ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arousing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arousing*, -arousing-

arousing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arousing (adj.) ตื่นตัว Syn. energetic, stimulating
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา
I had one chance to use that number without arousing suspicion.ฉันมีโอกาศเพียงครั้งเดียวที่จะใช้เบอร์นั้น โดยที่ไม่ทำให้เธอสงสัย
We'll gather information without arousing suspicion.เราต้องล้วงเอาข้อมูลมาให้ได้โดยไม่ให้ไก่ตื่น
I wouldn't put anything past that man, but unfortunately, I'm unable to dig any further without arousing his suspicion.ฉันจะคอยจับตาดูผู้ชายคนนั้น แต่โชคไม่ดี ฉันไม่สามารถ ขุดคุ้ยอะไรได้มากไปกว่านี้ โดยไม่ทำให้เขาสงสัย
Saving lives is just as arousing as ending them.การช่วยชีวิตคนมันเร้าใจพอๆ กับการฆ่าคนนั่นแหละ
The two of you are supposed to be carousing aroundพวกแกสองคนจะแกล้งทำเป็นเมาหรอกนะ
I don't like how much drinking and carousing they do.ฉันไม่ชอบที่พวกเขาไปดื่มด้วยกันบ่อยๆ
I can tell you that all that constant carousing does not come without consequences, like arrests, community service hours, waking up in a strange hotel room with some girl's panties on your head.ผมบอกได้ว่าหลายเรื่อง ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อย่างการถูกจับ ต้องทำงานเพื่อสังคม

arousing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, 打动 / 打動] to move (to pity); arousing (sympathy); touching

arousing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作興[さっこう, sakkou] (n,vs) promoting; arousing
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave
会飲[かいいん, kaiin] (n,vs) drinking and carousing together
豪飲[ごういん, gouin] (n) drinking; carousing

arousing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng pluk) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arousing
Back to top