ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apologist*, -apologist-

apologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apologist (n.) ผู้ที่แก้ต่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
English-Thai: Nontri Dictionary
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In his final days, Godric was a blasphemer, a weak, disgusting apologist whom Lilith herself would have been overjoyed to stake.ในวันสุดท้ายของเขา /Nก็อดริคเป็นพวกลบหลู่ศาสนา พวกอ่อนแอ /N พวกกล่าวโทษที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งลิลิธยิ่งกว่าพอใจที่จะเสียบอกเขา
Kind of the emo-apologist version.เหมือนตอนนี้จะ อ่อนไหวกว่าแบบเก่า

apologist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, 辩护士 / 辯護士] defender; apologist

apologist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidiger {m}apologist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apologist
Back to top