ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *around*, -around-

around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
around (adv.) ใกล้ๆ See also: ไม่ไกลนัก Syn. nearby, colse to
around (adv.) โดยประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. nearly, approximately
around (adj.) ที่มีชีวิตอยู่ See also: หลายแห่ง
around (prep.) ประมาณ See also: ราว, ราวๆ
around (adv.) ไปยัง
around (prep.) รอบๆ See also: โดยรอบ
around (adv.) รอบๆ See also: โดยรอบ Syn. surrounding, round, on all sides
around-the-clock (adv.) ทั้งวันทั้งคืน Syn. round-the-clock
around-the-clock (adj.) ทั้งวันทั้งคืน Syn. round-the-clock
English-Thai: HOPE Dictionary
around(อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน
English-Thai: Nontri Dictionary
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
ชักศพ (v.) carry a coffin around the crematory See also: convey a corpse for a funeral cortege
ตัดปัญหา (v.) get around (a problem) See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา
ตีนโรงตีนศาล (n.) looking for extra income around the court area See also: earning money by give assistance to people in the court
ประคำร้อย (n.) abscesses around the neck Syn. ฝีประคำร้อย
ประโคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band Syn. กระคน
ป้วนเปี้ยน (v.) go around and round Syn. วนเวียน
ผ้าสไบ (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ
ผ้าสไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. สไบ, ผ้าสไบ
ฝีประคำร้อย (n.) abscesses around the neck
พูดวกวน (v.) beat around the bush Syn. พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
พูดอ้อม (v.) beat around the bush Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
มงคลจักร (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลแฝด
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
มงคลแฝด (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลจักร
วนเวียน (v.) go around and round
สาบ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut Syn. สาบเสื้อ
สาบเสื้อ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
Would it be possible to show us around now?เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
Do you dislike being around me?คุณไม่ชอบอยู่ใกล้ๆ ฉันหรือ
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
It's so nice to have you aroundดีจังที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
I've never seen her aroundฉันไม่เคยพบเห็นเธอเลย
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
Where have you been hanging around?นี่เธอไปเตร็จเตร่อยู่ที่ไหนมา
I don't come here to fool aroundฉันไม่ได้มาเล่นอะไรบ้าๆ ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, they're around here somewheres.อาพวกเขากำลังรอบ ๆ ที่นี่ คุณดูแลอะไร?
Nothing else to do around here. Maxim, when are you going to have parties here again, like the old days?เเม็กซิม เมื่อไรจะจัดงานเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะ
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
They built the camp around it but left the oak intact.แคมป์ถูกสร้างล้อมรอบต้นโอ๊คใหญ่
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ
Look, this kid's been kicked around all of his life.ดูเด็กคนนี้ได้รับการเตะรอบทั้งหมดของชีวิตของเขา
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน

around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱知[Ài zhī, ㄞˋ ㄓ, 爱知 / 愛知] Aichi (Japanese prefecture around Nagoya)
沿江[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, 沿江] along the river; the region around the river
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 八十天环游地球 / 八十天環遊地球] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳
[shǎng, ㄕㄤˇ, 晌] around noon
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 环球 / 環球] around the world; worldwide
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, 傍午] towards noon; around midday
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 人民公社化] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s)
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
日夜[rì yè, ㄖˋ ㄧㄝˋ, 日夜] day and night; around the clock
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
[yùn, ㄩㄣˋ, 晕 / 暈] dizzy; halo; ring around moon or sun
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 驱除鞑虏 / 驅除韃虜] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
盘山[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, 盘山 / 盤山] going around a mountain
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
[zǐ, ㄗˇ, 耔] hoe up soil around plants
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 一半天] in a day or two; when I get around to it
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, 伽倻] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 堑 / 塹] moat around a city
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
滨海边疆区[Bīn hǎi biān jiāng qū, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, 滨海边疆区 / 濱海邊疆區] Primorsky Krai (Russian province around Vladivostok 符拉迪沃斯託克|符拉迪沃斯托克)
月晕[yuè yùn, ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 月晕 / 月暈] ring around the moon; lunar halo
风圈[fēng quān, ㄈㄥ ㄑㄩㄢ, 风圈 / 風圈] ring around the moon; lunar halo
参孙[Cān sūn, ㄘㄢ ㄙㄨㄣ, 参孙 / 參孫] Samson (name); biblical hero around 1100 BC
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 箨 / 籜] sheath around joints of bamboo
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 鞑虏 / 韃虜] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 颞骨 / 顳骨] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear)
[jī, ㄐㄧ, 畿] territory around the capital
探头探脑[tàn tóu tàn nǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄢˋ ㄋㄠˇ, 探头探脑 / 探頭探腦] to stick one's head out and look around (成语 saw)
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, 扭转 / 扭轉] to reverse; to turn around (an undesirable situation)

