ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assail*, -assail-

assail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assail (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้รำคาญ
assail (vt.) โจมตี See also: รุกราน, ถล่ม Syn. attack, assault
assail with (phrv.) จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice) See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assailant (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. attacker, robber
English-Thai: HOPE Dictionary
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scientific community is focusing on the trancelike state of the assailants.'นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าดู ปรากฏการณ์คล้ายการถูกสะกดจิต'
There was a boy there. He could I.D. The assailant.มีเด็กผู้ชายอยู่ที่นั่น เขาน่าจะระบุตัวคนร้ายได้
'Ln the meantime, contact with these assailants is highly inadvisable.'เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธกเธฑเน‰เธข
'Make no attempt to reach loved ones 'and avoid all physical contact with the assailants.''อย่าพยายามไปหาคนรัก' 'หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ'
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้
You have officers down at Manze's Gas. Multiple assailants.มีตำรวจบาดเจ็บที่ปั๊ม แมนเซ่ คนร้ายมากกว่าหนึ่ง
Ms. Saffron woke up out of her coma, rabbit-punched me in the sternum, and remembered this guy as one of her assailants.คุณซาฟฟรอนฟื้นจากโคม่าแล้ว ฉันโดนชกที่อก และจำผู้ชายที่ทำร้ายเธอได้
Keep the assailants away from the conference hall.กันผู้ก่อกวนไม่ให้เข้าใกล้หอประชุม
Early reports indicate that the assailant may have been hit as many as two times.และยังรายงานลักษณะคนร้ายให้ทุกหน่วยทราบ คาดว่าได้ยิงผู้ต้องสงสัยไป2ครั้ง
Can you describe her assailant?คุณพอจะบอกรูปพรรณของคนร้ายได้ไหม? อ้อ...
Our conclusion: The assailant took it with him.ข้อสรุปของเราคือ ฆาตรกรเอามันไปด้วย
A piece of the assailant with these.ได้หลักฐานผู้ทำร้ายเธอติดอยู่กับนี่

assail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin

assail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp,v5r) to assail the enemy
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)
攻める[せめる, semeru] (v1,vt) to attack; to assault; to assail; (P)
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P)
襲撃者[しゅうげきしゃ, shuugekisha] (n) assailant; marauder
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n,adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable
誅伐[ちゅうばつ, chuubatsu] (n,vs) assailing criminals
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory

assail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
ถั่งโถม[v. exp.] (thang thōm) EN: assail ; strike FR:
ตอกหน้า[v. exp.] (tøk nā) EN: attack ; assail ; insult FR: lui dire son fait
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid FR: attaquer ; charger ; assaillir
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
ถูกทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thūk thamrā) EN: be assaulted FR: être assailli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assail
Back to top