ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adult*, -adult-

adult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adult (adj.) เป็นผู้ใหญ่ See also: โตเต็มที่, โตเต็มวัย Syn. mature, grown, developed
adult (n.) ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
adult (n.) ผู้ใหญ่ See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย Syn. mature person
adult (adj.) สำหรับผู้ใหญ่ Syn. of age
adult education (n.) การศึกษานอกเวลางาน See also: การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาแบบต่อเนื่อง, การศึกษาเพิ่มเติม Syn. continuing education
adulterant (adj.) ซึ่งมีสิ่งเจือปน
adulterant (n.) สิ่งเจือปน
adulterate (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งถูกเจือปน
adulterate (vt.) ปลอมปน See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์ Syn. intermix, dilute
adulterated (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งมีมลทิน Syn. tainted Ops. pure
adulteration (n.) ความไม่บริสุทธิ์ See also: การมีมลทิน Ops. purity
adulterer (n.) ชู้ See also: ผู้ที่เป็นชู้, ผู้ทำผิดประเวณี
adulteress (n.) หญิงชู้
adulterous (adj.) ที่เป็นชู้ Syn. illicit, extramatital
adultery (n.) การคบชู้ See also: การมีชู้ Syn. infidelity, affair, extramarital
adulthood (n.) ความเป็นชาย See also: ความเป็นลูกผู้ชาย Syn. post-pubescence
adulthood (n.) ความเป็นผู้ใหญ่ Syn. adultness
adulthood (n.) การเจริญเติบโตเต็มที่ See also: การโตเต็มวัย Syn. development, readiness
adulthood (n.) อายุวัยกลางคน Syn. midlife, prime
adultness (n.) ความเป็นผู้ใหญ่ Syn. adulthood
English-Thai: HOPE Dictionary
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้
English-Thai: Nontri Dictionary
adult(n) ผู้ใหญ่
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adulterous(adj) เป็นชู้
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adult๑. เต็มวัย๒. ตัวเต็มวัย, ผู้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulteryการทำชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Adulteryการมีชู้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้หลักผู้ใหญ่ (n.) adult See also: senior, person of mature age, grown-up Syn. ผู้ใหญ่ Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
พุฒ (n.) adult Syn. ผู้ใหญ่
ลามกอนาจาร (adj.) adult Syn. ลามก, อนาจาร
ลามกอนาจาร (adj.) adult
วัยผู้ใหญ่ (n.) adult age See also: middle age Ops. วัยเด็ก, วัยเยาว์
ปลอมปน (v.) adulterate Syn. เจือปน Ops. บริสุทธิ์
สิ่งปลอมปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งปลอมปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งเจือปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งเจือปน (n.) adulterated thing See also: diluted substance, mixed substance Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งแปลกปลอม (n.) adulterated thing Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
ชายชู้ (n.) adulterer
ชู้ (n.) adulterer See also: paramour, lover, mistress Syn. ชู้รัก
ชู้รัก (n.) adulterer See also: paramour, lover, mistress
ชู้สาว (adj.) adulterous See also: sexual Syn. รักๆ ใคร่ๆ, เชิงกามารมณ์
รักๆ ใคร่ๆ (adj.) adulterous See also: sexual Syn. เชิงกามารมณ์
เชิงกามารมณ์ (adj.) adulterous See also: sexual Syn. รักๆ ใคร่ๆ
กาเมสุมิจฉาจาร (n.) adultery
ท้ายครัว (n.) adultery with somebody´s wife
คบชู้ (v.) commit adultery with Syn. มีชู้, เป็นชู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want a public thought projection, at adult and infant level.เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้
What you are now the most stupid adult I can hateรู้มั้ยนายตอนนี้ เหมือนเป็นผู้ใหญ่โง่ ๆ ที่ฉันเกลียด
You're too young to sit in the adult chair.กางเกงขาสั้นนั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่ไม่ได้
And I realised that, as dire chance and fateful cockup would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've spent most of my adult life with a chubby employee. (Snorts)แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่า มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ฉันตอนนี้ อายุ 50 กว่าๆ แล้ว
They are tomorrows adult consumersเด็ก ๆ คือผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน
Yoo Jin, you can call me Uncle now because I'm an adult now.ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่แต่งงานกับเธอ มันไม่ใช่เกมของคุณคนเดียวซะแล้ว
And I'm Ferrari. You may recognize us as stars of the adult entertainment industry.คุณคงจะจำกันได้ว่าพวกฉัน เป็นดาราหนังอย่างว่า
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก
You must be more adult about these things.เนเธเธญเธขเธฒเธเน„เธ”เน‰เธญเธฐเน„เธฃเธฅเนˆเธฐ
Her adult record was clean, but she spent some time in juvie.ประวัติของเธอก็ใสสะอาด แต่มีประวัติบางอย่างตอนที่เธอเป็นเด็กวัยรุ่น