around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アラフィフ[, arafifu] (exp) (See アラフォー) around 50 (years of age, esp. women)
アラフォー[, arafo-] (exp) (See アラフィフ) around 40 (years of age, esp. women) (eng
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris)
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage
かそこら[, kasokora] (exp) around ...; or so
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P)
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
乳輪;乳りん[にゅうりん, nyuurin] (n,adj-no) areola mammae (circular area around nipple); areola
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance
付け回す[つけまわす, tsukemawasu] (v5s,vt) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around
付け回る[つけまわる, tsukemawaru] (v5r,vi) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around

around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าหอบฟาง[v.] (bāhøpfāng) EN: like to carrying around lots of valuable things FR:
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
บิดรอบ[X] (bit røp) EN: twist around FR:
ชักดิ้นชักงอ[v.] (chakdinchak) EN: wriggle ; have convulsions ; jerk around ; have a temper tantrum FR:
ชักแม่น้ำทั้งห้า[v. (loc.)] (chakmaēnāmt) EN: bring someone around ; find a lot of reasons (for) FR:
ชักศพ[v.] (chaksop) EN: carry a coffin around the crematory FR:
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around FR: jeter un coup d'oeil
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินเหิน[v.] (doēnhoēn) EN: get around ; walk FR:
เดินเทียน[v.] (doēnthīen) EN: walk with lighted candles in hand around a temple ; circle a temple with lighted candles and lotus flowers FR:
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
โดยรอบ[adv.] (dōi røp) EN: around FR:
ด้อม ๆ มอง ๆ = ด้อมๆ มองๆ = ด้อมๆมองๆ[v. exp.] (dǿm-dǿm møn) EN: take a look at ; sniff around FR:
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
แก้ผ้าวิ่งโทง ๆ = แก้ผ้าวิ่งโทงๆ[v. exp.] (kaē phā win) EN: run around naked FR: se balader à poil (fam.)
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khaj) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around FR:
คะนองมือ[v. exp.] (khanøng meū) EN: fool around (with the hand) ; have an itchy hand FR:
คาดบั้นเอว[v. exp.] (khāt ban-eo) EN: tie around the waist ; girdle the waist FR:
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
คาดพุง[v. exp.] (khāt phung) EN: tie around the belly ; wear around the belly FR:
เคียน[v.] (khīen) EN: tie around the waist ; tie up ; girdle FR:
คลำดู[v. exp.] (khlam dū) EN: fumble around for ; grope (for) FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck FR: porter autour du cou
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly FR: activement ; va-et-vient
ขวักไขว่[adv.] (khwakkhwai) EN: helter-skelter ; to and fro ; back and forth ; milling around FR:
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut around ; make a circular incision ;c ut into rings ; cut off into cross-sectional rings FR:
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai h) EN: just around the corner FR:
กลับเกลือก[X] (klapkleūak) EN: moving around FR:
กลับรถ[v. exp.] (klap rot) EN: make a U-turn ; turn the vehicle back ; turn around FR: faire demi-tour

around ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Gammelei {f}loafing around
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
selbstvergessen {adj}oblivious of all around one
Gelaufe {n}running around
Schlepperei {f}lugging around
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Netzkarte {f} (Verkehr)runaround ticket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า around
Back to top