have nothing to lose (by) FR:
ไม่ได้ยินอะไรเลย[v. exp.] (mai dāiyin ) EN: do not hear anything FR: ne rien entendre du tout
ไม่เล่นด้วย[v. exp.] (mai len dūa) EN: not want to have anything to do with FR:
ไม่ปิดบัง[adv.] (mai pitbang) EN: openly ; without concealing anything FR:
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่[v. exp.] (mai rū īnō-) EN: know nothing at all ; not know anything FR: ne rien comprendre du tout
ไม่รู้ไม่ชี้[v. exp.] (mai rū mai ) EN: I don't know anything FR:
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūa) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; do not know at all FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information FR: ne rien dire
เป็นไฟ[adv.] (pen fai) EN: like anything FR:
พูดไม่ออก[v. exp.] (phūt mai øk) EN: be speechless ; be stunned ; not know what to say ; be unable to say anything FR:
ประการใดประการหนึ่ง[X] (prakān dai ) EN: of some sort ; in some way ; either one ; one or the other ; in any respect ; in any way whatsoever ; anything FR:
สะบั้น[X] (saban) EN: an awful lot ; like anything ; like a house afire FR:
สิ้นปัญญา[v. exp.] (sin panyā) EN: be unable to cope (with) ; run out of ideas ; be unable to think of anything more FR:
ทำอะไร[v. exp.] (tham arai) EN: do something ; do anything FR:
อย่างไร[adv.] (yāngrai) EN: how ; what ; In what manner? ; anyhow ; anything FR: Comment ? ; de quelle manière ; de quelle façon ; quel que soit
อย่างไรก็ได้[X] (yāngrai kød) EN: whatever ; anything is all right FR: de toute façon ; quoii que
เญยธรรม ; ไญยธรรม[n.] (yoēiyatham ) EN: anything that should be learnt or understood ; the knowable FR:

anything ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anything
Back to top