adult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
成年人[chéng nián rén, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 成年人] adult person
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿更 / 齒更] dental transition (from milk teeth to adult teeth)
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, 恒牙 / 恆牙] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, 大人] adult; grownup
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸 / 姦] adultery
奸情[jiān qíng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, 奸情 / 姦情] adultery
成人[chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, 成人] adult
成年[chéng nián, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, 成年] adult
成年者[chéng nián zhě, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, 成年者] adult
成体[chéng tǐ, ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ, 成体 / 成體] adult; fully formed; developed
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
通奸[tōng jiān, ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 通奸 / 通姦] adultery
奸淫[jiān yín, ㄐㄧㄢ ˊ, 奸淫 / 姦淫] fornication; adultery; rape; seduction
未成年者[wèi chéng nián zhě, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, 未成年者] minor (not an adult)
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, 混入] mix with; adulterate with
淫行[yín xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 淫行] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior

adult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video)
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education
アダルトゲーム[, adarutoge-mu] (n) adult game
アダルトコンテンツ[, adarutokontentsu] (n) adult content; pink content
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site)
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
ジュブナイル[, jubunairu] (n) young adult fiction
一丁前[いっちょうまえ;いっちょまえ, icchoumae ; icchomae] (adj-na,n) (See 一人前) becoming an adult or full-fledged member of (a) society
大人ぶる[おとなぶる, otonaburu] (v5r) to act like a grown up; to pretend to be an adult
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
成人教育[せいじんきょういく, seijinkyouiku] (n) adult education
成体[せいたい, seitai] (n,adj-no) adult organism; imago
部屋住み[へやずみ, heyazumi] (n) an adult-age eldest son who has yet to come into his inheritance; (a young adult still) living at home; a dependent
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period)
鯔;鮱(oK)[とど, todo] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) adult striped mullet; (adv) (2) (abbr) (uk) (See とどのつまり) in the end; after all is said and done
アダルト[, adaruto] (n) adult; (P)
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink)
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit)
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age)
姦する[かんする, kansuru] (vs-s) to commit adultery; to rape
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple
姦婦[かんぷ, kanpu] (n) adulteress
姦淫[かんいん, kan'in] (n,vs) adultery
姦通[かんつう, kantsuu] (n,adj-no) adultery
姦通罪[かんつうざい, kantsuuzai] (n) (the crime of) adultery
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
成人[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult

adult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่[n. exp.] (jittawittha) EN: adult psychology FR: psychologie de l'adulte [f]
แก่แรด[v.] (kaēraēt) EN: be an old hen ; be an old bag ; want to look like an adult woman FR:
การศึกษาผู้ใหญ่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: adult education FR:
การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: adult education FR:
ขนาดโตเต็ม[n. exp.] (khanāt tō t) EN: adult size FR: taille adulte [f]
คนมีอายุ[n. exp.] (khon mī āyu) EN: adult FR: personne d'âge mûr [f]
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent FR: adulte ; indécent
พฤทธ์[n.] (phreut) EN: adult FR:
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūya) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance FR:
พุฒ[n.] (phut) EN: adult FR:
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: adult ; grown-up FR: adulte [m, f] ; grande personne [f] ; grands [mpl] (fam.)
ประสาผู้ใหญ่[adv.] (prasā phūya) EN: maturely ; in an adult way FR: en adulte
โรงเรียนผู้ใหญ่[n. exp.] (rōngrīen ph) EN: adult school FR:
สเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกาย[n. exp.] (satem sel t) EN: adult stem cell FR:
โตเต็มวัย[adj.] (tō tem wai) EN: adult FR: adulte
ตัวเต็มวัย[n. exp.] (tūa tem wai) EN: adult FR: adulte [m]
วัยผู้ใหญ่[n. exp.] (wai phūyai) EN: adult age FR: âge adulte [m]
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer (m.) ; paramour (m.) ; lover (m.) FR: garçon volage [m] ; amant [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ชู้สาว[adj.] (chūsāo) EN: adulterous ; sexual FR: adultère
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed FR:
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of adulthood and aging FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
กากี[n.] (kākī) EN: double-dealing woman ; adulteress ; faithless woman ; hussy FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
การล่วงประเวณี[n. exp.] (kān lūang p) EN: fornication FR: adultère [m] ; fornication [f]
การเป็นชู้[n.] (kān pen chū) EN: adultery FR: adultère [m]
การปลอมปน[n.] (kān plømpon) EN: adulteration FR:
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่[v. exp.] (khaosū wai ) EN: FR: atteindre l'âge adulte
คบชู้[v. exp.] (khopchū) EN: commit adultery FR: se livrer à l'adultère
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
ความเป็นผู้ใหญ่[n. exp.] (khwām pen p) EN: adulthood FR:
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with FR: tromper ; être infidèle
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
เมื่อโตเต็มวัย[X] (meūa tō tem) EN: FR: à l'âge adulte
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[adj.] (nøkjai) EN: unfaithful ; adulterous ; philandering ; incontinent ; disloyal ; infidel FR: infidèle
เป็นชู้[v.] (penchū) EN: commit adultery with FR:

adult ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Erwachsenenbildung {f}adult education
Ehebrecher {m}adulterer
Ehebruch {m}adulterousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adult
Back to top