ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agonizing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agonizing*, -agonizing-

agonizing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agonizing (adj.) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก Syn. excruciating, tormenting, torturous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you realize how agonizing it is To watch you people?รู้มั๊ยมันทรมานแค่ไหน ที่ต้องดูพวกเธอ ?
Allowing to agonizing death of an otherwise healthy man?ปล่อยให้ทรมานตาย คนบริสุทธิ์ตาย?
The doctor says you're in agonizing pain, but that you won't accept medication.หมอบอกว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆ แต่คุณไม่ยอมรับการรักษา
And you have to accept that your life, your very, very short life-span ahead of you is just going to be filled with agonizing pain.และแกต้องยอมรับว่า ชีวิตแก เวลาที่เหลือน้อยนิดของแก จะมีแต่ความทรมาน
Oh, i'm in agonizing pain. Thanks for asking.โอ้ ฉันมีแผลที่เจ็บปวดมาก ขอบคุณที่ถามนะ
Do you have any idea how agonizing that was?คุณไม่รู้หรอก มันเจ็บปวดยังไง?
Oh, speaking of agonizing her voice, I'm just saying!พูดถึงเรื่องน่ารำคาญ เสียงเธอนะ ฉันแค่พูดลอยๆนะ
And die a slow, agonizing deathแล้วตายเจ็บปวดอย่างช้า ๆ
He's in agonizing pain, right?เขากำลังเจ็บปวดแสนสาหัส ใช่ไหม?
A short, brutal life and an agonizing death.ชีวิตที่แสนสั้นอันโหดร้าย และตายอย่างทรมาน
Well, except for the agonizing pain.ดี เว้นก็แต่ความเจ็บปวดสุดบรรยายนี่แหละ
YEAH, I WAS. BUT AFTER FIVE DAYS OF AGONIZING PAIN,ใช่ ทรมานอยู่ประมาณห้าวัน

agonizing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something
苦闘[くとう, kutou] (n,vs) agonizing
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agonizing
Back to top