ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avidity*, -avidity-

avidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avidity (n.) ความโลภ Syn. greed
English-Thai: HOPE Dictionary
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
English-Thai: Nontri Dictionary
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

avidity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avidity
Back to top